Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ODONTOLOGI (Tandlæge)

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 10,1 (Standby: 10)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På Odontologi lærer du praktisk tandlægearbejde og teoretiske fag, som bygger på den nyeste forskning. Du lærer blandt andet anatomi, kemi, histologi, fysiologi og psykologi, og kommer til at arbejde med forskellige materialer. Odontologi er en professionsuddannelse, hvor du lærer at udføre patientbehandling under vejledning inden for blandt andet tandfyldning og rodbehandling.

Hverdagen på Odontologi

Undervisningen på Odontologi bygger på forelæsninger, laboratorieøvelser og praktisk, klinisk undervisning. Du samarbejder meget med din læsegruppe, og i begyndelsen af studiet udfører I de praktiske øvelser på hinanden. På tredje semester starter arbejdet med dine egne patienter, og du lærer i løbet af uddannelsen at skabe god patientkontakt, så de får tillid til dig som tandlæge.

Studerende med kittel på

På Odontologi aflægger du løbende prøver i både de kliniske fag og i laboratorieøvelserne. På den måde sikres det, at du kan udføre det praktiske arbejde. Når du starter i klinik, bliver du del af et team med andre studerende og med tilknyttede kliniske underviserer. I løbet af uddannelsen vil du også lære at samarbejde med ældre studerende og med andre faggrupper i det odontologiske team lige som i en rigtig tandklinik.

Karrieremuligheder

Tandlægeuddannelsen er en professionsuddannelse, og for at blive tandlæge er det er krav, at du læser kandidatuddannelsen i Odontologi. Efter et års arbejde som færdiguddannet tandlæge kan du få autorisation til at arbejde som selvstændig. Med en bachelor i Odontologi kan du også læse videre på en række andre kandidatuddannelser som eksempelvis Biomedicinsk teknik eller Sundhedsfaglig kandidatuddannelse.

Tjek om Odontologi er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22015

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Overflytning/genindskrivning

Der er generelt ikke ledige pladser på denne uddannelse. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskift og overflytning eller genindskrivning. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på de pågældende sider.

Uddannelsens opbygning

Det tager tre år at færdiggøre bacheloruddannelsen i Odontologi. Her kan du læse mere om, hvordan uddannelsen er opbygget.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Odontologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Odontologi

På Odontologi bliver du fra starten en del af en læsegruppe, hvor I sammen skal løse praktiske øvelser. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der foregår i store auditorier sammen med mange andre studerende, og laboratorieøvelser, hvor du hver uge får trænet dine praktiske færdigheder, så du kan omdanne teori til praksis.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 2. semester på bacheloruddannelsen i Odontologi.

Mandag:
8-11: Forelæsning i Almen Histologi
11-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Kemi

Tirsdag:
8-11: Forberedelse
12-15: Forelæsning i Tandmorfologi
15-16: Praktisk arbejde i Prækliniske fag 2

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Almen Histologi
12-14: Forberedelse
14-16: Forelæsning i Odontologisk Materialelære

Torsdag:
8-11: Forberedelse
11-13: Forelæsning i Prækliniske Fag 2
14-16: Laboratoriekursus i Tandmorfologi

Fredag:
8-11: Forberedelse
12-15: Forelæsning i Kemi

Det sociale liv på Odontologi

På Odontologi går det hele ikke kun op i hvide kitler, praktiske øvelser og tung læsning. Her har du også mulighed for at deltage aktivt i forskellige sociale foreninger.

Odontologisk Forening
Hvis du brænder for studenterpolitik, så er Odontologisk Forening (OF) helt sikkert noget for dig. OF er uddannelsens studenterforening, som er repræsenteret i en masse udvalg. OFs primære formål er at repræsentere de studerende, så alle får så gode vilkår at studere under som muligt.

Apollonia
På Odontologi er der naturligvis også en festforening, der sørger for at skabe de bedste rammer for uddannelsens sociale liv. Hver fredag afholder Apollonia fredagsbar. Flere gange i løbet af semesteret arrangerer foreningen også større fester for studerende og ansatte.

Læs i udlandet

På Odontologi kan du vælge at læse et semester i udlandet. Uddannelsen har aftaler med universiteter i blandt andet Europa og USA. Flere færdiguddannede tandlæger får også job uden for Danmarks grænser. Derfor er et studieophold i udlandet en god mulighed for at afprøve, om det eventuelt er noget for dig på længere sigt.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Hvornår bliver du tandlæge?

Tandlægeuddannelsen er en professionsuddannelse, og for at blive tandlæge er det er krav, at du læser kandidatuddannelsen i Odontologi. Efter et års arbejde som færdiguddannet tandlæge kan du få autorisation til at arbejde som selvstændig tandlæge.

Som bacheloruddannet i Odontologi har du også mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Biomedicinsk Teknik eller Sundhedsfaglig kandidatuddannelse.

Dine jobmuligheder

Som tandlæge kan du blandt andet åbne din egen klinik eller blive ansat i den offentlige tandpleje. Din primære arbejdsopgave bliver at undersøge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe hos dine patienter. Du skal også vejlede dine patienter i, hvordan de kan forebygge sygdommene. Du har også mulighed for at videreuddanne dig inden for blandt andet kirurgi og tandregulering.