Aarhus Universitets segl

MUSIKVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22330

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Musik fletter sig ind og ud af vores liv. Når vi streamer i dagligdagen. Når vi fester og fejrer. Som baggrund for lektielæsningen og som intens koncertoplevelse. Og det uanset om vi er til Billie Eilish eller Beethoven. Derfor er musik et vedkommende og mangfoldigt studiefelt, som det er svært ikke at blive grebet af.

På bacheloruddannelsen i Musikvidenskab forsøger vi at favne musik i bredeste forstand. Så du kommer til at studere fænomenet musik ud fra mange forskellige tilgange og spørgsmål: Hvordan bruger vi musik i sociale fællesskaber? Hvilken betydning kan den have for vores identitet? Hvordan bruger vi musik til kommunikation, fx i film? Hvilken rolle spiller musik som kulturarv? Hvordan har den digitale udvikling påvirket musik som industri? Er musik på noder, som lyd eller som performance overhovedet det samme? Hvordan kan vi i det hele taget beskrive musik med teoretiske begreber?

Teoretiske tilgange suppleres med praktiske aktiviteter fx i form af korsang, musikproduktion, sangskrivning og arrangement. Desuden giver Musikvidenskab mulighed for projektarbejde og studier i ”felten” – af musiklivet, som det udfolder sig omkring os her og nu. Du bliver trænet i at analysere kritisk og kreativt samt at facilitere og skabe sammenhæng i komplekse processer og opgaver.

Kulturformidler eller underviser

Efter det første studieår vælger du mellem to profiler: kulturformidler eller underviser.

Kulturformidlerprofilen har vi et særligt fokus på musik som central spiller i kulturlivet. Derfor kommer du blandt andet til at arbejde med musik som kulturel event (koncerter, festivaler, etc.) med besøg hos professionelle eventmagere, der iscenesætter og afvikler musikalske og kulturelle begivenheder. Du kommer også til at arbejde med formidling af musik, fx gennem musikjournalistik og musikkritik.

Underviserprofilen er fokus i højere grad på formidling af musik i undervisningssituationer. Her kommer du blandt andet til at arbejde med sammenspil, musikarrangement, sang og korledelse inden for et bredt udsnit af musikgenrer, så du kan formidle musik som underviser. Herudover lærer du gennem de mange fælles musikalsk-praktiske aktiviteter om samarbejde, ledelse og strukturering af kreative processer.

Begge profileringer fokuserer herudover fortsat på musik i et historisk og aktuelt perspektiv.

Hverdagen på Musikvidenskab

På bacheloruddannelsen i Musikvidenskab fordyber du dig i musik i teori og praksis – som lytter, analytiker og formidler, udøvende, skribent eller producent. Du har derfor både forelæsninger, workshopundervisning på mindre hold, skriftlige og mundtlige opgaver samt mulighed for praktisk musikudøvelse. Uddannelsen bygger også på en hel del selvstændig læsning.

For at komme ind på Musikvidenskab skal du igennem en adgangsprøve, som består i en samtale om dine musikalske erfaringer og interesser foruden afprøvning af dine færdigheder i bl.a. klaverspil, hørelære, sang og musikteori (læs mere under fanen 'Adgangskrav').

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, eksempelvis kandidatuddannelsen i Musikvidenskab. Denne giver dig yderligere kompetencer til at arbejde som f.eks. musikunderviser på gymnasier, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner eller som musikformidler i kulturlivet, i kulturinstitutioner, som eventkoordinator m.v.  

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Musikvidenskab er noget for dig

Adgangskrav

Ansøgningsfrist til Musikvidenskab
15. marts uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2.


Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Musikvidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, for at blive vurderet i kvote 1. Hvis du ikke opfylder karakterkravet, bliver din ansøgning vurderet i kvote 2.

Adgangsprøve

Du skal bestå en adgangsprøve. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget. Det gælder både i kvote 1 og kvote 2.


Adgangsprøve for kvote 1 og 2

I 2024 finder adgangsprøven sted i uge 21, 22 og 23. Du modtager din invitation til adgangsprøven i uge 17. Du bliver inviteret via den mailadresse, du har angivet, da du oprettede din ansøgning på www.optagelse.dk.


Hvis du skal søge i kvote 1

Uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2, skal du søge senest den 15. marts og opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på musik, undervisning eller kultur, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervsarbejde som musiker eller musikalsk erfaring fra opsætninger, koncerter etc. 

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab er bygget op omkring historiske, kulturelle, analytiske og praktiske studier af kompositions- og populærmusik i forskellige tider. På Musikvidenskab kommer du til at opleve, at der er samspil mellem teori og praksis i formidlingen af det læste og det indstuderede. På andet år af uddannelsen skal du vælge imellem Underviserprofilen eller Kulturformidlerprofilen.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet nedenfor beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Musikvidenskab

Som studerende på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kommer du til at opleve meget varieret undervisning. Du har forelæsninger, hvor din underviser gennemgår og perspektiverer forskellige typer af tekster foran hele din årgang. Derudover har du holdundervisning, hvor du diskuterer emner og tekster mere dybdegående, samt undervisning i mindre grupper i forbindelse med arrangement- og instrumentundervisning. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal gennemgå teksterne samt forberede og holde oplæg.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab. Musikvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, og du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange – både praktisk og teoretisk.

Mandag:
9-11 Holdundervisning i Musikrepræsentation og -beskrivelse
13-16 Forelæsning i Musikhistorie og faghistorie

Tirsdag:
9-13 Forberedelse
14-16 Øvelser i Musikkultur
16-18 Øvelser i Musikrepræsentation og -beskrivelse

Onsdag:
8-9 Forelæsning i Musikrepræsentation og -beskrivelse 
10-12 Holdundervisning i Musikhistorie og faghistorie
12-17 Forberedelse
19-21 Musiksnak: Oplægsaften i SIM (frivilligt arrangement)

Torsdag:
8-11 Forelæsning i Musikkultur
11-14 Forberedelse
14-16 Holdundervisning i Musikkultur

Fredag:
8-10 Øvelser i Musikrepræsentation og -beskrivelse 
10-15 Forberedelse
15-17 Koncertcafe (frivilligt socialt arrangement)

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab.

Det sociale studieliv

På bacheloruddannelsen i Musikvidenskab har du din daglige gang på Kasernen sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Dramaturgi, Litteraturhistorie og Retorik. Her er der blandt andet rig mulighed for at give den gas i øvelokalerne – både i hverdagene, om aftenerne og i weekenderne. Derudover har du mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger:

 • Koncertcaféen: Her har du mulighed for at præsentere den musik, du eventuelt skal til eksamen i. Publikum vil typisk være dine medstuderende.
 • Fagligt forum: I dette fagråd får du medindflydelse på studiemiljøet, og du er med til tale de studerendes sag overfor universitetets politiske organer.
 • Kasernebaren: I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar hver fredag. Her er mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik, som du måske selv står for.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om de studerendes interesser og tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.
 • SIM – Studenterinitiativer på Musikvidenskab. Her er der mulighed for at lave oplægsaftener, fællessangsaftener og alt hvad man ellers kan finde på.
 • KaserneRevyen:  Hvis du er til selvstændige teater- og musikopgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen. 
 • FIMS: Festforeningen ved Musikvidenskab, der arrangerer to fester hvert semester.
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen. 
 • Kasernerådet: Kasernerådet er det fælles fagråd for de æstetiske fag på Kasernen. Et fagråd er en gruppe studerende, som engagerer sig i at forbedre uddannelserne og studiemiljøet. 

Temauger

På Musikvidenskab er de to årlige temauger, Cæcilia-ugen i efteråret og 10’eren i foråret, en fast del af kalenderen. Her kan du deltage i kreative/musikalske workshops, opleve interessante gæsteforelæsninger eller paneldebatter, debattere særlige faglige tematikker eller selv tage initiativ til et arrangement, der interesserer netop dig.

Læs i udlandet

Som studerende på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Det kan eksempelvis være i en by, hvor musikmiljøet matcher dine interesser. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet i Musikvidenskab afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat, du eventuelt senere vælger.

Med bacheloruddannelsen i Musikvidenskab opnår du en stor praktisk og teoretisk forståelse for musik og musikkens store mangfoldighed. Du bliver i stand til at analysere, forstå og forklare forskellige musikkulturelle sammenhænge, til at lede og formidle – både i underviserrollen, som dirigent og skribent. Samarbejde og sammenspil er en vigtig del af musik, og du lærer derfor, hvordan du faciliterer samarbejde i bredeste forstand, og hvad din egen rolle er i en sammenspilssituation.

Mange kandidater fra Musikvidenskab kommer til at arbejde som kreativ eller administrativ projektmedarbejder i for eksempel en kulturinstitution eller en privat virksomhed. Du kan også komme til at arbejde med undervisning på eksempelvis gymnasier, læreruddannelser eller musikskoler eller som sanglærer, korleder og dirigent, hvor du gør brug af uddannelsens fokus på musikpædagogik.

Tilvalg

På dit sidste år af bacheloruddannelsen i Musikvidenskab skal du have et tilvalg. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række af fag. Tidligere har studerende fra Musikvidenskab blandt andet valgt:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Film og medier
 • Tilvalg i Engelsk

Kandidat

De fleste, der har taget bacheloruddannelsen i Musikvidenskab, vælger efterfølgende at fortsætte på en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver specielle tilvalg, men du kan blandt andet vælge: