Aarhus Universitets segl

ÆSTETIK OG KULTUR

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 8,2 (Standby: 6,9) 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22375

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur arbejder du i feltet mellem æstetiske udtryk, kulturelle fænomener og det omgivende samfund. Du kan f.eks. fordybe dig i lydkunst, klimalitteratur, køn og krop på sociale medier, dekolonisering af udstillingssteder, kunstig intelligens, strikkefællesskaber, kunst i almene boligområder eller kulturpolitik.

Uddannelsen går i dybden med Æstetik og Kultur i et historisk, teoretisk, analytisk og praktisk perspektiv. Som studerende undersøger du aktuel kunst og kultur ved hjælp af æstetik-, medie- og kulturteorier.  Du bliver god til at samarbejde og tænke projektorienteret, modtage og give feedback, og forholde dig kritisk til metode. Du opbygger kompetencer til at agere i kulturlivet bredt forstået. 

Hverdagen på Æstetik og Kultur

Undervisningen består af forelæsninger, øvelsestimer, studenteroplæg og gruppearbejde. Du kommer til at bruge meget tid i skiftende studiegrupper, der danner rammen om analytiske og praksisbaserede undersøgelser. Undervisningen på Æstetik og Kultur foregår i tæt kontakt med en bred vifte af kunst- og kulturlivets aktører - både gennem gensidige besøg og konkrete samarbejdsprojekter.

Karrieremuligheder

En uddannelse i Æstetik og Kultur giver dig jobmuligheder inden for områder som kulturformidling, projektledelse, undervisning og iværksætteri. Det kan være på kulturinstitutioner såsom museer, kulturhuse, teatre og biblioteker, på festivaler, i musikbranchen eller medie- og forlagsverdenen.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Æstetik og Kultur er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Æstetik og Kultur:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på kunst, kultur og design, videregående uddannelse inden for humaniora, drama eller design, erhvervserfaring inden for formidling af kunst, kultur og design.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur er bygget op omkring grundfagene Det æstetiske felt og Moderne kultur, der giver dig et teoretisk fundament til at arbejde med koblingen mellem det æstetiske og det kulturelle felt. Det æstetiske felt hænger sammen med faget Æstetisk analyse og metode, hvor du lærer om æstetiske teorier og analytiske tankegange. Moderne kultur leder videre til Kulturliv: analyse og metode, der omhandler den moderne kulturs historie, teorier og institutioner. Desuden har du fagene Medialt laboratorium og Kulturformidling, hvor du blandt andet arbejder med tekster, billeder og lyde.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet illustrerer hele forløbet på bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Æstetik og Kultur

På bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur foregår meget af undervisningen på små hold, hvilket giver dig mulighed for at indgå i diskussioner sammen med dine medstuderende. Derudover vil undervisningen veksle mellem forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster, samt oplæg, som du typisk kommer til at holde sammen med din studiegruppe. I studiegruppen kommer I også til at samarbejde om forskellige projekter igennem uddannelsen.

Herunder følger et eksempel på et ugeskema for 1. semester på bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur. Som det fremgår, er Æstetik og Kultur et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte timer – både individuelt og i studiegruppen.

Mandag:
8-13 Forberedelse
14-17 Forelæsning i Det æstetiske felt

Tirsdag:
8-11 Arbejde i studiegruppe
11-14 Forberedelse

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Moderne kultur
12-18 Forberedelse

Torsdag:
9-11 Øvelsestimer
12-16 Arbejde i studiegruppe

Fredag:
8-11 Instruktorundervisning
11-16 Forberedelse

Det sociale liv

På bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag som Kunsthistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab, Litteraturhistorie og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om flere sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i forskellige foreninger:

 • Kasernebaren: I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar. Her er der rig mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik.
 • KaserneRevyen: Hvis du er til skuespil, ferm til at skrive manuskripter eller musisk interesseret, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen bliver afholdt hvert år i samarbejde med de andre æstetiske fag.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om det, som du og dine medstuderende interesserer jer for, og bladet tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.
 • ÆKKO: ÆKKO er studenterforeningen på Æstetik og Kultur. ÆKKO står for Foreningen for æstetiske, kulturelle og kreative oplevelser, og foreningen arrangerer sociale og faglige arrangementer som foredragsaftener, filmklub og museums- og virksomhedsbesøg. Du kan som studerende på Æstetik og Kultur både være medlem af foreningen og engagere dig i arbejdet eller blot deltage i de arrangementer, der fanger din interesse.    
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi.

Læs i udlandet

Som studerende på bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed for at nærstudere et lands kulturelle forhold. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret, og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet bachelor i Æstetik og Kultur afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidat du senere vælger.

Med bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur får du et teoretisk og praktisk kendskab til, hvad der forbinder kultur, kunst, erhvervsliv, politik, værdier og normer i vores samfund. Du bliver indført i kunst- og æstetikteori, og du lærer om de vigtigste begivenheder i moderne æstetisk og kulturel historie. Herigennem får du viden om kunstens funktion og betydning i fortiden, nutiden og fremtiden. Det gør dig blandt andet i stand til at undersøge, hvilken rolle kunst, arkitektur og litteratur spiller i det moderne menneskes liv.

Størstedelen af færdiguddannede kandidater fra Æstetik og Kultur kommer til at arbejde med kommunikation og formidling. Det kan blandt andet være som formidler hos kulturforvaltningen eller som informationsmedarbejder hos virksomheder, kommuner eller kulturinstitutioner. Flere bliver også ansat til udviklingsarbejde. Her kan du arbejde på tværs af organisationer, eller blive ansat som projektkoordinatorer ved eksempelvis integrationsprojekter.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Æstetik og Kultur har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Film og medier
 • Tilvalg i Billedkunst og visuel kultur
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling

Kandidat

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur, kan du læse videre på en lang række af kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg.