Aarhus Universitets segl

ENGELSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,0 (Standby: Alle optaget)
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22220

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Engelsk bygger i starten på sprogundervisning, undervisning i samfundsforhold og historie samt undervisning i litteratur. Senere på uddannelsen kan du vælge retning ud fra dine interesser, og du har gode muligheder for at tage på udveksling i et engelsktalende land, eller tage i praktik i et engelsktalende land på kandidatuddannelsen

Engelsk på engelsk

På bacheloruddannelsen i Engelsk foregår undervisningen på engelsk. Engelsksproget litteratur er en stor del af uddannelsen, og du arbejder med de første engelsksprogede tekster, klassiske værker fra Dickens og Shakespeare og moderne tekster fra den engelske og amerikanske litteraturscene. Sprogundervisningen foregår som holdbaseret undervisning, hvor du transskriberer tekster, holder oplæg for dine medstuderende og fordyber dig i sprogets struktur og historie.

Den engelsktalende verden

Du kommer primært til at arbejde med de historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og Nordamerika. Du vil blandt andet lære om det britiske imperiums storhed og fald, om amerikansk udenrigspolitik i det 20. århundrede og om nutidens britiske og amerikanske samfundsforhold. Du lærer også om massemedier og den engelsktalende verdens kultur i dag.

Karrieremuligheder

De fleste uddannede bachelorer i Engelsk læser videre på kandidatuddannelsen i Engelsk. Det er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen, og giver dig jobmuligheder inden for eksempelvis gymnasieundervisning, turisme, kulturel udveksling og oversættelse. Du kan også læse videre på andre relevante kandidatuddannelser.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Engelsk:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold i et engelsktalende land, videregående uddannelse, fx læreruddannelse med engelsk som linjefag, højskoleophold med fokus på sprog eller litteratur. 

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Engelsk fokuserer på tre centrale områder. Først og fremmest får du dybdegående kendskab til det engelske sprog igennem studier af grammatik, udtale og sprogets historiske udvikling. Du får også indblik i litteraturen og kulturen i den engelsksprogede verden, og du kommer til at studere dens historie og samfund.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Engelsk

Til forelæsningerne på bacheloruddannelsen i Engelsk gennemgår underviseren dagens tekster for hele din årgang. Holdundervisningen på mindre hold giver dig mulighed for selv at sætte ord på tingene og diskutere dem med dine medstuderende. Du bliver også en del af en studiegruppe, og sammen skal I eksempelvis forberede oplæg, gennemgå teksterne og eventuelt sparre med hinanden i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Engelsk. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med at forberede dig til undervisningen. Derfor er Engelsk et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har så meget skemalagt undervisning, som du er vant til. I løbet af studiet lærer du derfor også at planlægge din tid.

Mandag:
8-11 Forelæsning i Engelsk litteratur 1: Form og genre
11-14 Holdundervisning i Engelsk lingvistik 1: Niveauer i sprogbeskrivelsen
15-17 Læsning

Tirsdag:
12-13 Holdundervisning i Historie, samfundsforhold og kultur 1: UK, Irland og Commonwealth
13-15 Studiegruppearbejde
15-18 Holdundervisning i Engelsk lingvistik 1: Niveauer i sprogbeskrivelsen

Onsdag:
8-12 Læsning
12-14 Holdundervisning i Engelsk litteratur 1: Form og genre

Torsdag:
8-12 Læsning
12-13 Spise frokost med studiegruppen
13-16 Forelæsning i Historie, samfundsforhold og kultur 1: UK, Irland og Commonwealth
16-18 Øvelsestimer i  Engelsk lingvistik 1: Niveauer i sprogbeskrivelsen

Fredag:
8-9 Holdundervisning i Historie, samfundsforhold og kultur 1: UK, Irland og Commonwealth
9-11 Holdundervisning i Engelsk litteratur 1: Form og genre
11-15 Læsning
15-?? Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på afdelingen for Engelsk.

Det sociale liv på Engelsk

Bacheloruddannelsen i Engelsk er et stort studie, hvilket giver mulighed for masser af samvær på tværs af årgange. Du kan blandt andet deltage i: 

 • Anglia: Kultur- og Fagudvalg er en faglig studenterforening, som varetager både bachelor- og kandidatstuderendes ved Engelsk interesser og arrangerer sociale events.
 • English Writing Society (EWS) EWS er en studenterforening, der giver dig mulighed for at optimere dine skriftlige engelske færdigheder.
 • Esperanto fredagsbar er fredagsbaren for sprogfagene på Aarhus Universitet. Her møder du også studerende fra de andre sproguddannelser. Det er en forening for alle, der har lyst til at stå bag baren, uanset hvor meget eller hvor lidt erfaring du har. 
 • Apollo: tutorforening på Engelsk er tutorforeningen på Engelsk. De står for at arrangere og afholde introduktionsarrangementet for nye studerende ved Engelsk. 

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Engelsk er det oplagt at tage et semester i et engelsksproget land. Du får oplevelser og førstehåndskendskab til kulturen i det land, du besøger, og du får mulighed for at udvikle dine sproglige evner. På andet og tredje år af bacheloruddannelsen i Engelsk får du mulighed for at benytte nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet til studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Efter bacheloruddannelsen i Engelsk afhænger dine jobmuligheder meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Igennem dine studier opnår du fuld beherskelse af det engelske sprog - både med hensyn til korrekt udtale og grammatik. Du får også et indgående kendskab til kultur- og samfundsforholdene i engelsksprogede lande, og du lærer at formidle det klart i skrift og tale. Dine studier i engelsk kultur gør dig desuden i stand til at arbejde på tværs af kulturer. 

Færdiguddannede kandidater i Engelsk arbejder ofte med undervisning, kommunikation eller formidling. Det kan være i gymnasieskolen, på højskoler, universiteter og lignende. Du kan også komme til at arbejde som kommunikationsrådgiver, som projektleder, konsulent, tolk eller med administration.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Engelsk skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Engelsk har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Kreativ og professionel skrivning 

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Engelsk tager også en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver specifikke tilvalg, men du kan blandt andet vælge: