Aarhus Universitets segl

Søg som nuværende eller tidligere studerende

Hvis du går eller har gået på en bachelor- eller kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse på samme eller en lignende uddannelse. Vælg det scenarie nedenfor, der passer til dig, og se, hvordan du skal søge.Jeg læser på en uddannelse – jeg vil gerne skifte til en anden på AU

Hvis du allerede læser og gerne vil skifte til en anden uddannelse på AU, skal du i langt de fleste tilfælde søge optagelse på ny, ligesom da du søgte din nuværende uddannelse.

Har du bestået 1. studieår?

Hvis du har bestået mere end 60 ECTS og forventer at kunne få merit for hele det 1. studieår på den nye uddannelse på AU, skal du i stedet søge om studieskift. Det er ofte relevant, hvis du skifter mellem to uddannelser, hvor 1. studieår minder meget om hinanden.

Læs mere om, hvordan du søger studieskift

Er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået 1. studieår?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både studieskift og optagelse på ny på den uddannelse, du vil skifte til. Det er ikke noget problem at have to ansøgninger på samme tid.

Jeg har været indskrevet på en uddannelse – nu søger jeg ind på samme uddannelse

Hvordan du skal søge, afhænger af, hvor meget af uddannelsen du har bestået:

Jeg har ikke bestået alle fag på 1. studieår

Jeg har bestået alle fag på 1. studieår

Er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået 1. studieår?

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Uddannelsen kan for eksempel være lavet om, så 1. studieår nu består af andre fag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både genindskrivning og genoptagelse. Det er ikke noget problem at have to forskellige ansøgninger på samme tid.

Du skal være opmærksom på 5-månedersreglen

Når du søger ind på samme uddannelse, som du har læst på før, gælder 5-månedersreglen. Reglen betyder, at du skal have været udmeldt i mindst 5 måneder inden officiel studiestart på uddannelsen, du søger ind på.

Jeg læser på en uddannelse på et andet dansk universitet – jeg vil gerne skifte til samme uddannelse på AU

Hvordan du skal søge, afhænger af, hvor meget af uddannelsen du har bestået.

Har du bestået 1. studieår?

Hvis du har bestået mere end 60 ECTS og forventer at kunne få merit for hele 1. studieår på uddannelsen på AU, skal du søge om overflytning. Vær opmærksom på, at uddannelsen på AU og dit nuværende universitet ikke nødvendigvis har samme opbygning og indhold. Det er derfor en god ide at sammenligne dine egne kurser med studieordningen for den uddannelse, du søger optagelse på.

Læs mere om, hvordan du søger overflytning

Er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået 1. studieår?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både overflytning og optagelse på ny. Det er ikke noget problem at have to forskellige ansøgninger på samme tid.

Har du ikke bestået 1. studieår?

Hvis du har bestået mindre end 60 ECTS, skal du søge ind på uddannelsen på ny, som da du søgte ind på dit nuværende universitet.

Bliver du optaget på uddannelsen, vil det automatisk blive vurderet, om du kan få merit for nogle af de fag, du allerede har bestået på din nuværende uddannelse.

Jeg læser på en uddannelse på AU – jeg vil gerne skifte studieby

Hvis du læser på en uddannelse på AU og gerne vil skifte til den samme uddannelse, men i en anden af AU’s studiebyer, skal du søge om skift af studieby.

Læs mere om, hvordan du søger skift af studieby.

Jeg har afsluttet en uddannelse – nu ønsker jeg at starte på en ny

Hvis du har afsluttet en videregående uddannelse, der ikke er på kandidatniveau, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger. Dette gælder også, hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse uden for Danmark.

Læs mere om kandidatreglen og muligheder for at søge om dispensation, hvis du søger ind på en bacheloruddannelse.

Læs mere om kandidatreglen og muligheder for at søge om dispensation, hvis du søger ind på en kandidatuddannelse.

Jeg læser eller har læst på et universitet uden for Danmark, nu vil jeg gerne læse på AU

Det er ikke muligt at søge om overflytning på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Hvis den uddannelse, du søger om overflytning fra, er fra udlandet, skal du søge om ordinær optagelse.

Merit

Bliver du optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse, vil dine beståede fag automatisk blive meritvurderet, hvis din uddannelse er uafsluttet. Hvis din uddannelse er afsluttet, skal du søge information om meritvurdering på uddannelsens studieportal.