Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Supplering

Hvad er supplering?

 • Supplering er din mulighed for at supplere dit eksamensbevis med fag og/eller niveauer, så du kan opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil søge ind på.
 • Supplering giver dig også mulighed for at forbedre dit kvote 2 fagsnit
 • Supplering kan for eksempel foregå på VUC, hvor du bliver undervist i det enkeltfag, du gerne vil supplere. Hvis du vil læse til ingeniør, kan supplering foregå hos AU Engineering.
 • Du kan finde mere information om supplering af HF enkeltfag på www.ug.dk.
 • Du kan finde mere information om gymnasial supplering (GSK) på www.ug.dk.

Hvornår er det relevant at supplere?

Nyt i 2022 - Nedjustering af karaktergennemsnit

Fra 2022 kan din supplering trække dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen ned. Vær opmærksom på, at du ikke kan forbedre karaktergennemsnittet ved at supplere.

Hvis du afslutter hf, stx, htx, hhx eller eux efter 1. maj 2022 og herefter supplerer, kan karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen blive lavere. Det kan det, fordi vi skal genberegne og eventuelt nedjustere dit karaktergennemsnit, når du har suppleret.  

Genberegningen har kun betydning for din ansøgning i kvote 1, hvor du søger om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit. Det vil ikke have indflydelse på dit kvote 2-fagsnit.

Vi genberegner og nedjusterer kun dit karaktergennemsnit, hvis det fag du supplerer, er et adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Du kan læse mere om nedjustering af karaktergennemsnit på ug.dk

Hvad bliver mine karakterer fra suppleringen brugt til?

  På Aarhus Universitet vælger vi altid de kombinationer af karakterer, som giver dig det højeste gennemsnit i de enkelte fag. Du kan nøjes med at supplere i enten den skriftlige eller mundtlige del af et gymnasialt fag, hvis du har taget faget før, og blot ønsker at forbedre din karakter i den ene del af faget.

   

  Eksempel på udskiftning af din karakter


  Hvis du supplerer et fag og har forbedret din karakter, bliver både din årskarakter og din eksamenskarakter udskiftet med din nye suppleringskarakter. For eksempel:

  1. Du har en skriftlig årskarakter i Dansk A på 4 og en mundtlig årskarakter i Dansk A på 4.
  2. Du har en skriftlig eksamenskarakter i Dansk A på 7 og en mundtlig eksamenskarakter i Dansk A på 7.
  3. Du supplerer i mundtlig Dansk A og opnår karakteren 10.
  4. Din nye suppleringskarakter i mundtlig Dansk A erstatter nu dine tidligere mundtlige karakterer på 4 og 7.
  5. Du har nu karakteren 10 i mundtlig Dansk A.

  Der findes tre former for supplering

  Det er en god idé at læse om dine forskellige muligheder for supplering, så du kan vælge det, det passer til dig, og så du overholder tidsfristerne.

  Supplering før 5. juli

  Hvad kan du supplere?
  Et eller flere fag og niveauer


  Skal du angive det i KOT-skemaet?
  Ja, du skal angive det i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk.


  Skal du indsende dokumentation for suppleringstilmeldingen?
  Nej


  Hvad er fristen for at oplyse Aarhus Universitet om hvilket fag og niveau, du supplerer i?
  Senest den 5. juli


  Hvad er fristen for eftersendelse af dokumentation for bestået eksamen til AU?
  Senest den 5. juli.


  Kan mine karakterer bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet?
  Ja

  Sommersupplering efter 5. juli

  Betinget optagelse
  Hvis du har planer om at sommersupplere inden studiestart, så du kan opfylde adgangskravene, har du mulighed for at søge betinget optagelse. Det betyder, at din optagelse på uddannelsen er betinget af, at du består din supplering og indsender dit suppleringsbevis til os.

   

  Hvad kan du supplere?
  Ét fag, ét niveau.
  Ansøgere til Medicin med vinterstart kan kun supplere ét fag, ét niveau enten sommer eller efterår.
  Det er muligt at søge om dispensation til at supplere et fag, to niveauer eller to fag, et niveau hver. Det kan du læse mere om her


  Skal du angive det i KOT-skemaet?
  Ja, du skal angive det i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk
  Sommersupplerer du, vurderes din ansøgning med henblik på betinget optagelse.


  Skal du indsende dokumentation for suppleringstilmeldingen?
  Nej, men du skal huske at oplyse os om, hvilket fag og niveau, du supplerer.


  Hvad er fristen for at oplyse Aarhus Universitet, om hvilket fag og niveau du supplerer?
  Senest den 5. Juli.


  Hvad er fristen for at indsende dit suppleringsbevis til AU?
  Senest den 5. September.


  Kan mine karakterer bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet?
  Nej

  Efterårs- og vintersupplering

  Betinget optagelse
  Hvis du har planer om at supplere inden studiestart, så du kan opfylde adgangskravene, har du mulighed for at søge betinget optagelse. Det betyder, at din optagelse på uddannelsen er betinget af, at du består din supplering og indsender dit suppleringsbevis til os.

   

  Hvad kan du supplere?
  Ét fag, ét niveau på Medicin med vinterstart.
  Ét eller flere fag og niveauer på ingeniøruddannelser med vinterstart.


  Skal du angive det i KOT-skemaet?
  Ja, du skal angive det i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk
  Efterårs-/vintersupplerer du, vurderes din ansøgning med henblik på betinget optagelse.


  Skal du indsende dokumentation for suppleringstilmeldingen?
  Nej, men du skal huske at oplyse os om, hvilket fag og niveau, du supplerer.


  Hvad er fristen for at oplyse Aarhus Universitet om hvilket fag og niveau, du supplerer?
  Senest den 5. juli

   

  Hvad er fristen for at indsende dit suppleringsbevis til AU?
  Senest den 5. februar


  Kan mine karakterer bruges i forbindelse med kvote 2-fagsnittet?
  Nej