Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ANTROPOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 9,8 (Standby: 9,6)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Antropologi bygger på studier i samfundsvidenskab og humaniora. Du lærer om verdens kulturelle og sociale mangfoldighed, og du arbejder med, hvordan vi mennesker påvirkes af kultur, samfund, moral, traditioner og sociale interaktioner.

Hverdagen på Antropologi

Undervisningen på Antropologi bygger på forelæsninger, øvelser og holdundervisning. Du kommer til at holde oplæg, deltage i diskussioner og samarbejde med din studiegruppe i projektorienterede forløb. Du kommer til at bruge mange timer på forberedelse til undervisningen, og læsemængden på uddannelsen er stor, når du skal indføres i fagets centrale teorier og problemstillinger.

Feltarbejde og teori

På Antropologi er feltarbejde et vigtigt redskab til indsamling af antropologisk data. Du arbejder med deltagerobservation og interviews, og du kommer tæt på mennesker, når du skal lære at forstå deres verdensopfattelse. Du arbejder teoretisk med historiske, politiske, økonomiske, nationale, religiøse og sociale forhold, og du deltager kritisk og reflekterende i antropologiske diskussioner om emner som etik, forståelse og viden.

Verden er dit studieområde

Du kan udføre antropologiske undersøgelser overalt i verden og i enhver social sammenhæng. Du har gode muligheder for at rejse ud under uddannelsen, og mange studerende læser et semester i udlandet på det sidste år af bacheloruddannelsen. Du har også gode muligheder for at specialisere dig indenfor en enkelt region eller et emne efter eget valg.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Antropologi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Antropologi, som kan give dig jobmuligheder inden for så forskellige områder som sundhed, integration, projektledelse, analyseopgaver og administration. Du kan også arbejde med forskning og undervisning på de højere læreanstalter, museer eller højskoler.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer:

22225

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Antropologi fokuserer på to centrale områder. Du får indsigt i de vigtigste antropologiske teorier og begreber, som gør dig i stand til at sætte ord på andre menneskers kultur. Du får også kendskab til, hvordan du bedst muligt indsamler og fortolker viden omkring menneskers skikke. Alt dette bruger du, når du skal fordybe dig i kulturen indenfor en afgrænset region, hvor du skal arbejde med emner og forskningstraditioner, der er særligt relevante for regionen.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Antropologi

Antropologi er et fuldtidsstudium svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har så mange skemalagte timer, som du er vant til. Meget af tiden kommer til at gå med forberedelse til timerne og møder med din gruppe, og du bliver derfor god til at strukturere din tid.

Til forelæsningerne på Antropologi gennemgår underviseren de vigtigste pointer for hele din årgang. Til holdtimerne deles årgangen ud på mindre hold, hvilket giver dig god mulighed for at deltage i diskussioner med dine medstuderende og øve dig i at holde oplæg. 

Når du starter på Antropologi, bliver du tilknyttet en mentorgruppe. Her kan du tale om din trivsel på studiet sammen med andre fra din årgang og en ældre studerende. Mentorerne tager udgangspunkt i deres egne erfaringer og giver råd i øjenhøjde. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge for 1. semester på Antropologi. Som du kan se, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. Derfor er Antropologi et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at planlægge din tid. 

Mandag:
9-12 Holdundervisning i Antropologiens faghistorie og grundbegreber
12-13 Frokost
13-16 Forberedelse til holdundervisning i Aktuelle problemstillinger i antropologisk perspektiv

Tirsdag:
9-12 Læsning og opgaveskrivning
12-13 Frokost
13-16 Holdundervisning i Aktuelle problemstillinger i antropologisk perspektiv)

Onsdag:
9-12 Forberedelse til instruktorundervisning med studiegruppe
12-15 Instruktor i Antropologiens faghistorie og grundbegreber
15-18 Læsning

Torsdag:
8-10 Læsning
10-13 Holdundervisning i Antropologiens faghistorie og grundbegreber
14-17 Redaktionsmøde på studenterbladet (frivilligt)

Fredag:
9-14 Læsning af næste uges materiale
15-18 Fredagsbar

Fysiske rammer

Antropologi har til huse på Moesgård, der er en gammel herregård lidt syd for Aarhus. Du kommer til at studere i naturskønne og intime rammer, som gør det let at lære studerende fra de andre årgange at kende. 

Det sociale liv på Antropologi

Studielivet stopper ikke, når du lukker bøgerne. Det fortsætter i de mange faglige og sociale foreninger. Du kan blandt andet deltage i: 

 • BarBaren: Fredagsbaren på Antropologi er navngivet BarBaren. Hver anden fredag i måneden inviterer de til fest og dans på Moesgård. 
 • Informanten: Studenterbladet på Antropologi hedder Informanten, og er lavet af studerende for studerende. 
 • Kaiko: Tsembaga-befolkningens grisefestival er navngivet Kaiko, og derfor er det jo oplagt at give festforeningen på Antropologi det samme navn. 
 • Moesgaard Special Olympics: Her dyster Antropologi om håneretten over de øvrige studier, der har til huse på Moesgård. Det er en dag med hygge, venskab og godt humør. 
 • Dansk Etnografisk Forening: Foreningen udgiver tidsskriftet Jordens Folk og holder møder for alle med interesse i antropologi og etnografi. 

Læs i udlandet

På Antropologi kan det være oplagt at tage et semester i udlandet. Du får oplevelser og kendskab til kulturen i det land, du besøger, samt får mulighed for at udvikle dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at benytte nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som antropolog afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Antropologi får du indblik i kulturforskelle og ligheder og lærer at analysere vanskelige kulturspørgsmål.

Du bliver trænet i at udvælge og anvende antropologiske metoder og lærer at formidle dine resultater skriftligt og mundtligt.

Undervejs har du mulighed for at specialisere dig i bestemte emner og regioner såsom sundhed, miljø, integration eller i særlige kulturelle problemstillinger. 

Uddannede antropologer arbejder typisk som projektledere, konsulenter, undervisere eller som analyse- og evalueringsmedarbejdere. Det kunne eksempelvis være indenfor innovation, det sociale område eller udvikling og ulandsbistand.  

Tilvalg

Som antropolog har du mange muligheder, når du skal vælge et tilvalg. Andre studerende på Antropologi har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv 

Kandidat

De fleste, der læser bacheloruddannelsen i Antropologi, tager også en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, og du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg. Du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Antropologi, der er en fortsættelse af bacheloren i Antropologi, og hvor du blandt andet via selvstændigt feltarbejde lærer at analysere empiri og reflektere over dine metodiske og teoretiske valg.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, som ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, der giver dig kendskab til politiske, historiske og kulturelle forhold i Europa.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, der er et tværfagligt studie af, hvordan mennesket skaber betydninger i sprog, videnskab og kunst.