Aarhus Universitets segl

DIGITAL DESIGN - IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 7,8 (Standby: 6,7)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22380

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Digital design handler om samspillet mellem mennesker, computere og kultur. Du kommer til at arbejde med it inden for områder som kunst, oplevelser, design, formidling og æstetik. På Digital design studerer du interaktive digitale teknologier og deres kontekst, kultur og æstetik. Vi lever i en digital kultur, hvor digitale teknologier forandrer vores kultur og hverdagsliv; fra hvordan vi indretter vores byer til måden, vi lytter til musik på. Derfor får du på bacheloruddannelsen i Digital design en grundlæggende kompetence i at skabe nye former for digitale produkter og interaktioner med konkrete teknologier, at udforske og udfordre vores forståelse af it, samt at reflektere over dets betydning for udviklingen af vores kultur.

Reflekterende praktiker

I løbet af studiet vil du lære at kombinere analyse, kritik og konstruktion, således at du kan reflektere kritisk og kompetent over interaktive digitale teknologier. Her fokuserer bacheloruddannelsen i Digital design i særlig grad på de kulturelle og æstetiske sammenhænge, som digitale teknologier indgår i. Du lærer derfor metoder til at udføre, programmere, analysere og vurdere både designprocesser og færdige produkter.

Hverdagen på Digital design

Underviserne på Digital design er selv del af den nyeste forskning, som teoretisk og praktisk udforsker digitale teknologier og deres udvikling gennem eksempelvis interaktionsdesign og kreative processer, digital kunst og computerspil. Fagene på digital design indeholder ofte aktivt projektarbejde, f.eks. inddrager underviserne deres kontakter fra det omgivende samfund, erhvervsliv, og kulturliv som kritikere og opgavestillere i et spænd fra digital kunst til den nyeste deleøkonomiske app.

Karrieremuligheder

Digital design sigter mod beskæftigelse inden for digital produkt- og serviceudvikling. Det kan være inden for områder som UX-design, konceptudvikling, interaktionsdesign, digital kommunikation og undervisning. Dine jobmuligheder afhænger af, hvilke tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Digital design - IT, Æstetik og Interaktion:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Erhvervsarbejde inden for softwareudvikling, programmering eller IT-support, videregående uddannelse inden for IT eller design, højskole med fokus på IT, design eller æstetik.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Digital design fokuserer på to hovedområder. For det første får du en indføring i de vigtigste teorier om æstetisk oplevelse, digital kultur og design af digitale genstande. For det andet får du praktiske værktøjer, så du kan skabe digitale produkter, der tager udgangspunkt i brugerens oplevelse.

Under studiet spiller det teoretiske og praktiske sammen. Du kommer til at reflektere over teorien, når du løser praktiske opgaver. Og teorien kommer til at fungere som en kilde til inspiration, når du skal lave prototyper på digitale objekter.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over opbygningen af studiet. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Digital design

På bacheloruddannelsen i Digital design er undervisningen fordelt på forelæsninger, holdtimer og projektarbejde. Til en typisk forelæsning på Digital design vil underviseren gennemgå nogle tekster, som de studerende har læst hjemmefra med mulighed for spørgsmål og inddragelse af de studerende. Til holdtimerne vil der ofte være en instruktor til stede, som er en ældre studerende, hvor du her eksempelvis arbejder med at designe prototyper på et digitalt objekt, som er tilpasset en konkret brugssituation. Det er her du får rig mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Digital design. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen og projektarbejde i din studiegruppe. Derfor er Digital design et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af din uddannelse lærer du derfor også at blive god til at planlægge din tid.

Mandag:
8-16 Læsning

Tirsdag:
9-12 Forelæsning i Interaktions- og interfacedesign
12-16 Studiegruppearbejde

Onsdag:
8-14 Læsning
14-16 Holdundervisning i Interaktions- og interfacedesign

Torsdag:
11-14 Forelæsning i Co-design
14-18 Studiegruppearbejde

Fredag:
9-11 Holdundervisning i Co-design
11-14 Læsning
14-18 Fredagsbar

Fysiske rammer

Bacheloruddannelsen i Digital design holder til i it-byen på Katrinebjerg i Aarhus N sammen med andre it-uddannelser. Her findes også it-virksomheder, forskningscentre og it-start-ups, hvilket sikrer et livligt studiemiljø med fingeren på pulsen. 

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab.

Det sociale studieliv på Digital design

Studielivet stopper ikke, når du slukker computeren, men fortsætter i de mange faglige og sociale foreninger på bacheloruddannelsen i Digital design. Du kan for eksempel deltage i: 

 • Organisation for Digital Design Studerende (ODDS): ODDS er en faglig forening, der holder foredrag og andre fagligt relevante arrangementer.
 • Fredagsbar.dkDigital design deler fredagsbar med Medievidenskab og Informationsvidenskab. Her kan du nyde kolde øl, sodavand, god stemning og snakke med dine medstuderende hver fredag fra klokken 14. 
 • PANIK (Party All Night In Katrinebjerg): Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver. 

Læs i udlandet

På Digital design er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under et ophold på et udenlandsk universitet forbedrer du dine sproglige evner, og du lærer en masse om kulturen i det land, du besøger. På sidste år af din bacheloruddannelse i Digital design får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder efter bacheloruddannelsen i Digital design afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. Som bachelor i Digital design har du adgang til at læse videre på en række humanistiske kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Digital design (A1-linjen), som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen.

Kandidater i Digital design arbejder ofte i private virksomheder med mere end 50 ansatte, men mange får også job i mindre virksomheder samt inden for det offentlige. De arbejder først og fremmest med digital produkt- og serviceudvikling, hvor titler eksempelvis er: UX-designer (User experience), konceptudvikler, interaktionsdesigner, leder af brugerinvolvering, testspecialist og projektleder.

Dernæst finder de færdiguddannede arbejde inden for undervisning, hvor titler eksempelvis er: FabLab Manager og underviser i it og design på erhvervsakademierne. Det tredje store arbejdsområde er digital kommunikation og marketing, hvor titler eksempelvis er: Community manager, webmaster og digital konsulent.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Digital design skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Digital design har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Critical Data Studies
 • Tilvalg i Billedkunst og visuel kultur
 • Tilvalg i Begivenhedskultur

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Digital design vælger også at tage en kandidatuddannelse, og du har blandt andet mulighed for at vælge: