Aarhus Universitets segl

INTERNATIONAL

VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

I ENGELSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,6 (Standby: Alle optaget)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22712

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk er en forskningsbaseret, erhvervsorienteret uddannelse, som kvalificerer dig til at arbejde med en bred vifte af kommunikationsopgaver, som er relevante for danske og internationale organisationer og virksomheder. Du lærer at producere, lokalisere, oversætte og kvalitetssikre dansk og engelsk kommunikationsmateriale relateret til internationale markeder og i internationale kontekster. Uddannelsen omfatter studiet af engelsk og professionel kommunikation på engelsk samt teoretiske og refleksive indsigter i videnskabelige og akademiske modeller og metoder både inden for uddannelsens fagområder og i bredere forstand.

Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.  

Det engelske sprog

For at hjælpe dig med at kommunikere professionelt på engelsk giver uddannelsen dig viden om det engelske sprogs strukturer og praktiske anvendelse og om engelsk som globalt sprog. Du lærer om grammatik, tekstanalyse, tekstgenrer og oversættelsesteori, og du lærer at formulere dig præcist, korrekt og hensigtsmæssigt på engelsk. Derudover får du indsigt i de eksterne miljøer, som udgør og påvirker en virksomheds aktiviteter med hovedvægt på forhold i Danmark, Storbritannien og USA, men andre engelsktalende lande og markeder inddrages også.

Virksomhedskommunikation

Du får indblik i relevant kommunikationsteori og i kommunikative begreber og modeller. Du lærer at analysere og foretage kommunikationsstrategiske valg, som afspejler specifikke interessenters behov, og som bidrager til virksomheders og organisationers positive omdømme. Du får teoretisk og praktisk viden om engelsksproget PR og international markedskommunikation. Du lærer at målrette kommunikationen, så den styrker virksomhedens eller organisationens identitet og brands.

Erhvervsforhold

Du får indblik i aktuelle perspektiver, modeller og begreber, som er af afgørende betydning inden for international virksomhedskommunikation. Du lærer at anvende teoretiske indsigter til at forstå, analysere, tilrettelægge, producere og udføre kommunikationsrelaterede aktiviteter og materiale på engelsk for organisationer. Du får teoretisk og praktisk viden om engelsksproget PR og international markedskommunikation, så du bliver i stand til at arbejde som sprog- og kommunikationsarbejder inden for webbaseret kommunikation og marketing på sociale medier. Du lærer at målrette kommunikationen, så den styrker virksomhedens eller organisationens identitet og brands.

Karriere

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde i internationalt orienterede organisationer i Danmark eller udlandet som fagprofessionelle inden for international virksomhedskommunikation og tekstproduktion (herunder oversættelse). Uddannelsen kvalificerer dig til at analysere, tilrettelægge, udføre og facilitere internationale kommunikationsopgaver og -projekter for disse organisationer. Du kan fortsætte dine studier ved at læse videre på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i engelsk. Du har også adgang til at læse videre på en række andre relevante kandidatuddannelser.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til International Virksomhedskommunikation i Engelsk:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Videregående uddannelse inden for kommunikation eller sprog, erhvervserfaring med fokus på kommunikation eller sprog fx social media, kundeservice eller tolkeservice, udvekslingsophold eller arbejde i et engelsktalende land.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

På uddannelsens første to semestre tager du obligatoriske kurser, mens du får mere valgfrihed på de følgende semestre. Uddannelsen giver gode muligheder for at tage på udveksling i et engelsktalende land. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk. Engelsksproget faglitteratur udgør grundlaget for uddannelsen.

Studieordning

I studieordningen kan du finde oplysninger om de krav, der stilles til dig som studerende, og du kan finde mere om uddannelsens opbygning og kurser. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at store dele af undervisningen vil være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Under tilvalg har du mulighed for at vælge i mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Studieliv

Undervisningen på International virksomhedskommunikation i engelsk omfatter forelæsninger, holdtimer, studenteroplæg, øvelsesopgaver og skriftlige afleveringer. I forelæsningerne gennemgår underviseren f.eks. områdets væsentligste teorier, begreber og metoder eller andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du typisk med øvelsesopgaver inden for de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige oplæg, diskuterer den anbefalede faglitteratur eller stiller spørgsmål til og får feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver også del af en studiegruppe, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med mundtlige oplæg og øvelsesopgaver eller diskuterer den læste litteratur.

Selvom du måske ikke har undervisning hver dag, er studiet en fuldtidsbeskæftigelse svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du ikke alene går til undervisning og mødes med din studiegruppe, men også skal bruge tid på at forberede dig til undervisningen og skrive opgaver. Her kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester af International virksomhedskommunikation i engelsk:

Mandag:
8-11 Holdundervisning i Corporate Communication and PR
12-14 Forelæsning i Philosophy of Science and Scientific Methods
14-16 Læsning

Tirsdag:
8-10 Forelæsning i Professional Texts: Analysis, Text production and Translation
10-13 Studiegruppearbejde
13-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Holdundervisning i Philosophy of Science and Scientific Methods
11-13 Holdundervisning i Professional Texts: Analysis, Text production and Translation
14-15 Instruktorundervisning i Professional Texts: Analysis, Text production and Translation

Torsdag:
8-10 Studiegruppearbejde
10-12 Forelæsning i Corporate Communication and PR
13-16 Læsning

Fredag:
8-10 Holdundervisning i Professional Texts: Analysis, Text production and Translation
11-13 Holdundervisning i Philosophy of Science and Scientific Methods
14-?? Fredagsbar

Det sociale studieliv 

Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i universitetets mange sociale og faglige foreninger, og du kan blandt andet deltage i:

 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 

Læs i udlandet

Som studerende på International virksomhedskommunikation i engelsk har du mulighed for at tage på udveksling i et engelsktalende land på 4. semester. Der er rigtig mange fordele ved at benytte sig af denne mulighed, eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, øget dine interkulturelle færdigheder og får en international forståelse som vil kunne omsættes til kvalifikationer, der efterspørges i erhvervslivet.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #youruniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

En bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i engelsk giver dig jobmuligheder i danske og udenlandske virksomheder og organisationer, hvor du vil arbejde professionelt med dansk- og engelsksproget kommunikation. Du kan eksempelvis komme til at arbejde med kommunikationen til medarbejdere, kunder, leverandører eller pressen. Mange arbejder med at producere brochurer, tekster til virksomhedens hjemmeside eller oplæg til reklametekster, og mange finder job som administrative medarbejdere, projektledere og oversættere eller finder job i virksomhedens salgsafdeling.

Tilvalg 

Som bachelorstuderende på International virksomhedskommunikation i engelsk skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Du kan vælge imellem:

 • Strategisk kommunikation i organisationer
 • Tysk, Fransk eller Spansk virksomhedskommunikation

På tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer specialiserer du dig i styring, planlægning og implementering af intern og ekstern kommunikation i virksomheder og andre organisationer, der agerer internationalt, f.eks. myndigheder, institutioner og NGO’er. Undervisningen foregår på dansk og engelsk.

På tilvalgene i hhv. Tysk, Fransk eller Spansk virksomhedskommunikation specialiserer du dig i det pågældende sprog og international virksomhedskommunikation på sproget. Undervisningen foregår hovedsageligt på fremmedsproget.

Kandidat

De fleste bachelorer i International virksomhedskommunikation i engelsk vælger også at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: