Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RUSLANDSTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Rusland fra alle vinkler

På Ruslandstudier lærer du russisk sprog og får indgående kendskab til samfundsforhold, kultur og historie i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Størstedelen af undervisningen fokuserer på nyere tid, det 20.-21. århundrede, og den aktuelle udvikling i Rusland i dag.
Du starter med et forberedende kursus – begyndersprog – hvor du opbygger de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af din uddannelse. Den øvrige undervisning på studiet foregår både på dansk og engelsk. Interesse for både sprog og verden omkring dig er derfor en fordel.

Hverdagen på Ruslandstudier

Undervisningen på Ruslandstudier foregår for det meste som holdundervisning. Her vil du deltage aktivt i diskussioner, holde oplæg, løse opgaver og arbejde med tekster. Du skal være forberedt på både at arbejde selvstændigt med dybdegående, individuelle emner og at arbejde i studiegrupper med forberedelse til undervisningen. Derudover er sprogundervisningen også en vigtig del af studiehverdagen. Du skal lære det russiske sprog hurtigt og på et højt niveau, og du kan forvente at tilbringe flere timer om dagen med forskellige sprogøvelser. Sprogundervisningen foregår også på hold, men en lige så stor del af indlæringen sker ved individuel forberedelse eller sammen med medstuderende. Holdene er ofte små, så du vil opleve, at undervisningen er personlig og fokuseret.  

Et semester i Sankt Petersborg

Undervisningen på 4. semester foregår ved vores to partneruniversiteter i Sankt Petersborg. Det betyder, at du skal tage dette semester i Rusland, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Udlandsopholdet giver dig mulighed for intensiv sprogundervisning, træning af din kommunikation samt interaktion i et russisksproget miljø. Du vil også blive introduceret til feltarbejde i Rusland, blandt andet gennem interviews med russiske unge.

Ruslandstudier i en global verden

Mange af uddannelsens fag beskæftiger sig med russiske forhold i en global sammenhæng, og det vil derfor være oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din ekspertviden om Rusland og dets nærområde samt dine sproglige kompetencer i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udvikling.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22350

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Russisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

**Hvis du ikke har bestået Russisk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft Russisk A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A 
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Ruslandstudier er inddelt i flere moduler. Hovedmodulet er sprogfaget, hvor du studerer russisk. Herunder ligger de øvrige moduler, som fokuserer på russisk kultur, historie og det aktuelle samfund.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Ruslandstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der stilles til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet illustrerer hele forløbet på bacheloruddannelsen. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Ruslandstudier

På bacheloruddannelsen i Ruslandstudier foregår meget af undervisningen på hold, hvor du og dine medstuderende diskuterer det faglige pensum sammen med jeres undervisere på små hold. Det stiller krav til dit engagement, men giver dig samtidig muligheden for at få langt mere personlig undervisning og vejledning i løbet af uddannelsen.

På Ruslandstudier bliver du desuden en del af en studiegruppe. Sammen skal I primært løse opgaver i relation til undervisningen, men studiegruppen kan også bruges til at give hinanden sparring til eksamen eller blot at tale russisk sammen og på den måde øve sproget.

Her kan du se et eksempel på en ugeplan for 1. semester på Ruslandstudier. Ruslandstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timers forberedelse, læsning, undervisning og opgaver. Der er mange skemalagte timer, men også tid til individuelt at forberede dig til undervisningen. 

Mandag:
8-11 Forelæsning i Rusland og Balkan NU
11-13 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1
14-16 Læsning

Tirsdag:
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Møde i læsegruppen 

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1 

Torsdag:
8-10 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Læsning 

Fredag:
8-12 Møde i læsegruppen
16-?? Fredagsbar i Globarl

Det sociale studieliv på Ruslandstudier

Rusland- og balkanstudier er et mindre studie. Det betyder, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende – også på tværs af årgangene. På studiet er der et godt studiemiljø, som du har mulighed for at deltage aktivt i.

 • Fagrådet for Ruslandstudier: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i fagrådet. Fagrådet varetager de studerendes ved Ruslandstudiers interesser på Aarhus Universitet og er dermed et bindeled mellem universitet, fagmiljø og de studerende. Derudover står fagrådet også for en lang række faglige og sociale arrangementer hvert semester i form af f.eks. foredrag, ekskursioner, filmaftener, podcasts og rejser til Rusland.
 • Pod Stolom: Dette er navnet på festudvalget, som arrangerer arrangementer af forskellig karakter, og ofte i samarbejde med fagrådet – for eksempel fredagsbar, julefrokost og andre arrangementer af festlig karakter. 

 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.  

Læs i udlandet

På Ruslandstudier skal du læse dit 4. semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at lære sproget og kulturen endnu bedre at kende. Udlandsopholdet spiller en afgørende rolle i din uddannelse, idet du her kommer ud og møder Rusland. Klik videre for mere inspiration og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet bachelor i Ruslandstudier afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Som bachelor i Ruslandstudier lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt på russisk og at navigere indsigtsfuldt i interkulturelle sammenhænge. Dit kendskab til Ruslands samfund, kultur og historie gør dig i stand til at analysere store og komplekse mængder af stof, i relation til samfundsmæssige og aktuelle problematikker i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Du bliver god til at undersøge en problemstilling i relation til Rusland, formidle dine resultater videre og komme med løsningsforslag.

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder inden for fx kommunikation, projektledelse, administration, undervisning, formidling og oversættelse. Det kan være i private virksomheder, som opererer i Rusland, eller i den offentlige sektor. Du vil blive rustet til at arbejde både i Danmark og på det internationale jobmarked. Blandt vores tidligere kandidater er enkelte desuden selv startet op som iværksættere, mens andre inden for de senere år har valgt at fortsætte deres uddannelse inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Ruslandstudier skal du på uddannelsens 5. og 6. semester vælge et tilvalg. Du har mange forskellige muligheder, og studerende på Ruslandstudier vælger eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Journalistisk formidling

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Ruslandstudier, kan du vælge blandt en lang række forskellige kandidatuddannelser. Du skal blot være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier er en oplagt mulighed, fordi du her kan videreudvikle dine russiske område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende begge dele i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en forståelse for bredere europæiske forhold – politisk, historisk og kulturelt.
 • Kandidatuddannelsen i Internationale studies, hvor du bygger videre på dine områdekompetencer i et bredere internationalt perspektiv, med engelsk som studiesprog
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du bruger din viden om russiske forhold i en journalistisk sammenhæng samtidig med, at du opnår journalistiske kompetencer.