Aarhus Universitets segl

IDRÆTSVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: 6,9 (Standby: 6,4)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August /september
Optagelsesområdenummer: 22130

Introduktion

På bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab kombineres teoretisk fordybelse med kropslige aktiviteter. Den boglige del kredser om både naturvidenskabelige, pædagogiske og humanistisk-samfundsvidenskabelige fag. Den praktiske del indeholder fysiske og motoriske udfordringer, hvor du har undervisning indendørs og udendørs i al slags vejr.

Hvordan er hverdagen på uddannelsen?

Uddannelsen holder til på Frederiksbjerg i Aarhus, hvor undervisnings-, laboratorie- og testfaciliteter ligger tæt på skov og strand. På uddannelsen er samarbejde et nøgleord, og du arbejder sammen med dine medstuderende om alt lige fra makkerredninger i kajak til studier af tungt læsestof. For at komme ind på uddannelsen skal du igennem en praktisk adgangsprøve, så det sikres, at du kan gennemføre den praktiske undervisning på et tilfredsstillende niveau. 

Du bruger teorien i praksis

Den teoretiske del af idrætsuddannelsen har med afsæt i kroppen og fysisk aktivitet fokus på fordybelse i blandt andet praktisk-pædagogiske aspekter af idrætten og idrættens betydning for fysisk, psykisk og social sundhed.  Du får stor viden inden for træningsfysiologi, anatomi og biomekanik. Den praktiske del af idrætsuddannelsen har hovedvægt på boldspil, dans, gymnastik, ekspressiv idræt, atletik, fysisk træning, friluftsliv og svømning. De teoretiske og praktiske fag kobles ofte sammen, så de praktiske undervisningsøvelser og -lektioner suppleres af et dyberegående teoretisk aspekt.

Skab din egen profil

Det første halvandet år på idrætsuddannelsen består af obligatoriske kurser, hvor cirka halvdelen af undervisningen er praktisk-teoretiske idrætsfag. Herefter bliver studiet mere teoretisk, og du kan målrette din uddannelse inden for eksempelvis undervisning og formidling, præstationsoptimering, idræt og sundhed, elite- og breddeidrætskultur eller specifikke humanfysiologiske emner. 

Karrieremuligheder

Med en bachelor idrætsvidenskab har du skabt et fundament for eventuelt at virke som selvstændig i en bred idrætssektor. De fleste bachelorer læser videre på kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab. Det kan give dig jobmuligheder som underviser på eksempelvis gymnasier, HF eller idrætshøjskoler. Du kan også arbejde som konsulent i idrætsforeninger og kommuner, i idrætsorganisationer, i specialforbund, eller du kan arbejde med sundhed og sygdomsforebyggelse i den private sektor, kommuner og regioner.

Idrætsvidenskab: En tværfaglig uddannelse Kandidat i Idrætsvidenskab Morten fortæller om de færdigheder han har fået igennem sin uddannelse, og hvordan han bruger dem i sit job i dag. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Tjek om Idrætsvidenskab er noget for dig

Adgangskrav

Ansøgningsfrist til Idrætsvidenskab
15. marts uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Idrætsvidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Og en af følgende

 • Fysik B eller
 • Geovidenskab A eller
 • Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, for at blive vurderet i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet, bliver din ansøgning vurderet i kvote 2.

Adgangsprøve
Du skal bestå en adgangsprøve. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget. Det gælder både i kvote 1 og kvote 2.


Adgangsprøve

Både når du søger i kvote 1 og kvote 2, skal du til en adgangsprøve på Idrætsvidenskab.
Datoen for adgangsprøverne i 2022 er den 11. og 12. juni. Du modtager din invitation til adgangsprøven i uge 17. Invitationen sendes til den mailadresse, du har angivet, da du oprettede din ansøgning på www.optagelse.dk.


Hvis du skal søge i kvote 1

Uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2, skal du søge senest den 15. marts og opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Matematik B

Og en af følgende:

 • Fysik B eller
 • Geovidenskab A eller
 • Biologi A og Fysik C

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer

Relevante kvalifikationer
Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.
Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her.


Særligt om adgangsprøven

Prøvens formål er at sikre, at du vil være i stand til at nå et tilstrækkeligt højt niveau i de praktiske dele af uddannelsen, og at du kan gennemføre de minimumsprøver, der skal bestås i løbet af uddannelsen. Du prøves i tre kategorier:

 • Svømning
 • Dans, gymnastik og ekspressiv idræt
 • Holdboldspil (her kan du vælge mellem fodbold, volleyball og basketball)

Svømning
Du skal dokumentere grundlæggende svømmefærdighed gennem 10 minutters kontinuerlig svømning. Du skal endvidere præstere 1 hovedspring fra bassinkant efterfulgt af 50 meter svømning i en af de 4 stilarter (brystsvømning, crawl, rygcrawl, butterfly). Du skal beherske korrekt vejrtrækning i den valgte stilart.

Gymnastik og bevægelse til musik
Den samlede prøvetid for gymnastik er cirka 1 time og falder i to afdelinger:

 • Bevægelse til musik
  Under vejledning og med musikledsagelse vises forskellige grundfærdigheder såsom gang/trin, løb, hop, sving, balancer og førte bevægelser samt enkle sammensætninger, der viser evnen til at kombinere bevægelser og orientere sig i rummet. Der lægges vægt på god overensstemmelse mellem musik og bevægelse. 
 • Grundgymnastik
  Du prøves i følgende grundfærdigheder:
 • Håndstand – op ad væg eller makker.
 • Forlæns rulle
 • Møllevending (vejrmølle) 

Holdboldspil
Du skal dokumentere grundlæggende bevægelsesmæssige og tekniske færdigheder inden for et boldspil, som du selv vælger af enten fodbold, volleyball eller basketball. Du vurderes i spilsituationer.

Bedømmelse
Der kræves tilfredsstillende præstationer i alle tre discipliner ud fra ovennævnte kriterier. Alle ansøgere vurderes individuelt af idrætssagkyndige fra Idrætsvidenskab/uddannelsen.


Uddannelsens opbygning

En bacheloruddannelse i idrætsvidenskab tager tre år. Studiet er bygget op omkring tre grupper af fag:

 1. De humanfysiologiske, hvor der arbejdes med sundheds- og naturvidenskab.
 2. De humanistisk-samfundsvidenskabelige, der fokuserer på sociale og kulturelle aspekter ved idræt.
 3. De praktiske, som blandt andet kvalificerer dig til at arbejde med idrætsundervisning.

Herunder kan du læse mere om, hvordan studiet er opbygget.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet i bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen

På bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab bliver du en del af et hold på cirka 30 studerende. I løbet af de første år på studiet har du cirka 20 skemalagte timer om ugen. Herudover kommer selvstændigt studie- og gruppearbejde, hvilket alt i alt udgør et fuldtidsstudie.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger i auditorier sammen med mange andre studerende, og holdundervisning. Derudover bliver du en del af en læsegruppe, hvor I sammen løser faglige opgaver og sparrer med hinanden i forbindelse med eksamen. Vejen fra underviser til studerende er kort på Idrætsvidenskab, og du vil hurtigt blive fortrolig med, hvem der er hvem.

Ugeplan
Studiet er i de første to studieår hovedsageligt bygget op i kvarterer. Det betyder, at du har 7 ugers undervisning og derefter 2 ugers eksamen. Du afslutter altså fag fire gange årligt. Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 2. kvarter af 1. semester på bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab.

Mandag:
9-11: Holdundervisning i svømning
11-14: Forberedelse
14-16: Holdundervisning i biomekanik

Tirsdag:
8-10: Holdundervisning i Kropsbasis
11-13: Praktisk undervisning i svømning
13-16: Forberedelse

Onsdag:
8-13: Forberedelse
13-15: Forelæsning i biomekanik

Torsdag:
9-11: Praktisk undervisning i Kropsbasis
12-16: Forberedelse

Fredag:
8-12: Forberedelse
12-14: Holdundervisning i Biomekanik

Det sociale studieliv på Idrætsvidenskab

Livet som studerende går ikke kun op i bøger og svedige træningsture. Der findes også masser af sociale aktiviteter og foreninger, som du kan blive en del af.

Festudvalget
Der er selvfølgelig også et festudvalg, som hver måned arrangerer en fredagsbar. Derudover afholder festudvalget også en stor jule- og sommerfest.

Social- og aktivitetsudvalget
Social- og aktivitetsudvalget sørger for, at der løbende bliver afholdt sociale arrangementer. Det kan for eksempel være landskamp på storskærm, volleyball-turneringer og grillaftenener. Her kan du altså være med til at styrke fællesskabet på studiet – både ved at deltage i arrangementerne og ved at deltage aktivt i udvalgets arbejde.

Ekstern idrætsdag
Som studerende på Idrætsvidenskab kommer du hvert år til at dyste mod andre idrætsstuderende fra København, Aalborg og Syddansk Universitet. Her bliver der dystet i alverdens discipliner med det ene formål at afgøre, hvilket studie der er bedst.

Læs i udlandet

Aarhus Universitet har udvekslingsaftaler med universiteter i hele verden. Der er gode muligheder for at komme til at studere i udlandet. Idrætsvidenskab har blandt andet et nært samarbejde med de nordiske lande omkring friluftskurser. Du kan for eksempel komme til Sverige eller Norge og udnytte de mange muligheder, der her er for udeliv, klatring og fjeldvandring. Derudover har studiet også særlige samarbejdsaftaler med to amerikanske universiteter - George Mason og West Virginia.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Hvad kan du blive?

Dine jobmuligheder som bachelor i idrætsvidenskab afhænger meget af hvilket tilvalg og eventuel hvilken kandidatuddannelse, du senere vælger. Hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab, kan du for eksempel få job som konsulent i idrætsorganisationer og kommuner eller undervise på gymnasier og idrætshøjskoler. Det er også muligt at gå forskervejen, hvor du allerede i slutningen af din bacheloruddannelse har mulighed for at styre din uddannelse frem mod en ph.d.-grad.

Se en video med Mikkel Holm Thomsen, der er idrætskonsulent hos DGI her:


Bachelortilvalg
Du har mulighed for at vælge et tilvalgsfag. Det er eksempelvis en nødvendighed, hvis du ønsker at blive gymnasielærer. I så fald skal du vælge et gymnasierettet tilvalgsfag; dansk, engelsk, biologi, matematik, samfundsfag og så videre. 

Læs mere om tilvalg her.

Kandidatuddannelse

En bacheloruddannelse i idrætsvidenskab giver dig adgang til at fortsætte på kandidatuddannelsen i Idræt eller Biomedicinsk Teknik.  Kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab har flere profiler, så man kan specialisere sig:

·         Den humanistiske og samfundsvidenskabelige profil

·         Den humanfysiologiske profil

·         Underviser-formidler profilen