Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MUSIKVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 4 (Standby: ingen optaget) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Musik fletter sig ind og ud af vores liv. Når vi streamer i dagligdagen. Når vi fester og fejrer. Som baggrund for lektielæsningen og som intens koncertoplevelse. Og det uanset om vi er til Billie Eilish eller Beethoven. Derfor er musik et vedkommende og mangfoldigt studiefelt, som det er svært ikke at blive grebet af.

På Musikvidenskab forsøger vi at favne musik i bredeste forstand. Så du kommer til at studere fænomenet musik ud fra mange forskellige tilgange og spørgsmål: Hvordan bruger vi musik i sociale fællesskaber? Hvilken betydning kan den have for vores identitet? Hvordan bruger vi musik til kommunikation, fx i film? Hvilken rolle spiller musik som kulturarv? Hvordan har den digitale udvikling påvirket musik som industri? Er musik på noder, som lyd eller som performance overhovedet det samme? Hvordan kan vi i det hele taget beskrive musik med teoretiske begreber?

Teoretiske tilgange suppleres med praktiske aktiviteter fx i form af fællessang, korsang og sangskrivning. Desuden giver musikstudiet mulighed for projektarbejde og studier i ”felten” – af musiklivet, som det udfolder sig omkring os her og nu.

Kulturformidler eller underviser

Efter det første studieår vælger du mellem to profiler: Kulturformidler eller underviser.

Kulturformidlerprofilen har vi et særligt fokus på musik som central spiller i kulturlivet. Derfor kommer du blandt andet til at arbejde med musik som kulturel event (koncerter, festivaler, etc.) med besøg hos professionelle eventmagere, der iscenesætter og afvikler musikalske og kulturelle begivenheder. Du kommer også til at arbejde med formidling af musik, fx gennem musikjournalistik og musikkritik.

Underviserprofilen er fokus i højere grad på formidling af musik i undervisningssituationer. Her kommer du blandt andet til at arbejde med sammenspil, musikarrangement, sang og korledelse inden for et bredt udsnit af musikgenrer, så du kan formidle musik som underviser. Herudover lærer du gennem de mange fælles musikalsk-praktiske aktiviteter om samarbejde, ledelse og strukturering af kreative processer.

Begge profileringer fokuserer herudover fortsat på musik i et historisk og aktuelt perspektiv.

Hverdagen på Musikvidenskab

På Musikvidenskab fordyber du dig i musik i teori og praksis – som lytter, analytiker og formidler, udøvende, skribent eller producent. Du har derfor både forelæsninger, workshopundervisning på mindre hold, skriftlige og mundtlige opgaver samt mulighed for praktisk musikudøvelse.

For at komme ind på Musikvidenskab skal du igennem en adgangsprøve, som består i en samtale om dine musikalske erfaringer og interesser foruden afprøvning af dine færdigheder i bl.a. klaverspil, hørelære, sang og musikteori.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Musikvidenskab kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, eksempelvis kandidatuddannelsen i Musikvidenskab. Denne giver dig yderligere kompetencer til at arbejde som f.eks. musikunderviser på gymnasier, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner eller som musikformidler i kulturlivet, i kulturinstitutioner, som eventkoordinator m.v.  

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus fredag den 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.musik.arts@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22330

Ansøgningsfrist

OBS: Ansøgningsfristen til Musikvidenskab er 15. marts, uanset om du søger om optagelse via kvote 1 eller kvote 2.

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
 • Bestået adgangsprøve

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Adgangsprøven

For at komme i betragtning til optagelse på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab skal du bestå en adgangsprøve, samt opfylde de øvrige adgangskrav. Det gælder både i kvote 1 og kvote 2. 

I 2022 finder adgangsprøven sted i uge 21, 22 og 23. Du vil modtage din invitation på den e-mail adresse, du har angivet, da du oprettede din ansøgning på www.optagelse.dk.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav samt deltage i adgangsprøven.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab er bygget op omkring historiske, kulturelle, analytiske og praktiske studier af kompositions- og populærmusik i forskellige perioder. På Musikvidenskab kommer du til at opleve, at der er et stort samspil mellem teori og praksis. På andet år af uddannelsen skal du vælge imellem Underviserlinjen eller Kulturlinjen. På Underviserlinjen er der primært fokus på de praktiske fag, mens Kulturlinjen fokuserer mere på det teoretiske og undersøgende i faget.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Musikvidenskab

Som studerende på Musikvidenskab kommer du til at opleve en meget varieret undervisning. Du har forelæsninger, hvor din underviser gennemgår og perspektiverer forskellige typer af tekster foran hele din årgang. Derudover har du holdundervisning, hvor du skal deltage aktivt, samt undervisning i mindre grupper i forbindelse med arrangement- og instrumentundervisning. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal gennemgå teksterne samt forberede og holde oplæg.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på Musikvidenskab. Musikvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, og du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange – både praktisk og teoretisk.

Mandag:
9-11 Holdundervisning i Musikrepræsentation og -beskrivelse
13-16 Forelæsning i Musikhistorie og faghistorie

Tirsdag:
9-13 Forberedelse
14-16 Øvelser i Musikkultur
16-18 Øvelser i Musikrepræsentation og -beskrivelse

Onsdag:
8-9 Forelæsning i Musikrepræsentation og -beskrivelse 
10-12 Holdundervisning i Musikhistorie og faghistorie
12-17 Forberedelse

Torsdag:
8-11 Forelæsning i Musikkultur
11-14 Forberedelse
14-16 Holdundervisning i Musikkultur

Fredag:
8-10 Øvelser i Musikrepræsentation og -beskrivelse 
10-15 Forberedelse

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab.

Det sociale studieliv

På Musikvidenskab har du din daglige gang på Kasernen sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Dramaturgi, Litteraturhistorie og Retorik. Her er der blandt andet rig mulighed for at give den gas i øvelokalerne – både i hverdagene, om aftenerne og i weekenderne. Derudover har du mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger:

 • Koncertcaféen: Her har du mulighed for at øve dig i de sange, du eventuelt skal til eksamen i. Publikum vil typisk være dine medstuderende.
 • Fagligt forum: I Fagudvalget får du medindflydelse på studiemiljøet, og du er med til tale de studerendes sag overfor universitetets politiske organer.
 • Kasernebaren: I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar hver fredag. Her er mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik, som du måske selv står for.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om de studerendes interesser og tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.

Læs i udlandet

Som studerende på Musikvidenskab har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Det kan eksempelvis være i en by, hvor musikmiljøet matcher dine interesser. Et udvekslingsophold udvikler grundlæggende dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet i Musikvidenskab afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat, du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Musikvidenskab opnår du en stor praktisk og teoretisk forståelse for musik og musikkens store mangfoldighed. Du bliver i stand til at lede og formidle på et højt niveau – både i underviserrollen, som dirigent, musiker eller skribent. Samarbejde og samspil er en vigtig del af musik, og du lærer derfor, hvordan du faciliterer samarbejde i bredeste forstand, og hvordan din egen rolle er i en sammenspilssituation.

Mange kandidater fra Musikvidenskab kommer til at arbejde med undervisning på eksempelvis gymnasier, seminarier eller musikskoler. Du kan også komme til at arbejde som projektmedarbejder i for eksempel en kulturinstitution eller som sanglærer, korleder og dirigent, hvor du gør brug af uddannelsens fokus på musikpædagogik.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Musikvidenskab skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Musikvidenskab har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Film og medier
 • Tilvalg i Engelsk

Kandidat

De fleste bachelorer i Musikvidenskab vælger efterfølgende at fortsætte på en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver specielle tilvalg, men du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Musikvidenskab, hvor du får en specialiseret viden om musikkens mange fremtrædelsesformer og praksisser.
 • Kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik), hvor du lærer om almen didaktik, men hvor du også går i dybden med musikfagets didaktik i forskellige institutioner.
 • Kandidatuddannelsen i Digital design (linjen AudioDesign), hvor du opnår IT-kompetencer til at udvikle, designe og implementere lyd i interaktive sammenhænge, som computerspil, installationer og andre produktioner, der har en betydningsfuld lydside.
 • Kandidatuddannelsen i Engelsk, hvor du bliver skarp til det engelske sprog og samtidig får et kendskab til kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande.