Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

INTERNATIONAL
VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6 (Standby: 4,3)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk er en erhvervsrettet uddannelse. På uddannelsen får du teorier og værktøjer, som er nødvendige for at varetage professionel kommunikation på engelsk for virksomheder og organisationer, og du får erhvervsrettede kompetencer inden for det engelske sprog, virksomhedskommunikation og erhvervsforhold.

Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.  

Det engelske sprog

For at hjælpe dig med at kommunikere professionelt på engelsk giver uddannelsen dig viden om det engelske sprogs strukturer og praktiske anvendelse og om sprogets mange lokale og globale varianter. Du lærer om grammatik, tekstanalyse, tekstgenrer og oversættelsesteori, og du lærer at formulere dig præcist, korrekt og hensigtsmæssigt på engelsk.

Virksomhedskommunikation

Du får indblik i relevant kommunikationsteori og i kommunikative begreber og modeller. Du lærer at analysere og foretage kommunikationsstrategiske valg, som afspejler specifikke interessenters behov, og som bidrager til virksomheders og organisationers positive omdømme. Du får teoretisk og praktisk viden om engelsksproget PR og international markedskommunikation. Du lærer at målrette kommunikationen, så den styrker virksomhedens eller organisationens identitet og brands.

Erhvervsforhold

Du får indblik i en række forhold, som har relevans for virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikation i en international og global kontekst. Hovedvægten lægges på forhold i Danmark, Storbritannien og USA, men andre engelsktalende lande og markeder inddrages også.

Karriere

Uddannelsen sætter dig i stand til at varetage kommunikations- og formidlingsopgaver for danske og udenlandske virksomheder og organisationer. Du kan fortsætte dine studier ved at læse videre på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i engelsk. Du har også adgang til at læse videre på en række andre relevante kandidatuddannelser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer:

22712

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Uddannelsens opbygning

På uddannelsens første to semestre tager du obligatoriske kurser, mens du får mere valgfrihed på de følgende semestre. Uddannelsen giver gode muligheder for at tage på udveksling i et engelsktalende land. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk. Engelsksproget faglitteratur udgør grundlaget for uddannelsen.

Studieordning

I studieordningen kan du finde oplysninger om de krav, der stilles til dig som studerende, og du kan finde mere om uddannelsens opbygning og kurser. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Under tilvalg har du mulighed for at vælge i mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

 

Studieliv

Undervisningen omfatter forelæsninger, holdtimer, studenteroplæg, øvelsesopgaver og skriftlige afleveringer. I forelæsningerne gennemgår underviseren f.eks. områdets væsentligste teorier, begreber og metoder eller andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du typisk med øvelsesopgaver inden for de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige oplæg, diskuterer den anbefalede faglitteratur eller stiller spørgsmål til og får feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver også del af en studiegruppe, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med mundtlige oplæg og øvelsesopgaver eller diskuterer den læste litteratur.

Selvom du måske ikke har undervisning hver dag, er studiet en fuldtidsbeskæftigelse svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du ikke alene går til undervisning og mødes med din studiegruppe, men også skal bruge tid på at forberede dig til undervisningen og skrive opgaver. Her kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester:

Mandag:
8-17 Forberedelse til ugens undervisning. 

Tirsdag:
8-10 Forelæsning i English Language in Theory and Practice
12-14 Arbejde med øvelsesopgaver i English Language in Theory and Practice
14-16 Forelæsning i Introduction to Corporate Communication and PR

Onsdag:
8-10 Læsning af anbefalet litteratur til forelæsning i Introduction to the Business Environment
10-12 Holdundervisning i English Language in Theory and Practice
12-15 Arbejde i studiegruppe med afleveringsopgave til Introduction to Corporate Communication and PR
15-17 Forberedelse til næste dags undervisning

Torsdag:
9-13 Arbejde i studiegruppe med oplæg til holdtimer i Introduction to the Business Environment
14-16 Forelæsning i Introduction to the Business Environment

Fredag:
9-11 Arbejde med opponent-indlæg til holdtimer i Introduction to the Business Environment
12-15 Holdundervisning i Introduction to the Business Environment (studenteroplæg)

Det sociale studieliv 

Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i universitetets mange sociale og faglige foreninger, og du kan blandt andet deltage i: 

 • Communitas: IVK Engelsk kultur- og fagudvalg:  Hvis du ønsker at få indflydelse på dit studiemiljø, eller vil du hellere blot feste løs, så foregår det i Communitas. Studenterforeningen varetager nemlig begge områder.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 
 • Studietur: Om foråret kan du få mulighed for at deltage i en studietur, og som studerende er du i høj grad er med til at bestemme og planlægge den.  

Læs i udlandet

Som studerende på International virksomhedskommunikation i engelsk har du mulighed for at tage på udveksling i et engelsktalende land på 4. semester. Der er rigtig mange fordele ved at benytte sig af denne mulighed, eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, øget dine interkulturelle færdigheder og får en international forståelse som vil kunne omsættes til kvalifikationer, der efterspørges i erhvervslivet.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #youruniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

En bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i engelsk giver dig jobmuligheder i danske og udenlandske virksomheder og organisationer, hvor du vil arbejde professionelt med dansk- og engelsksproget kommunikation. Du kan eksempelvis komme til at arbejde med kommunikationen til medarbejdere, kunder, leverandører eller pressen. Mange arbejder med at producere brochurer, tekster til virksomhedens hjemmeside eller oplæg til reklametekster, og mange finder job som administrative medarbejdere, projektledere og oversættere eller finder job i virksomhedens salgsafdeling.

Tilvalg 

På sidste år af din bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i engelsk skal du vælge et tilvalg. Du kan vælge imellem:

 • Strategisk kommunikation i organisationer
 • Tysk, Fransk eller Spansk virksomhedskommunikation

På tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer specialiserer du dig i styring, planlægning og implementering af intern og ekstern kommunikation i virksomheder og andre organisationer, der agerer internationalt, f.eks. myndigheder, institutioner og NGO’er. Undervisningen foregår på dansk og evt. engelsk.

På tilvalgene i hhv. Tysk, Fransk eller Spansk virksomhedskommunikation specialiserer du dig i det pågældende sprog og international virksomhedskommunikation på sproget. Undervisningen foregår hovedsageligt på fremmedsproget.

Kandidat

De fleste bachelorer i International virksomhedskommunikation i engelsk vælger også at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i engelsk, hvor du opnår kompetencer til at planlægge, lede og varetage højt specialiserede kommunikations- og formidlingsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer.
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, som giver dig viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kompetence samt kulturforståelse i et globaliseringsperspektiv.
 • Kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation, hvor du blandt andet lærer at indføre nye IT-værktøjer, mens du tager hensyn til kommunikative problematikker og virksomhedens organisationer.