Aarhus Universitets segl

Genoptagelse - ny optagelse på samme uddannelse

Genoptagelse er for dig, der tidligere har været optaget og indskrevet på den uddannelse, du vil søge ind på, og som ikke har bestået 1. studieår.

Bliver du optaget på uddannelsen, vil det blive vurderet, om du kan få merit for fag, du tidligere har bestået.

Når du søger genoptagelse, gælder 5-månedersreglen. Reglen betyder, at du skal have været udmeldt i mindst 5 måneder inden studiestart på den uddannelse, du søger ind på.

Der gælder særlige regler, når du søger ind på en uddannelse, som du tidligere har læst på. Hvilke regler, der gælder for dig, afhænger af, hvordan du blev udmeldt af uddannelsen:

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen?

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, er det vigtigt, at du søger til fristerne for genoptagelse.

Hvis du selv har meldt dig ud på et tidspunkt, hvor du kunne være blevet udmeldt af universitetet, skal du være opmærksom på, at det sidestilles med, hvis universitetet havde meldt dig ud – se de særlige retningslinjer for dokumentation og behandlingen af din ansøgning nedenfor.

Sådan søger du

Hvis du søger genoptagelse på en bacheloruddannelse, skal du søge igennem www.optagelse.dk.

Hvis du søger genoptagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge igennem ansøgningssystemet DANS.

Vær opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsfrister.

Du skal uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse inklusiv udmeldelsesårsag fra dit tidligere universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Samtykke (hvis du søger igennem optagelse.dk og ikke er tidligere studerende på AU)
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav, for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse og ikke er tidligere studerende på AU).

Var det universitetet, der meldte dig ud af uddannelsen?

Hvis du tidligere har læst på den samme uddannelse, som du søger ind på, men blev udmeldt af universitetet, skal Aarhus Universitet vurdere, om du har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Dette gælder, uanset hvilket universitet du har læst på.

Eksempler på udmeldelsesårsager kan være:

 • Opbrugte eksamensforsøg
 • Inaktivitet
 • Overskredet maksimal studietid

Når du søger genoptagelse, skal du dokumentere, at du har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen nu, sammenlignet med under din tidligere indskrivning. Du skal også opfylde alle adgangskrav til uddannelsen.

Sådan søger du

Hvis du søger genoptagelse på en bacheloruddannelse, skal du søge igennem www.optagelse.dk.

Hvis du søger genoptagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge igennem ansøgningssystemet DANS.

Til din ansøgning om genoptagelse kan du bruge nedenstående blanket til at beskrive, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er forbedrede. I blanketten kan du også redegøre for den dokumentation, du har medsendt.

Du skal beskrive de forhold, der gør, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen. Du kan eksempelvis redegøre for:  

 • Hvorfor du ikke gennemførte uddannelsen.
 • Hvorfor du mener, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen.
 • Hvilken dokumentation, du har, der kan understøtte det.

Aarhus Universitetets vurdering af, om du har væsentligt forbedrede studiemuligheder, kan omfatte både faglige og helbredsmæssige forhold.


Krav til dokumentation for helbredsmæssige forhold

Hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen, kan relevant dokumentation være eksempelvis en lægeerklæring, sundhedsjournal, psykolog- eller psykiaterudtalelse eller andet, du mener er relevant.

En lægeerklæring bør indeholde:

 • Dit navn samt CPR-nummer eller fødselsdato
 • Lægens navn, CVR-nummer, ydernummer samt underskrift og stempel
 • Dato for udstedelsen
 • En beskrivelse af, hvordan din tilstand har påvirket din mulighed for at studere
 • Oplysninger om din nuværende tilstand
 • En tydelig angivelse af, om den lægefaglige vurdering er lavet på baggrund af lægens egen undersøgelse eller oplysninger fra dig

Du skal også uploade følgende

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse inklusiv udmeldelsesårsag fra dit tidligere universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU)
 • Samtykke (hvis du søger igennem optagelse.dk og ikke er tidligere studerende på AU)
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse og ikke er tidligere studerende på AU).
 • Anden dokumentation (hvis du søger en kandidatuddannelseudannelse, kan der være særlige krav til dokumentation. Se Adgangskrav på uddannelsens side).

Er du i tvivl om du har bestået 1. studieår?

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår.

Hvis du tidligere har været indskrevet på AU, kan uddannelsens opbygning have ændret sig, så 1. studieår nu består af andre fag.

Hvis du tidligere har gået på et andet universitet, kan 1. studieår af uddannelsen på AU være anderledes tilrettelagt, så det består af andre fag end dem, du har afsluttet på dit tidligere universitet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både genoptagelse og genindskrivning. Det er ikke noget problem at have to ansøgninger på samme tid.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen til genoptagelse på bacheloruddannelser er den 15. marts kl. 12.00 middag.

Ansøgningsfristen til genoptagelse på kandidatuddannelser er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september og 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Hvornår får du svar?

Har du søgt en bacheloruddannelse

Hvis du har søgt genoptagelse på en bacheloruddannelse, får du svar senest den 28. juli.

Når vi har behandlet din ansøgning, modtager du en afgørelse i din e-Boks. Hvis vi imødekommer din ansøgning om genoptagelse, betyder det ikke, at du er sikret en studieplads. Det betyder, at du får mulighed for at blive vurderet på lige fod med andre ansøgere til uddannelsen.

Hvis du får afslag på din ansøgning om genoptagelse, betyder det, at du ikke kan komme i betragtning til optagelse på uddannelsen.

 

Har du søgt en kandidatuddannelse

Har du søgt genoptagelse på en kandidatuddannelse, får du svar den 10. juni, hvis du har søgt en uddannelse med studiestart i august/september, og den 20. december, hvis du har søgt en uddannelse med studiestart i januar/februar.

Husk at tjekke din ansøgning

Det er vigtigt, at du indimellem tjekker din ansøgning for at se, om vi har efterspurgt yderligere dokumentation. Du skulle gerne få en besked på mail om, at der er nyt angående din ansøgning. Desværre oplever vi, at vores e-mails af og til går i spamfilteret hos modtageren og derfor bliver overset. Det kan også være, at du har brugt en e-mail, som du ikke tjekker jævnligt.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til genoptagelse på en bacheloruddannelse, er du meget velkommen til at skrive til optagelse@au.dk.

Hvis du har spørgsmål til genoptagelse på en kandidatuddannelse, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.