Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ÆSTETIK OG KULTUR

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8,3 (Standby: 7,3) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På Æstetik og kultur studerer du æstetiske praksisser og kulturelle sammenhænge i det moderne samfund. Du arbejder med analyse og teori inden for så forskellige områder som kunst, litteratur, musik, dans, drama, mad, design, reklamer og andre æstetiske udtryksformer og medier i moderne kultur.

Med fingeren på kulturens puls

Uddannelsen går i dybden med æstetik og kultur i et historisk, teoretisk, analytisk og praktisk perspektiv. Du studerer, analyserer og eksperimenterer med aktuelle fænomener ved hjælp af modernitets-, æstetik-, medie- og kulturteorier, og du kommer omkring kulturpolitikkens betydning for kulturens rammer. I løbet af uddannelsen kommer du i kontakt med en bred vifte af kulturinstitutioner, og der er mulighed for studieture både i Danmark og Europa.

Hverdagen på Æstetik og kultur

Undervisningen på Æstetik og kultur bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg og deltager i diskussioner. Du kommer til at bruge meget tid med dine skiftende studiegrupper, når I skal samarbejde om ideer, projekter og oplæg. Underviserne på Æstetik og kultur er i tæt kontakt med kunst- og kulturlivet, og vi gør en dyd ud af at samarbejde med en bred vifte af dets aktører både gennem gensidige besøg og konkrete samarbejdsprojekter. 

Karrieremuligheder

De fleste, der tager en bacheloruddannelse i Æstetik og kultur, vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Det kan eksempelvis være kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, som er den direkte overbygning på bacheloruddannelsen, hvor du udvikler dine evner til kritisk refleksion og projektarbejde, og udvider din viden om kunstens rolle i samtiden. En uddannelse i Æstetik og kultur giver dig jobmuligheder inden for områder som kulturformidling, projektledelse, undervisning, inden for museumsverdenen og alle de andre kulturerhverv (festivaler, bogbranchen, teatre osv.), men mange af vores kandidater vælger også at skabe deres eget arbejdsmarked som iværksættere.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus fredag den 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-16.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.aek.arts@au.dk.

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Tjek om Æstetik og kultur er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22375

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)  

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Æstetik og kultur er bygget op omkring grundfagene Det æstetiske felt og Moderne kultur, der giver dig et teoretisk fundament til at arbejde med koblingen mellem det æstetiske og det kulturelle felt. Det æstetiske felt hænger sammen med faget Æstetisk analyse og metode, hvor du lærer om æstetiske teorier og analytiske tankegange. Moderne kultur leder videre til Kulturliv: analyse og metode, der omhandler den moderne kulturs historie, teorier og institutioner. Desuden har du fagene Medialt laboratorium og Kulturformidling, hvor du blandt andet arbejder med tekster, billeder og lyde.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Æstetik og kultur kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet illustrerer hele forløbet på bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Æstetik og kultur

På Æstetik og kultur foregår meget af undervisningen på små hold, hvilket giver dig mulighed for at indgå i diskussioner sammen med dine medstuderende. Derudover vil undervisningen veksle mellem forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster, samt oplæg, som du typisk kommer til at holde sammen med din studiegruppe. I studiegruppen kommer I også til at samarbejde om forskellige projekter igennem uddannelsen.

Herunder følger et eksempel på et ugeskema for 1. semester på Æstetik og kultur. Som det fremgår, er Æstetik og kultur et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte timer – både individuelt og i studiegruppen.

Mandag:
8-13 Forberedelse
14-17 Forelæsning i Det æstetiske felt

Tirsdag:
8-11 Arbejde i studiegruppe
11-14 Forberedelse

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Moderne kultur
12-18 Forberedelse

Torsdag:
9-11 Øvelsestimer
12-16 Arbejde i studiegruppe

Fredag:
8-11 Instruktorundervisning
11-16 Forberedelse

Det sociale liv

På Æstetik og kultur får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag som Kunsthistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab, Litteraturhistorie og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om flere sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i forskellige foreninger:

 • Kasernebaren: I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar. Her er der rig mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik.
 • KaserneRevyen: Hvis du er til skuespil, ferm til at skrive manuskripter eller musisk interesseret, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen bliver afholdt hvert år i samarbejde med de andre æstetiske fag.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om det, som du og dine medstuderende interesserer jer for, og bladet tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.
 • ÆKKO: ÆKKO er studenterforeningen på Æstetik og kultur. ÆKKO står for Foreningen for æstetiske, kulturelle og kreative oplevelser, og foreningen arrangerer sociale og faglige arrangementer som foredragsaftener, filmklub og museums- og virksomhedsbesøg. Du kan som studerende på Æstetik og kultur både være medlem af foreningen og engagere dig i arbejdet eller blot deltage i de arrangementer, der fanger din interesse.    

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi.

Se videoen herunder lavet af studerende på Æstetik og kultur:

Læs i udlandet

Som studerende på Æstetik og kultur har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kulturelle forhold. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet bachelor i Æstetik og kultur afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidat du senere vælger.

Som bachelor i Æstetik og kultur får du et teoretisk og praktisk kendskab til, hvad der forbinder kultur, kunst, erhvervsliv, politik, værdier og normer i vores samfund. Du bliver indført i kunst- og æstetikteori, og du lærer om de vigtigste begivenheder i moderne æstetisk og kulturel historie. Herigennem får du viden om kunstens funktion og betydning i fortiden, nutiden og fremtiden. Det gør dig blandt andet i stand til at undersøge, hvilken rolle kunst, arkitektur og litteratur spiller i det moderne menneskes liv.

Størstedelen af færdiguddannede kandidater fra Æstetik og kultur kommer til at arbejde med kommunikation og formidling. Det kan blandt andet være som formidler hos kulturforvaltningen eller som informationsmedarbejder hos virksomheder, kommuner eller kulturinstitutioner. Flere bliver også ansat til udviklingsarbejde. Her kan du arbejde på tværs af organisationer, eller blive ansat som projektkoordinatorer ved eksempelvis integrationsprojekter.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Æstetik og kultur skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Æstetik og kultur har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Film og medier
 • Tilvalg i Billedkunst og visuel kultur
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Æstetik og kultur, kan du læse videre på en lang række af kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg.

 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du bygger videre på dit faglige fundament fra din bacheloruddannelse, men hvor du i højere grad nærstuderer og stiller dig kritisk over for eksempelvis kunstens rolle i samtidskulturen.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistisk (cand.public.), hvor du bruger din store viden om æstetiske og kulturelle forhold i en journalistisk sammenhæng, mens du samtidig tilegner dig en masse praktiske journalistiske kompetencer.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du blandt andet lærer om entreprenørskab, og hvordan du skaber merværdi gennem eksempelvis bæredygtige løsninger.
 • Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie, hvor du undersøger kunst og visuelle medier i et teoretisk, historisk og praktisk perspektiv.