Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MEDICIN

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 10,2 (Standby: 10,1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34 (sommerstudiestart) og uge 4 (vinterstudiestart)

Introduktion

På Medicin lærer du først om det raske menneske. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. Når du kender den grundlæggende teori, skal du bruge din viden i praksis både i undervisningen og på klinikophold.

Hverdagen på Medicin

Undervisningen på Medicin veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og klinikophold. I begyndelsen skal du igennem en stor mængde teori, og det vigtigt at have en god læsemakker, som du kan sparre med. Medicin er et fag i konstant udvikling. Der opdages hele tiden nye sygdomme og nye behandlingsformer, så du skal være klar til at videreuddanne dig gennem hele din lægekarriere.

Paratviden, dedikation og detektivarbejde

En sygdom er sjældent som i bøgerne. Der er altid flere eller færre symptomer, og det kræver en stor mængde paratviden, fantasi og grundigt detektivarbejde at finde frem til problemet. For at ruste dig så godt som muligt til det livsvigtige arbejde som læge, stiller studiet store krav til din tid, disciplin og hukommelse.

Du behandler mennesker

I løbet af uddannelsen får du erfaring med den daglige arbejdsgang som læge via klinikophold. Du bruger dine teoretiske og praktiske færdigheder, og du øver dig i kommunikationen med dine patienter. Inden du kommer i klinik på hospitalerne, træner du dine praktiske færdigheder på dukker, testpersoner og på dine medstuderende. Du lærer at sy, lægge drop, give førstehjælp, undersøge knæ, skuldre og meget mere.

Karrieremuligheder

Hvis du ønsker at blive læge, skal du efter bacheloruddannelsen læse yderligere tre år på kandidatuddannelsen. Når du efter seks års studier er uddannet læge venter en årrække med videreuddannelse, så du bliver kvalificeret til at arbejde i sundhedssektoren som eksempelvis hospitalslæge, praktiserende læge eller som forsker på universiteter og i medicinalindustrien. Som bacheloruddannet kan du også læse videre på en række andre kandidatuddannelser.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag den 24. februar: bygning 1241, lokale 135

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-10.00

Oplæg ved studievejledning Hvad er medicinstudiet og optagelse

10.15-11.00

Forelæsning ved underviser

11.15-12.00

Paneldebat med medicinstuderende

Få svar på alle jeres spørgsmål

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Online live session

 I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål

Fredag 25. februar: bygning 1241, lokale 135

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-10.00

Oplæg ved studievejledning

Hvad er medicinstudiet og optagelse

10.15-11.00

Opgaver fra studiet

Et indblik i opbygningen af undervisningen på studiet

11.15-12.00

Den yngre læge

Hvad vil det sige at være læge?

11.45-12.00

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

 

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: BA.health.udd@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Tjek om Medicin er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer: 22010

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav samt deltage i optagelsesprøven.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt
 2. score fra optagelsesprøve

Resultatet af kvote 2 fagsnit og testresultater fra optagelsesprøven vil indgå i en samlet vurdering, hvor fagsnit og testresultater vil blive vægtet lige (50/50).

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Overflytning/genindskrivning

Der er generelt ikke ledige pladser på denne uddannelse. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskift og overflytning eller genindskrivning. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på de pågældende sider.

Optagelsesprøve (uniTEST)

Optagelsesprøve 2022

Kvote 2 optagelsen til Medicin foregår via følgende 3 trin:

 1. Alle ansøgere inviteres til uniTEST
 2. Ansøgere deltager i uniTEST, der tester dine faglige kvalifikationer.
 3. Resultatet af uniTEST samt dit kvote 2 fagsnit afgør, om du tilbydes optagelse i kvote 2 til Medicin ved Aarhus Universitet. Når du vurderes til optagelse i kvote 2 vil dit kvote 2 fagsnit og testresultater have lige stor vægt (50/50).

Vær i øvrigt opmærksom på, at Aarhus Universitet ikke har MMI-prøve som del af sin kvote 2 optagelse til Medicin.

Datoer for optagelsesprøve

Dato for optagelsesprøve ved Aarhus Universitet

 • uniTEST Aarhus Universitet: Lørdag d. 30. april 2022

Du skal afsætte hele dagen til at deltage i testen, da der bliver afholdt test både om formiddagen og om eftermiddagen. Det præcise tidspunkt for din deltagelse i uniTEST vil blive offentliggjort på kvote 2 selvbetjeningen efter den 15. marts 2022.

OBS! Hvis du har søgt optagelse på Medicin på Aarhus Universitet og på en anden uddannelse på Syddansk Universitet, skal du til test på Syddansk universitet. Du vil blive indkaldt til testen via Syddansk Universitets optagelsesselvbetjening.

Du kan læse mere om Aarhus Universitet og Syddansk Universitets samarbejde om uniTEST nedenfor.

uniTEST

Hvad er uniTEST?

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed inden for tre områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse

Testen er en multiple choice test, der består af 95 spørgsmål og varer 2,5 time.

Testen er på dansk og foregår på Aarhus Universitet.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen

Til uniTEST bliver du ikke testet i specifik viden inden for Medicin. Den viden, du har brug for, så du kan svare på opgaverne, fremgår af de spørgsmål, du bliver stillet til uniTEST.

Eksempler på spørgsmål

Du skal dog huske

 • At medbringe en blyant (0,7 mm) og viskelæder til at udfylde svarark
 • At medbringe dit deltagerbrev i printet version

Syddansk Universitet og Aarhus Universitet samarbejder om uniTEST

Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU) samarbejder om medicinansøgeres deltagelse i uniTEST. Samarbejdet betyder, at du som ansøger til begge universiteter kun skal deltage i uniTEST ét sted.

Søger du kun Medicin på AU

Du skal deltage i uniTEST på Aarhus Universitet, hvis du har søgt optagelse på Medicin på Aarhus Universitet og samtidig ikke har søgt optagelse på uddannelser ved Syddansk Universitet, hvor uniTEST er en del af optagelsesprøven.

Det er kun muligt at deltage i uniTEST på Aarhus Universitet ved at møde frem på testdagen, og testen vil være i papirformat.

Søger du Medicin på både SDU og AU

Du skal deltage i uniTEST på SDU, hvis du har søgt optagelse på en af deres uddannelser. Søger du derudover også om optagelse på medicin på Aarhus Universitet , vil dit testresultat på SDU tælle i forbindelse med ansøgningen til Medicin på AU.
Testresultaterne koordineres mellem de to universiteter. 

På Syddansk Universitet er uniTEST digital. Det kan du læse mere om på SDU's hjemmeside. 

Befinder du dig i udlandet på dagen for uniTEST, kan du undersøge muligheden for at tage testen online (se SDU's hjemmeside). Dette er kun en mulighed, hvis du også søger om optagelse på en uddannelse ved SDU.

Hvor du tager testen, har ingen indflydelse på vurderingen af din ansøgning om optagelse.

Invitation til optagelsesprøve

På kvote 2 selvbetjeningen på mit.au.dk modtager du al kommunikation om optagelsesprøven. Det er også her, du bliver inviteret til og tilmelder dig optagelsesprøven.

Vi sender en mail til dig, når der er åbent for kvote 2 selvbetjeningen.

Sådan får du adgang til kvote 2 selvbetjeningen
Du får adgang til kvote 2 selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket ’Dine ansøgninger til kvote 2’.

Hvis du endnu ikke har aktiveret din konto/bruger på mit.au.dk, kan du få hjælp her

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind/dyslektiker, eller hvis andre særlige hensyn gør, at du har behov for at deltage i optagelsesprøven på særlige vilkår, skal du gøre to ting:

 1. Senest den 15. marts skal du uploade en dispensationsansøgning om at deltage i optagelsesprøven på særlige prøvevilkår, samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk. I din dispensationsansøgning skal du angive hvilke særlige prøveformer, du søger om at anvende til optagelsesprøven (for eksempel ekstra tid eller it-rygsæk).
 2. Senest den (dato følger) skal du gøre Aarhus Universitet opmærksom på, at du har søgt om særlige prøvevilkår. Det gør du ved at sende en mail til (mailadresse følger).


Vi kan ikke garantere, at ansøgninger modtaget efter 15. marts til www.optagelse.dk og mails modtaget på BA.health.udd@au.dk efter den 22. marts, når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.

Sygeprøve

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom på testdagen er det vigtigt, du bliver hjemme og giver besked til BA.health.udd@au.dk med det samme.

Der afholdes kun sygeprøve i tilfælde af akut sygdom, som er af en karakter, der forhindrer dig i at deltage i optagelsesprøven. Du skal dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som du skal sende til BA.health.udd@au.dk senest den første mandag efter prøvens afholdelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicin kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Medicin

På Medicin bliver du en del af et hold på cirka 25 studerende. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, der foregår i et stort auditorium med hele årgangen, holdundervisning, laboratorieøvelser og klinisk undervisning i grupper på 6-12 studerende. Du har også mulighed for at blive del af en læsegruppe, hvor i sammen løser praktiske og teoretiske opgaver.

Klinikophold                                     

På bacheloruddannelsen i Medicin er der indlagt et klinikophold. Her bliver du introduceret til det kliniske lægearbejde. Opholdet giver dig et indtryk af, hvordan livet som læge er. Du får afprøvet dine praktiske færdigheder, og samtidig lægges der stor vægt på, at du bliver trænet i at kommunikere med patienter.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for studerende på 1. semester på Medicin.

Mandag:
8-11: Forelæsning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Studiestart

Tirsdag:
8-10: Forelæsning i Studium Generale
10-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Makroskopisk anatomi

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Øvelser i Mikroskopisk anatomi

Torsdag:
8-11: Forelæsning i Makroskopisk anatomi
11-16: Forberedelse

Fredag:
8-10: Øvelser i makroskopisk anatomi
10-12: Forberedelse
12-15: Forelæsning i studiestart

Studielivet uden kitler

Undervisningen på Medicin foregår mange forskellige steder. Derfor har de studerende et fælleshus, Medicinerhuset, hvor I kan mødes i hyggelige rammer. Medicinstudiet er også kendt for sit rige foreningsliv, som du kan deltage aktivt i.

Medicinerrevyen
Har du lyst til at skrive manuskripter, stå på scenen, spille musik eller lave kostumer, så er Medicinerrevyen noget for dig. Hvert år opfører foreningen Danmarks største studenterrevy i Tivoli Friheden i Aarhus.

Umbilicius
På Medicin er der naturligvis også en festforening, der hver fredag afholder fredagsbar i Medicinerhuset. Flere gange i løbet af semestret bliver der også afholdt større fester. Umbilicius er også arrangør af den årlige Kapsejlads, hvor der kæmpes om ”Det gyldne bækken” for øjnene af cirka 20.000 medstuderende i Uniparken.

Medicinerrådet
Har du lyst til at tale dine medstuderendes sag? Så meld dig ind i Medicinerrådet og vær med til at beslutte, hvad studiet skal indeholde af fag og kurser. Rådet består af 30 studerende, der repræsenterer de studerende i universitetets styrende organer.

Selskab for medicinsk studenterforskning (SMS)
SMS er en forening for forskningsinteresserede medicinstuderende. Foreningen arrangerer en række kurser og arrangementer, der sætter fokus på at skabe gode rammer for studenterforskning og udbrede kendskabet til forskningsområder.

Læs i udlandet

I løbet af din bacheloruddannelse i Medicin er det muligt at blive sendt på udviklings- og klinikophold i udlandet. Du kan tage af sted gennem tilrettelagte udvekslingsprogrammer eller selv planlægge dit udlandsophold. Som studerende på Medicin i Aarhus kan du også tage med foreningen IMCC til verdens brændpunkter.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

For at blive færdiguddannet læge, skal du læse videre på kandidatuddannelsen i Medicin. Som bacheloruddannet har du udover kandidatuddannelsen i Medicin adgang til kandidatuddannelserne i Biomedicinsk Teknik og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Som kandidatuddannet skal du efterfølgende igennem et 12 måneder langt forløb på den kliniske basisuddannelse. Herefter kan du blive ansat i en étårig introstilling, hvorefter du skal specialisere dig inden for et hovedområde, hvilket tager cirka fem år.

Alternative jobmuligheder

Du har som færdiguddannet læge mulighed for at få arbejde på hospitaler og i almen praksis. Du kan også arbejde inden for medicinalindustrien, som underviser eller forsker. Du kan også arbejde med humanitært arbejde hos eksempelvis Læger uden Grænser eller andre NGO’er, hvor du kan bruge din lægefaglige viden under specielle forhold.