Aarhus Universitets segl

INFORMATIONSVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,7 (Standby: 6,0) 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22270

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Informationsteknologi er overalt i vores liv og påvirker hvordan vi tænker, lever, arbejder og relaterer os til hinanden. It spiller en afgørende rolle i virksomheder, i samfundet og i vores dagligdag, hvor systemer, internettet, data og algoritmer har betydning for, hvordan vi handler, kommunikerer og forstår verden. It-systemer er kraftfulde teknologier, der hjælper os med at løse opgaver. Det kan f.eks. være når virksomheder og organisationer digitaliserer arbejdsgange og processer, når erhvervslivet udvikler nye services og produkter, eller vi skal findes digitale løsninger, der kan være med til at gøre vores verden mere bæredygtig. Derfor er der brug for mennesker, som forstår, undersøger og designer it. Det uddanner vi dig til på informationsvidenskab.

Samspillet mellem mennesker, samfund og teknologi

Bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab handler om forholdet mellem menneske, It og samfund. På uddannelsen arbejder du både praktisk og teoretisk med de udfordringer som informationsteknologi stiller os over for, og det potentiale for nytænkning og anvendelse, som teknologien har.

Bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab ruster dig til at tage aktiv del i den aktuelle samfundsudvikling, og du lærer metoder og teorier til at forstå og undersøge konsekvenserne af It. Du lærer at designe og konstruere It med fokus på brugerens behov, og du lærer selvstændigt og i samarbejde med andre at takle komplekse, It-relaterede og organisatoriske problemstillinger samt at skabe forandringer.

Karrieremuligheder

Informationsvidenskab giver dig en bred vifte af jobmuligheder. Der er lav arbejdsløshed blandt kandidater fra Informationsvidenskab og mange starter med succes deres egen virksomhed.

Kandidater i Informationsvidenskab arbejder både i store og mindre private virksomheder samt inden for det offentlige. De, der beskæftiger sig med digital forretningsudvikling, arbejder som forretningskonsulent, business analyst, eller digital forretningsudvikler. Andre kandidater beskæftiger sig med digital kommunikation og marketing og arbejder som community manager, social media manager, online presence manager, webmaster, eller digital konsulent. Et andet stort arbejdsområde er digital produkt- og serviceudvikling, hvor kandidater arbejder som UX-designer (User Experience), konceptudvikler, interaktionsdesigner, leder af brugerinvolvering, testspecialist eller som projektleder.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Informationsvidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Erhvervserfaring med digital kommunikation, marketing og forretningsudvikling, videregående uddannelse inden for IT eller virksomhedskommunikation. 

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab fokuserer både på de praktiske og teoretiske aspekter af informationsteknologi. Du får et grundlæggende kendskab til de mange forskellige teknikker, der indgår i designprocessen - herunder basal programmering. Desuden kommer du til at studere kommunikation og menneskers samspil med teknologierne.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du læse et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag og læse deres kursusbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv

På bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab er undervisningen fordelt på forelæsninger, holdtimer og projektarbejde. Til en typisk forelæsning på Informationsvidenskab vil hele årgangen være til stede. Her vil underviseren gennemgå nogle tekster, som de studerende har læst hjemmefra med mulighed for spørgsmål og inddragelse af de studerende. Holdtimerne foregår på de enkelte hold, som består af omkring 30 studerende, hvor der ofte vil være en instruktor til stede, som er en ældre studerende. Her er der mulighed for at arbejde med opgaver og projekter samt diskutere ugens pensum med dine medstuderende. Fagene på bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab spænder meget bredt og du arbejder med både programmering, kommunikationsteori, organisationsteori, teknologihistorie, designprocesser samt analyse af organisationer og virksomheder.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen og projektarbejde i din studiegruppe. Derfor er Informationsvidenskab et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af din uddannelse lærer du derfor også at blive god til at planlægge din tid.

Mandag:
8-16 Læsning

Tirsdag:
8-10 Forelæsning i Interfaceanalyse
10-14 Studiegruppearbejde
14-16 Holdtime i Interfaceanalyse

Onsdag:
8-14 Læsning
14-16 Forelæsning i Programmering

Torsdag:
10-12 Forelæsning i It, menneske og samfund
12-16 Studiegruppearbejde

Fredag:
8-10 Holdtime i Programmering
10-12 Holdtime i It, menneske og samfund
15-18 Fredagsbar

Fysiske rammer

Bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab holder til i It-byen på Katrinebjerg i Aarhus N sammen med andre it-uddannelser. Her findes også It-virksomheder, forskningscentre og It-start-ups, hvilket sikrer et livligt studiemiljø med fingeren på pulsen. 

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab.

Det sociale liv

På Katrinebjerg findes en masse faglige og sociale foreninger, som du kan nyde godt af i din fritid: 

 • SAISStudenterforeningen på Informationsvidenskab hedder SAIS og arrangerer bl.a. faglige foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. 
 • Fredagsbar.dkInformationsvidenskab deler fredagsbar med Medievidenskab og Digital Design. Hver fredag fra klokken 14 kan du nyde kolde drikkevarer og hygge dig med dine medstuderende.
 • PANIK (Party All Night In Katrinebjerg): Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som bachelor i Informationsvidenskab afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet får du en bred forståelse for informationsteknologiernes muligheder, og du lærer at analysere teknologien ud fra den kontekst, den skal anvendes i. Du får erfaring med at lave brugerundersøgelser, og igennem teori og projektarbejde lærer du at lede en designproces. Desuden stifter du bekendtskab med teorier om kommunikation og organisation, og du får erfaring med at analysere konkrete virksomheders kommunikative og organisatoriske problemstillinger. 

De fleste kandidater i Informationsvidenskab arbejder med administration, systemudvikling eller kommunikation. Andre arbejder som projektledere, IT-konsulenter eller med design af IT-løsninger. 

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Informationsvidenskab har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Retorik
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Sociologi 

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: