Aarhus Universitets segl

ANTROPOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 9,9 (Standby: 9,6) 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22225

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Antropologi bygger på studier i samfundsvidenskab og humaniora. Du lærer om verdens kulturelle og sociale mangfoldighed, og du arbejder med, hvordan vi mennesker påvirkes af kultur, samfund, moral, traditioner og sociale interaktioner.

Hverdagen på Antropologi

Undervisningen på Antropologi bygger på forelæsninger, øvelser og holdundervisning. Du kommer til at holde oplæg, deltage i diskussioner og samarbejde med din studiegruppe i projektorienterede forløb. Du kommer til at bruge mange timer på forberedelse til undervisningen, og læsemængden på uddannelsen er stor, når du skal indføres i fagets centrale teorier og problemstillinger.

Feltarbejde og teori

På bacheloruddannelsen i Antropologi er feltarbejde et vigtigt redskab til indsamling af antropologisk data. Du arbejder med deltagerobservation og interviews, og du kommer tæt på mennesker, når du skal lære at forstå deres verdensopfattelse. Du arbejder teoretisk med historiske, politiske, økonomiske, nationale, religiøse og sociale forhold, og du deltager kritisk og reflekterende i antropologiske diskussioner om emner som etik, forståelse og viden.

Verden er dit studieområde

Du kan udføre antropologiske undersøgelser overalt i verden og i enhver social sammenhæng. Du har gode muligheder for at rejse ud under uddannelsen, og mange studerende læser deres sidste semester på bacheloren i udlandet. Du har også gode muligheder for at specialisere dig indenfor en enkelt region eller et emne efter eget valg.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i Antropologi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Antropologi, hvor du kan vælge mellem to linjer: Den almene linje i Antropologi, hvor du bygger videre på den klassiske antropologiske tilgang til studiet af mennesket som socialt og kulturelt væsen, eller linjen i Visuel Antropologi, som har særligt fokus på brugen af visuelle medier i det etnografiske feltarbejde. Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde inden for mange forskellige områder som sundhed, integration, projektledelse, analyseopgaver og administration. Du kan også gå forskervejen eller undervise på de højere læreanstalter, museer eller højskoler.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Antropologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab eller humaniora, højskoleophold med fokus på kulturel og social forståelse, erhvervserfaring med dataindsamling eller kulturel formidling.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Antropologi giver dig indsigt i de vigtigste antropologiske teorier og begreber, så du bliver i stand til at sætte ord på andre menneskers kultur. Du får også kendskab til, hvordan du bedst muligt indsamler og fortolker viden omkring menneskers skikke. Alt dette bruger du, når du skal fordybe dig i kulturen indenfor en afgrænset region, hvor du skal arbejde med emner og forskningstraditioner, der er særligt relevante for regionen.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Antropologi

Bacheloruddannelsen i Antropologi er et fuldtidsstudium svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har så mange skemalagte timer, som du er vant til. Meget af tiden kommer til at gå med forberedelse til timerne og møder med din gruppe. Du bliver derfor god til at strukturere din tid.

Til forelæsningerne på Antropologi gennemgår underviseren de vigtigste pointer for hele din årgang. Til holdtimerne deles årgangen ud på mindre hold, hvilket giver dig god mulighed for at deltage i diskussioner med dine medstuderende og øve dig i at holde oplæg. 

Når du starter på bacheloruddannelsen i Antropologi, bliver du tilknyttet en mentorgruppe. Her kan du tale om din trivsel på studiet sammen med andre fra din årgang og en ældre studerende. Mentorerne tager udgangspunkt i deres egne erfaringer og giver råd i øjenhøjde. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge for 1. semester på bacheloruddannelsen i Antropologi. Som du kan se, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. Derfor er bacheloruddannelsen i Antropologi et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at planlægge din tid. 

Mandag:
9-12 Holdundervisning i Antropologiens faghistorie og grundbegreber
12-13 Frokost
13-16 Forberedelse til holdundervisning i Aktuelle problemstillinger i antropologisk perspektiv

Tirsdag:
9-12 Læsning og opgaveskrivning
12-13 Frokost
13-16 Holdundervisning i Aktuelle problemstillinger i antropologisk perspektiv)

Onsdag:
9-12 Forberedelse til instruktorundervisning med studiegruppe
12-15 Instruktor i Antropologiens faghistorie og grundbegreber
15-18 Læsning

Torsdag:
8-10 Læsning
10-13 Holdundervisning i Antropologiens faghistorie og grundbegreber
14-17 Møde i fredagsbarudvalget (frivilligt)

Fredag:
9-14 Læsning af næste uges materiale
15-18 Fredagsbar

Fysiske rammer

Bacheloruddannelsen i Antropologi har til huse på Moesgård, der er en gammel herregård lidt syd for Aarhus. Du kommer til at studere i naturskønne og intime rammer, som gør det let at lære studerende fra de andre årgange at kende. 

Det sociale liv på Antropologi

Studielivet stopper ikke, når du lukker bøgerne. Det fortsætter i de mange faglige og sociale foreninger. Du kan blandt andet deltage i: 

 • BarBaren: Fredagsbaren på Antropologi er navngivet BarBaren. Hver anden fredag inviterer de til fest og dans på Moesgård. 
 • Kaiko: Tsembaga-befolkningens grisefestival er navngivet Kaiko, og derfor er det jo oplagt at give festforeningen på Antropologi det samme navn. 
 • Moesgaard Special Olympics: Her dyster Antropologi om håneretten over de øvrige studier, der har til huse på Moesgård. Det er en dag med hygge, venskab og godt humør. 
 • Dansk Etnografisk Forening: Foreningen udgiver tidsskriftet Jordens Folk og holder møder for alle med interesse i antropologi og etnografi. 
 • SocialiTeten: Foreningen arrangerer sociale aktiviteter såsom brætspilscafé, juleklip, sangeftermiddag og "Monopolet på Moesgaard".
 • COMMUNITAS (et online fællesskab): COMMUNITAS er et online fællesskab for alle nuværende, tidligere og kommende studerende på Afdelingen for Antropologi. 

Læs i udlandet

På Antropologi kan det være oplagt at tage et semester i udlandet. Du får oplevelser og kendskab til kulturen i det land, du besøger, samt får mulighed for at udvikle dine sproglige evner. På sidste semester af din bacheloruddannelse får du mulighed for at benytte nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og karrieremuligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på dit studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som antropolog afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af uddannelsen som antropolog vil du lære en række metodiske og analytiske færdigheder, som kan bringes i anvendelse på store dele af arbejdsmarkedet. Som antropologistuderende vil du blandt andet lære at arbejde både selvstændigt og i grupper med indsamling og analyse af kvalitative datasæt; du vil udvikle kompetencer indenfor projektledelse, systemanalyse, interaktionsanalyse, evaluering og test af produkter og services, iterative undersøgelsesdesign og forskning.

Med disse færdigheder finder kandidater, som er uddannet fra Afdeling for Antropologi, ansættelse som konsulenter, projektledere, forskere, sagsbehandlere og analytikere i blandt andet sundhedssektoren, i arkitektvirksomheder, i byggebranchen, i konsulentvirksomheder, på universiteter, på museer, i NGO’er eller som selvstændigt erhvervsdrivende. Her arbejder de med at lede eller undersøge processer, som relaterer sig til samfundsudviklingen, herunder bæredygtighed, globalisering, organisationsudvikling, integration, international udvikling eller byudvikling. 

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Antropologi skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Antropologi har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv 

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Antropologi, tager også en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, og du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg. Du kan blandt andet vælge: