Aarhus Universitets segl

Genindskrivning

Genindskrivning er for dig, der har bestået 1. studieår af den uddannelse, du søger ind på.

Forudsætninger for at blive genindskrevet er:

 • at du har bestået, hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger genindskrivning på
 • at du opfylder de nuværende adgangskrav til uddannelsen (dog ikke karakterkrav)
 • at du har været udmeldt i mindst 5 måneder før studiestart på den uddannelse, du søger ind på
 • at der er ledige pladser på uddannelsen
 • at du har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelser (hvis du er blevet udmeldt fra studiet)

Når du søger genindskrivning, gælder 5-månedersreglen. Reglen betyder, at du skal have været udmeldt i mindst 5 måneder inden studiestart på den uddannelse, du søger ind på.

Er du i tvivl om du har bestået 1. studieår?

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Hvis du tidligere har gået på AU, kan uddannelsens opbygning have ændret sig, så 1. studieår nu består af andre fag. Hvis du tidligere har gået på et andet universitet, kan 1. studieår af uddannelsen på AU være anderledes tilrettelagt, så det består af andre fag end dem, du har afsluttet på dit tidligere universitet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både genindskrivning og genoptagelse. Det er ikke noget problem at have to ansøgninger på samme tid.

Der gælder særlige regler, når du søger ind på en uddannelse, som du tidligere har læst på. Hvilke regler, der gælder for dig, afhænger af, hvordan du blev udmeldt af uddannelsen:

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen?

Hvis du har selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du søge genindskrivning.

Hvis du selv har meldt dig ud på et tidspunkt, hvor du kunne være blevet udmeldt af universitetet, skal du søge ind på samme måde, som hvis universitetet havde meldt dig ud - se nedenfor.

Sådan søger du

For at søge om genindskrivning, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse fra dit universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse, og du ikke har læst din bachelor på AU).

Var det universitetet, der meldte dig ud af uddannelsen?

Hvis du tidligere har læst på den samme uddannelse, som du søger ind på, men blev udmeldt af universitetet, skal Aarhus Universitet vurdere, om du har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Dette gælder, uanset hvilket universitet du har læst på.

Eksempler på udmeldelsesårsager kan være:

 • Opbrugte eksamensforsøg
 • Inaktivitet
 • Overskredet maksimal studietid

Du vil kun kunne starte på uddannelsen igen, hvis de omstændigheder, der gjorde, at du ikke kunne fuldføre uddannelsen, har ændret sig i sådan en grad, at det nu vil være muligt for dig at færdiggøre uddannelsen.

Aarhus Universitetets vurdering af, om du har væsentligt forbedrede studiemuligheder, omfatter både faglige og helbredsmæssige forhold.

Sådan søger du

For at søge om genindskrivning skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

I din ansøgning om genindskrivning skal du uploade denne blanket, hvor du beskriver, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er forbedrede. I blanketten kan du også redegøre for den dokumentation, du har medsendt.

Du skal beskrive de forhold, der gør, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen. Du kan eksempelvis redegøre for:  

 • Hvorfor du ikke gennemførte uddannelsen.
 • Hvorfor du mener, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen.
 • Hvilken dokumentation, du har, der kan understøtte det.

Aarhus Universitetets vurdering af, om du har væsentligt forbedrede studiemuligheder, kan omfatte både faglige og helbredsmæssige forhold.


Krav til dokumentation for helbredsmæssige forhold

Hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen, kan relevant dokumentation være eksempelvis en lægeerklæring, sundhedsjournal, psykolog- eller psykiaterudtalelse eller andet, du mener er relevant.

En lægeerklæring bør indeholde:

 • Dit navn samt CPR-nummer eller fødselsdato
 • Lægens navn, CVR-nummer, ydernummer samt underskrift og stempel
 • Dato for udstedelsen
 • En beskrivelse af, hvordan din tilstand har påvirket din mulighed for at studere
 • Oplysninger om din nuværende tilstand
 • En tydelig angivelse af, om den lægefaglige vurdering er lavet på baggrund af lægens egen undersøgelse eller oplysninger fra dig

Du skal også uploade følgende:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse fra dit universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse, og du ikke har læst din bachelor på AU).

Ansøgningsfrister

 • Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.
 • Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Hvis din ansøgning handler om genindskrivning, har du mulighed for at sende en ansøgning efter ansøgningsfristen. Dog kan vi ikke garantere, at vi kan nå at behandle ansøgninger, der er indkommet efter ansøgningsfristen, inden næstkommende studiestart. Vi kan heller ikke garantere, at der er ledige pladser eller evt. en ledig specialevejleder. Vi vil derfor altid anbefale, at du sender din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Hvis du ønsker at søge om genindskrivning efter ansøgningsfristen, skal du skrive en mail til indskriv@au.dk, der indeholder oplysninger om dit fulde navn, tidligere studienummer, samt hvilken uddannelse du ønsker at søge genindskrivning på.

Bemærk, at det kun er ansøgninger omhandlende genindskrivning, som Aarhus Universitet behandler efter ansøgningsfristen.

Sådan søger du

For at søge om genindskrivning, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at skifte til.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er studerende på AU).
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Eksamensbevis for adgangsgivende bachelor (hvis du søger en kandidatuddannelse).

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingen sker løbende. Der kan forekomme lang behandlingstid, og nogle vil først modtage svar i løbet af august (sommeroptag) eller januar (vinteroptag).

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.