Aarhus Universitets segl

RUSLANDSTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22350

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Rusland fra alle vinkler

På bacheloruddannelsen i Ruslandstudier lærer du det russiske sprog og får indgående kendskab til samfundsforhold, kultur og historie i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Størstedelen af undervisningen fokuserer på nyere tid, det 20.-21. århundrede, og den aktuelle udvikling i Rusland i dag.
Du starter med et forberedende kursus – begyndersprog – hvor du opbygger de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af din uddannelse. Den øvrige undervisning på studiet foregår både på dansk og engelsk. Interesse for både sprog og verden omkring dig er derfor en fordel.

Et semester i udlandet

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, foregår undervisningen på 4. sem. på et russisksproget program i Riga. Udlandsopholdet giver dig mulighed for intensiv sprogundervisning, træning af din kommunikation samt interaktion i et russisksproget miljø. Du vil også blive introduceret til feltarbejde, fx gennem interviews med russisksprogede unge.

Hverdagen på Ruslandstudier

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Ruslandstudier foregår for det meste som holdundervisning. Her vil du deltage aktivt i diskussioner, holde oplæg, løse opgaver og arbejde med tekster. Du skal være forberedt på både at arbejde selvstændigt med dybdegående, individuelle emner og at arbejde i studiegrupper med forberedelse til undervisningen. Derudover er sprogundervisningen også en vigtig del af studiehverdagen. Du skal lære det russiske sprog hurtigt og på et højt niveau, og du kan forvente at tilbringe flere timer om dagen med forskellige sprogøvelser. Sprogundervisningen foregår også på hold, men en lige så stor del af indlæringen sker ved individuel forberedelse eller sammen med medstuderende. Holdene er ofte små, så du vil opleve, at undervisningen er personlig og fokuseret.  

Ruslandstudier i en global verden

Mange af uddannelsens fag beskæftiger sig med russiske forhold i en global sammenhæng, og det vil derfor være oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din ekspertviden om Rusland og dets nærområde samt dine sproglige kompetencer i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udvikling.

I videoen her kan du høre mere om Ruslandstudier fortalt af studerende og undervisere.
Hør studerende Louise Krøll Olesen fortælle om, hvad det giver hende at læse Ruslandstudier.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Ruslandstudier:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Russisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse

Har du ikke bestået Russisk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft Russisk A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold eller erhvervserfaring i Rusland eller russisk virksomhed, højskoleophold eller videregående uddannelse med fokus på sprog eller kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Ruslandstudier er inddelt i flere moduler. Hovedmodulet er sprogfaget, hvor du lærer russisk. Herunder ligger de øvrige moduler, som fokuserer på russisk kultur, historie og det aktuelle samfund.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Ruslandstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der stilles til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet illustrerer hele forløbet på bacheloruddannelsen. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Ruslandstudier

På bacheloruddannelsen i Ruslandstudier foregår meget af undervisningen på hold, hvor du og dine medstuderende diskuterer det faglige pensum sammen med jeres undervisere. Det stiller krav til dit engagement, men giver dig samtidig muligheden for at få langt mere personlig undervisning og vejledning i løbet af uddannelsen.

På Ruslandstudier bliver du desuden en del af en studiegruppe. Sammen skal I primært løse opgaver i relation til undervisningen, men studiegruppen kan også bruges til at give hinanden sparring til eksamen eller blot at tale russisk sammen og på den måde øve sproget.

Her kan du se et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Ruslandstudier. Ruslandstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timers forberedelse, læsning, undervisning og opgaver. Der er mange skemalagte timer, men også tid til individuelt at forberede dig til undervisningen. 

Mandag:
8-11 Forelæsning i Rusland NU
11-13 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1
14-16 Læsning

Tirsdag:
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Møde i læsegruppen 

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1 

Torsdag:
8-10 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Læsning 

Fredag:
8-12 Møde i læsegruppen
16-?? Fredagsbar i Globarl

Det sociale studieliv på Ruslandstudier

Bacheloruddannelsen i Ruslandstudier er et mindre studie. Det betyder, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende – også på tværs af årgangene. På studiet er der et godt studiemiljø, som du har mulighed for at deltage aktivt i.

 • Globale studiers fagudvalg: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i fagrådet. Fagrådet varetager de studerendes ved Ruslandstudiers interesser på Aarhus Universitet og er dermed et bindeled mellem universitet, fagmiljø og de studerende. Derudover står fagrådet også for en lang række faglige og sociale arrangementer hvert semester i form af f.eks. foredrag, ekskursioner, filmaftener, podcasts og studieture til russisksprogede områder.

 • Davajte pit: Dette er navnet på festudvalget, som arrangerer arrangementer af forskellig karakter, og ofte i samarbejde med fagrådet – for eksempel fredagsbar, julefrokost og andre arrangementer af festlig karakter.

 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.  

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Ruslandstudier har du mulighed for at tage et semester i udlandet. Du kan benytte nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet bachelor i Ruslandstudier afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Med bacheloruddannelsen i Ruslandstudier lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt på russisk og at navigere indsigtsfuldt i interkulturelle sammenhænge. Dit kendskab til Ruslands samfund, kultur og historie gør dig i stand til at analysere store og komplekse mængder af stof, i relation til samfundsmæssige og aktuelle problematikker i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Du bliver god til at undersøge en problemstilling i relation til Rusland, formidle dine resultater videre og komme med løsningsforslag.

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder inden for fx kommunikation, projektledelse, administration, undervisning, formidling og oversættelse. Det kan være i private virksomheder, som opererer i regionen, eller i den offentlige sektor. Du vil blive rustet til at arbejde både i Danmark og på det internationale jobmarked. Blandt vores tidligere kandidater er enkelte desuden selv startet op som iværksættere, mens andre inden for de senere år har valgt at fortsætte deres uddannelse inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Ruslandstudier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Ruslandstudier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Journalistisk formidling
 • Tilvalg i Samfundsfag

Kandidat

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Ruslandstudier, kan du vælge blandt en lang række forskellige kandidatuddannelser. Du skal blot være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: