Aarhus Universitets segl

Alt du skal vide om kvote 1 og 2

Skal jeg søge i kvote 1 eller i kvote 2?

Vi anbefaler altid, at du søger i kvote 2, også selvom din adgangskvotient er høj nok til at søge i kvote 1. Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig også din ansøgning i kvote 1, hvis du opfylder adgangskravene i kvote 1.

Kvote 1

I kvote 1 bliver studiepladserne tilbudt ansøgerne med det højeste karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, indtil der ikke er flere pladser på uddannelsen.

Ansøgningsfrist kvote 1

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.


Adgangskrav, når du søger i kvote 1

Du skal opfylde følgende adgangskrav for at blive optaget i kvote 1

•    Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen
•    Du skal have bestået de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du søger ind på
•    Du skal på nogle uddannelser opfylde et karakterkrav på mindst 6,0 i din adgangsgivende eksamen og på nogle uddannelser også i Matematik A.

I oversigten over bacheloruddannelser kan du finde den uddannelse, du vil søge, og under uddannelsens adgangskrav finde information om karakterkrav.


Du kan supplere, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på, har du mulighed for at supplere fag og niveauer, så du kan opfylde det eller de fag, du mangler. Du kan læse mere om supplering her.


Karakterkrav på mindst 6,0

På mange uddannelser skal du have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1. På nogle uddannelser skal du også have 6,0 i Matematik A. Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Sådan søger du i kvote 1

Du søger om optagelse i kvote 1 gennem www.optagelse.dk.

Kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du være opmærksom på, at uddannelserne på Aarhus Universitet har forskellige kvote 2 kriterier. Derfor er det vigtigt, du læser om kvote 2 kriterierne på den enkelte uddannelses side, inden du søger.

Ansøgningsfrist kvote 2

Ansøgningsfristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.


Adgangskrav når du søger i kvote 2

Du skal opfylde følgende adgangskrav for at blive optaget i kvote 2:
•    Du skal have en adgangsgivende eksamen.
•    Du skal opfylde de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du gerne vil søge ind på.


Sådan vurderer vi din kvote 2 ansøgning

Vi vurderer din kvote 2 ansøgning på en af de to følgende måder alt efter hvilken uddannelse, du søger:
1) Dit kvote 2 fagsnit og dit resultat fra adgangsprøve eller optagelsesprøve
Eller:
2) Dit kvote 2 fagsnit og dine relevante kvalifikationer

Når du søger i kvote 2, vurderer vi også din ansøgning i kvote 1, hvis du opfylder adgangskravene i kvote 1.

Sådan søger du i kvote 2

Du søger om optagelse i kvote 2 gennem www.optagelse.dk.Hvad er dit kvote 2 fagsnit?

Dit kvote 2 fagsnit er dit karaktergennemsnit af de særligt relevante kvote 2 fag, der er på den uddannelse, du søger. Kvote 2 fagene er ikke nødvendigvis de samme som fagene i de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Sådan udregner vi dit kvote 2 fagsnit

Her kan du se et eksempel på, hvordan vi udregner dit kvote 2 fagsnit. Udregningen af dit kvote 2 fagsnit består af to trin.

Trin 1

Først udregner vi et gennemsnit af dine karakterer i hvert af kvote 2 fagene. Det gør vi ved at lægge dine eksamenskarakterer og eventuelle årskarakterer sammen og dividere med antal karakterer.

Eksempel på Trin 1
Her ser du et eksempel på, hvordan vi udregner et gennemsnit for hvert af fagene, der indgår i kvote 2.
 

                  Årskarakter               Eksamenskarakter       Gennemsnit

Dansk A

Mundtlig              4                                      4                            (4+4+4+4) / 4 = 4

Skriftlig                4                                      4                                    

Engelsk B
Mundtlig:             7                                      7                                (7+7+7) / 3 = 7
Skriftlig:               7                                                                            
 

Historie B          10                                     4                                 (10+4) / 2 = 7

                                                

Trin 2

Derefter lægger vi gennemsnittene for hvert kvote 2 fag sammen og dividerer med antal fag.

Eksempel på Trin 2

Dansk A:           4

Engelsk B:         7

Historie B:         7

I alt:               18 / 3 = 6,0

Kvote 2 fagsnittet i eksemplet ender på 6,0.

Du kan se dit kvote 2 fagsnit på minansøgning.au.dk

Når du har søgt optagelse på en uddannelse, modtager du et link til minansøgning.au.dk, hvor du fra slutningen af maj måned kan se dit kvote 2 fagsnit, og hvordan det er udregnet.

Hvis vi bruger eksemplerne i trin 1 og 2, vil udregningen på minansøgning.au.dk se således ud:

(DAN A((4+4+4+4)/4)+ENG B((7+7+7)/3)+HIS B((10+4)/2)/3:(4+7+7)/3=6,0


Hvad er relevante kvalifikationer?

Hvis du kan dokumentere, at du har kvalifikationer, der er relevante for uddannelsen, du søger ind på, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning. Relevante kvalifikationer kan for eksempel være noget, du har opnået via udlandsophold, erhvervserfaring, videregående- og meritgivende uddannelser, højskoleophold eller som værnepligtig. Det kan også være noget, der viser, at du har gode studieevner.

Eksempler på relevante kvalifikationer

Du kan sagtens have relevante kvalifikationer, som ikke er med i eksemplet, men som kan være relevante for netop den uddannelse, du søger:

 • Softwareteknologi: Arbejde som IT-supporter.
 • Litteraturhistorie: Højskoleophold med fag inden for litteratur og formidling.
 • Erhvervsøkonomi, HA: Kontoruddannelse inden for handel.
 • Odontologi: Praktik eller frivillig ved en tandlæge.
 • Psykologi: Frivilligt arbejde. For eksempel ved en humanitær organisation.
 • Informationsvidenskab: Arbejde inden for IT eller PR & Marketing.
 • Jura: Militærpolitiets grunduddannelse eller advokatsekretær.
 • Statskundskab: Ungdomspolitisk arbejde.
 • Gode studieevner: Du har bestået ECTS.

Hvis du mener, du har en kvalifikation som kan bruges i vores vurdering af din ansøgning til den eller de uddannelser, du søger ind på, skal du vedhæfte det til din ansøgning.

Sådan dokumenterer du dine kvalifikationer

Du skal dokumentere dine kvalifikationer korrekt, så de kan indgå i vores vurdering af din kvote 2 ansøgning. Det er ikke nok at vedhæfte et dokument, hvor du selv beskriver, hvad du har lavet – du skal kunne dokumentere dine kvalifikationer.
Du skal vedhæfte dokumentationen til din ansøgning på www.optagelse.dk. Vi behandler kun din dokumentation, hvis du har vedhæftet den inden ansøgningsfristen den 15. marts.

Hvordan dokumenterer jeg erhvervserfaring?

Hvis du skal dokumentere erhvervserfaring, kan du for eksempel dokumentere det med en udtalelse fra din arbejdsgiver som skal indeholde:

 • En beskrivelse af dine arbejdsopgaver.
 • Din ansættelsesperiode.
 • Dit timetal pr. uge.
 • Om dit job har været lønnet eller ulønnet. Du kan for eksempel vedhæfte en lønseddel sammen med den øvrige dokumentation, hvis ikke det fremgår, om du har udført lønnet arbejde.
 • Udtalelsen skal være underskrevet af arbejdsgiveren eller være skrevet på arbejdsgiverens brevpapir.

Hvordan dokumenterer jeg bestået uddannelse?

Hvis du har bestået en hel eller dele af en uddannelse, kan du dokumentere det med:

 • Dit eksamensbevis.
 • En studieudskrift eller karakterudskrifter og eventuelt studieordning.
 • Karakterudskrifter og studieudskrifter skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.


Hvordan dokumenterer jeg andre kvalifikationer?

Andre kvalifikationer kan være, hvis du har været værnepligtig, på højskole, på udlandsophold, eller du har lavet noget helt andet, du mener kan være relevant for din ansøgning.

Du kan for eksempel dokumentere dine andre kvalifikationer med:

 • Værnepligt: Hærens Basisuddannelse, Uddannelsesbevis, Forholdsattest, Udtalelse
 • Højskole: Diplom på højskoleopholdet
 • Udlandsophold: Dokumentation, der viser, at du har været på udlandsophold


Hvordan vurderer vi dine kvalifikationer?

Når vi vurderer dine kvalifikationer, lægger vi vægt på, om de er relevante for uddannelsen, du søger, eller om de viser, at du har gode studieevner. Hvis vi vurderer, at du har relevante kvalifikationer eller gode studieevner, kan vi for eksempel lægge 0,5, 1,0, 1,5 eller mere til dit kvote 2 fagsnit, hvilket vil forbedre din samlede kvote 2 vurdering.

Der kan ske løbende justeringer i, hvad der vurderes som relevante kvalifikationer fra år til år.


Adgangsprøve og optagelsesprøve

Til de uddannelser hvor en optagelsesprøve eller en adgangsprøve er en del af kvote 2 kriterierne, indgår dit resultat i vores samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning sammen med dit kvote 2 fagsnit.

Adgangsprøve

På de naturvidenskabelige uddannelser skal du deltage i en adgangsprøve, hvor du bliver testet i din studieegnethed. Til prøven får du også indblik i, hvad det indebærer at læse på uddannelsen. Du kan læse mere om adgangsprøven her.
 

Optagelsesprøve

På Medicin bliver du inviteret til en optagelsesprøve, hvor du bliver testet i din studieegnethed. Du kan læse mere om optagelsesprøven på Medicin her.


Motiveret ansøgning

Det er kun ansøgere til Tandplejeruddannelsen, der skal lave en motiveret ansøgning. Du skal altså ikke lave en motiveret ansøgning, medmindre du søger ind på Tandplejeruddannelsen.


Adgangsgivende eksamen

Du skal have afsluttet din adgangsgivende eksamen senest den 5. juli, for at søge optagelse på en af vores bachelor-, diplomingeniør-, eller professionsbacheloruddannelser.

Hvis du har en af følgende eksaminer, kan du søge optagelse både i kvote 1 og kvote 2:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) startet før den 1. august 2017
  • Hvis du sammensætter en hel hf via hf-enkeltfag, og har afsluttet den efter den 20. september 2019, er du omfattet af gymnasiereformen 2017 og skal derfor have en overbygning.
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med overbygning startet den 1. august 2017 eller senere
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
  • Har du en EUX-eksamen, skal du også vedhæfte dit svendebrev eller din fagprøve. Får du den først efter den 5. juli, skal du give os besked via optagelse@au.dk, og sende dit svendebrev eller din fagprøve senest den 5. september.
 • EUX 1. del (merkantil) hvis du er startet før den 1. august 2017
 • EUX 1. del (merkantil) med overbygning hvis du er startet den 1. august 2017 eller senere
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland
 • Eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen

 

Diplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser

Følgende eksaminer er kun adgangsgivende til diplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

 • Højere forberedelseseksamen (hf) eller (hf-enkeltfag) uden overbygning
 • EUX 1. del (merkantil) uden overbygning.

 

Ansøgere der skal søge i kvote 2

Hvis du har en af følgende eksaminer, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.

 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag suppleret med enkeltfag svarende til overbygning for hf
 • Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som Styrelsen for International Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen
 • Steiner vidnesbyrd eller Steiner HF inklusive udtalelser og fagbeskrivelser
 • Hvis du søger om optagelse gennem den Grønlandske Særordning

Det samme gælder for følgende uddannelser, som kun er adgangsgivende til ingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

 • Adgangskursus til diplom- og civilingeniøruddannelserne
 • International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag


Dansk A

Hvis du søger ind på en dansksproget uddannelse med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du desuden opfylde et krav om Dansk A.
Læs mere om Dansk A her

Er din eksamen ikke dansk, kan du læse mere på vores hjemmeside for udenlandske ansøgere her.

 

Værd at vide om den adgangsgivende eksamen

 • En adgangsgivende eksamen kan ikke blive forældet.
 • Hvis du har flere afsluttede gymnasiale eksamener, for eksempel både en studentereksamen og en 1-årig hhx, er det karaktergennemsnittet på den første adgangsgivende eksamen, der tæller i kvote 1.
 • Har du ved ansøgningsfristens udløb den 5. juli ikke afsluttet din adgangsgivende eksamen, fordi du skal til sygeeksamen, kan du ikke blive betinget optaget. Du skal stadig søge om optagelse, men du kan ikke få svar på sin ansøgning, før vi modtager dokumentation for din beståede eksamen.

 

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om din eksamen giver adgang til vores uddannelser, kan du kontakte os i Vejledningscenter AU.

Specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav er krav om fag eller kombinationer af fag på bestemte niveauer (A, B eller C), som du skal have bestået for at søge optagelse. De specifikke adgangskrav varierer fra uddannelse til uddannelse. Et specifikt adgangskrav kan også være krav om en bestået adgangsprøve.


Faget skal være bestået

Du skal have bestået de enkelte fag med et gennemsnit på 2,0 eller højere. Både dine års- og eksamenskarakter tæller med i gennemsnittet. Hvis der er et eller flere fag, du ikke har bestået, har du forskellige muligheder for at bestå faget.


Du kan supplere

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du supplere et eller flere fag. Suppleringen foregår ofte via HF enkeltfag eller gymnasial supplering. Du kan læse mere om supplering her.

 

Er din eksamen ikke dansk, eller har du en International Baccalaureate?

Hvis din adgangsgivende eksamen ikke er dansk, kan du finde oplysninger om, hvordan vi vurderer din eksamen og de specifikke adgangskrav på vores hjemmeside. Du kan læse mere om udenlandske ansøgere her.

Hvis din adgangsgivende eksamen er en International Baccalaureate (IB), kan du her læse mere om, hvordan vi vurderer din IB eksamen og IB fag.

 

Du kan få en rektorerklæring

Hvis du er dumpet et fag på et højere niveau end det uddannelsen kræver, skal du i stedet dokumentere, at du har bestået det krævede niveau. Det kan du gøre ved at kontakte dit gymnasium og undersøge, om rektor kan lave en erklæring på, at du har bestået det krævede niveau. Eksempel:
Du søger optagelse på en uddannelse, der kræver Fysik B. Du har haft fysik A, men har ikke bestået faget. Derfor kan du bede din rektor om en rektorerklæring. En rektorerklæring kan udstedes, hvis dit gymnasie vurderer, at du har bestået Fysik B. Det er dit gymnasie, der skal vurdere, om der er grundlag for en rektorerklæring.
Med en gyldig rektorerklæring får du dispensation for faget. Du skal være opmærksom på, at det kan trække ned i dit kvote 2-fagsnit, hvis du får dispensation for faget. Her kan du læse mere om udregningen af kvote 2 fagsnittet.


Individuel kompetencevurdering

Du har også mulighed for at få dispensation for faget ved at få lavet en Individuel kompetencevurdering med fuld anerkendelse ved VUC. Du skal henvende dig ved VUC, som kan vejlede dig om muligheden for at få vurderet, om dine kompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.
Med en gyldig Individuel kompetencevurdering, vil du få dispensation for faget. Du skal være opmærksom på, at det kan trække ned i dit kvote 2-fagsnit, hvis du får dispensation for faget. Her kan du læse mere om udregningen af kvote 2 fagsnittet.


Propædeutik – intensiv sprogundervisning

På nogle af vores uddannelser skal du følge et kursus, der hedder Propædeutik. Det er et intensivt sprogkursus, der forlænger uddannelsen med 1-2 semestre. Det gælder følgende uddannelser:

 • Arabisk- og islamstudier  
 • Klassisk Filologi   
 • Teologi   
 • Ruslandstudier
 • Kinastudier
 • Japanstudier
 • Klassisk arkæologi


Studiestarten for disse uddannelser er i august/september. Hvis du er optaget på for eksempel Arabisk- og Islamstudier og har bestået Arabisk A på gymnasialt niveau, kan du søge uddannelsen om at blive fritaget for at deltage i propædeutik, men studiestarten er stadig august/september.


Adgangsprøve på Musikvidenskab og Idrætsvidenskab

På Musik- og Idrætsvidenskab skal du bestå en adgangsprøve, som er et specifikt adgangskrav på begge uddannelser. Du skal naturligvis også opfylde de øvrige adgangskrav til uddannelsen.
Selvom du består adgangsprøven og opfylder de øvrige adgangskrav, er der ingen garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads.
Ansøgningsfristen for at søge optagelse på Musik- og Idrætsvidenskab er den 15. marts kl. 12 – også selvom du kun ønsker, at din ansøgning bliver vurderet i kvote 1.

Du kan ikke søge dispensation fra at deltage i adgangsprøverne. Der bliver ikke afholdt omprøve i tilfælde af sygdom, men du kan søge om at blive flyttet til en senere prøve, hvis en sådan er planlagt.

Tandplejer og Klinisk Tandtekniker

Professionsbacheloruddannelserne Tandplejer og Klinisk Tandtekniker har særlige kvote 2 udvælgelseskriterier. Bemærk, at en motiveret ansøgning er et krav for at blive vurderet i kvote 2 på disse uddannelser, find en vejledning til, hvad en motiveret ansøgning skal indeholde på uddannelsernes hjemmeside.

Læs mere om kvote 2 udvælgelseskriterierne til Tandplejer her.

Læs mere om kvote 2 udvælgelseskriterierne til Klinisk Tandtekniker her.