Aarhus Universitets segl

Skift af studieby

Skift af studieby er for dig, der læser på en uddannelse på AU og gerne vil skifte til den samme uddannelse i en anden af AU’s studiebyer.

Forudsætninger for at skifte studieby er:

  • at du er indskrevet på en uddannelse på Aarhus Universitet, der udbydes i mere end en studieby.
  • at du, inden semesterstart, har bestået, hvad der svarer til hele 1.studieår af uddannelsen.
  • at du opfylder de nuværende adgangskrav til uddannelsen i den by, du vil skifte til.
  • at der er ledige pladser på uddannelsen (hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, fordeles pladserne ved lodtrækning)

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Aarhus Universitet åbner for 2. ansøgningsrunde for ansøgninger om genindskrivning, studieskift, skift af studieby og overflytning d. 17. juni 2023 med ansøgningsfrist d. 25. juni 2023.

Som udgangspunkt åbnes der for administrativ indskrivning i 2. runde på alle de uddannelser, der også havde åbent for administrativ indskrivning i 1. runde.

OBS: Du skal indstille dig på, at du først vil få svar på din ansøgning i løbet af august måned – og muligvis først lige op til eller lige efter studiestart.

Vær desuden opmærksom på, at din frist for at acceptere en tilbudt plads kan være meget kort.

Sådan søger du

For at søge om skift af studieby, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at skifte til.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

  • En eksamensudskrift – du kan dataudveksle i ansøgningssystemet
  • Dokumentation for eksamenstilmelding til prøver, du forventer at bestå før semesterstart

Oversigt over uddannelser, hvor skift af studieby kan være muligt

Elektrisk Energiteknologi (diplomingeniør)

Elektronik (diplomingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør)

Sygepleje

Didaktik dansk

Generel pædagogik

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Uddannelsesvidenskab

Erhvervsøkonomi, HA

Economics and Business Administration

ITKO - it, kommunikation og organisation

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingen sker løbende. Der kan forekomme lang behandlingstid, og nogle vil først modtage svar i løbet af august (sommeroptag) / januar (vinteroptag).

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til skift af studieby, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.