Aarhus Universitets segl

Specifikke adgangskrav

 

Specifikke adgangskrav er krav om fag eller kombinationer af fag på bestemte niveauer (A, B eller C), som du skal have bestået for at søge optagelse. De specifikke adgangskrav varierer fra uddannelse til uddannelse. Et specifikt adgangskrav kan også være krav om en bestået adgangsprøve.

Faget skal være bestået

Du skal have bestået de enkelte fag med et gennemsnit på 2,0 eller højere. Både dine års- og eksamenskarakter tæller med i gennemsnittet. Hvis der er et eller flere fag, du ikke har bestået, har du forskellige muligheder for at bestå faget.

På nogle naturvidenskabelige uddannelser er der yderligere et krav om, at du skal have bestået Matematik A med et gennemsnit på minimum 6,0, hvis du søger optagelse i kvote 1. Hvis du har mindre end 6,0 i Matematik A, skal du enten søge optagelse i kvote 2 eller karakterforbedre faget via supplering.


Du kan supplere

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du supplere et eller flere fag. Suppleringen foregår ofte via HF enkeltfag eller VUC. Du kan læse mere om supplering her.

Hvis du har dumpet et fag på et højere niveau

Hvis du har dumpet et fag på et højere niveau end det krævede til uddannelsen, kan du få en rektorerklæring. En rektorerklæring er en erklæring fra rektor om, at du har bestået et fag på et specifikt niveau. Du kan kontakte dit gymnasium og undersøge, om rektor kan lave en erklæring på, at du har bestået det krævede niveau.

Eksempel:
Du søger optagelse på en uddannelse, der kræver Fysik B. Du har haft Fysik A, men har ikke bestået faget. Derfor kan du bede din rektor om en rektorerklæring. En rektorerklæring kan udstedes, hvis dit gymnasie vurderer, at du har bestået Fysik B.
Med en gyldig rektorerklæring får du dispensation for faget.

Du finder en skabelon til en rektorerklæring her, som du kan bede din rektor om at udfylde og underskrive. 

Det er ikke nok, at du indsender et underskrevet og stemplet kladdebevis eller udskrift fra f.eks. Lectio som rektorerklæring

Individuel kompetencevurdering

Du har også mulighed for at få dispensation for et specifikt adgangskrav ved at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV) med fuld anerkendelse hos VUC. Du skal henvende dig til VUC, som kan vejlede dig om muligheden for at få vurderet, om dine kompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.
Med et gyldigt IKV bevis, vil du få dispensation for faget.


Propædeutik – intensiv sprogundervisning

På nogle af vores uddannelser skal du følge et kursus, der hedder Propædeutik. Det er et intensivt sprogkursus, der forlænger uddannelsen med 1-2 semestre. Det gælder følgende uddannelser:

  • Arabisk- og islamstudier 
  • Klassisk Filologi  
  • Teologi  
  • Ruslandstudier
  • Kinastudier
  • Japanstudier
  • Klassisk arkæologi

Hvis du er optaget på f.eks. Arabisk- og Islamstudier og har bestået Arabisk A på gymnasialt niveau, kan du søge hos uddannelsen om at blive fritaget for at deltage i propædeutik. Studiestarten er stadig august/september.

Andre specifikke adgangskrav

Nogle uddannelser har andre specifikke adgangskrav. Uddannelserne i Musikvidenskab og Idrætsvidenskab har en adgangsprøve. Du kan læse mere om adgangsprøven på uddannelsernes hjemmeside. Vær opmærksom på, at hvis du skal søge optagelse på én af de to uddannelser, skal du søge inden 15. marts kl. 12.00 middag.