Aarhus Universitets segl

LINGVISTIK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22310

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Lingvistik er videnskaben om sprog. Du lærer ikke alle verdens sprog, men om alle verdens sprog. På bacheloruddannelsen i Lingvistik lærer du at undre dig over sproget og sprogene. Du studerer forskellene på hverdagssprog og skriftsprog, hvordan vi lærer modersmål og nye sprog, hvad sprog betyder for samfund og mennesker, hvad der er fælles for alle sprog, hvad der sker i hjernen, når du taler og meget mere.

Hverdagen på Lingvistik

Undervisningen på Lingvistik bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder med din studiegruppe. Du arbejder med opbygning af sprog, grammatik, udtale, relationer og fællestræk mellem forskellige sprog. Lingvistik betyder sprogforskning, og allerede på første år bliver du vejledt i at lave dine egne sprogundersøgelser.

Lingvistikkens verden

På bacheloruddannelsen i Lingvistik studerer du mønstrene for, hvordan vi kæder lyde sammen til ord, ord sammen til sætninger og sætninger sammen til tale og skrift. Du lærer sprogteorier og sætter sprog i en historisk sammenhæng. Du undersøger eksempelvis også, hvordan tegnsprog og talesprog afspejler brugerens psykiske og sociale virkelighedsopfattelse, og hvordan sprog er forbundet med nationale og personlige identiteter.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Lingvistik har du mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Lingvistik, som kan give dig jobmuligheder som inden for områder som sprogundervisning og sprogforskning, som sprogkonsulent eller informations- og kommunikationsmedarbejder.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Lingvistik er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Lingvistik:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på historie og kultur, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervserfaring inden for formidling af historie, sprog og kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Lingvistik fokuserer på to centrale aspekter. Først og fremmest får du værktøjer til at kunne analysere et sprog ud fra overvejelser om grammatik, ordenes former og sprogets lyde med mere. Desuden får du værktøjer til at kunne sætte sprog i deres rette kontekst. Du lærer blandt andet at sammenligne forskellige sprog og at vurdere sprogets rolle i kulturen. I løbet af studiet bliver du også god til at indsamle og fortolke sproglige data.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et skema over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

Studieliv

Det faglige studieliv på Lingvistik

Bacheloruddannelsen i Lingvistik er et fag med omkring 100 studerende. Det betyder, at dit studieliv vil blive præget af et tæt fagligt og socialt miljø. Til undervisningen på Lingvistik gennemgår din underviser dagens emner for hele din årgang, og du har gode muligheder for selv at komme på banen gennem oplæg og faglige diskussioner. Du har desuden instruktortimer, hvor du har mulighed for at lave praktiske øvelser, stille spørgsmål og få hjælp fra dine medstuderende.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Lingvistik. Som det fremgår, skal du bruge meget tid på at forberede dig til undervisningen. Derfor er Lingvistik et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag.

Mandag
8-11 Holdundervisning i At forstå lingvistik
11-16 Læsning

Tirsdag
8-11 Læsning
11-14 Holdundervisning i Dansk grammatik og sproglig diversitet
14-15 Instruktor i At forstå lingvistik

Onsdag
8-11 Studiegruppearbejde
11-12 Frokost med medstuderende
12-15 Forberedelse til undervisning
15-17 Holdundervisning i Anvendt lingvistik

Torsdag
8-12 Læsning
12-16 Studiegruppearbejde

Fredag
8-10 Holdundervisning i Anvendt lingvistik
10-12 Læsning
12-13 Instruktor i Dansk grammatik og sproglig diversitet
14-16 Fagligt arrangement med Vigør
16-?? Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik.

Det sociale liv på Lingvistik

Studielivet stopper ikke nødvendigvis, når du har fri. Der findes mange forskellige faglige og sociale arrangementer på bacheloruddannelsen i Lingvistik, som du kan deltage i sammen med dine medstuderende:

 • ViGør: Lingvistiks aktivitetsudvalg, ViGør, afholder hver fredag faglige foredrag og sociale arrangementer som fredagsforelæsninger, student stories og Lingospilledage. 
 • DanTIN: Forskergruppen, DanTIN, består af både medarbejdere og studerende fra Lingvistik, som sammen arbejder på at bygge en komplet grammatik over det danske samtalesprog. 
 • Lingoblog: Lingvistik på Aarhus Universitet har søsat deres egen blog, hvor der regelmæssigt blogges om sproget. Blogindlæggene er skrevet af både undervisere og studerende. 
 • SOLIA: Organisationen, SOLIA, arbejder sammen med studerende og undervisere om at skabe sine egne sprog. Har man et projekt der mangler et konstrueret sprog, eller synes man, at man vil fordybe sig yderligere i sin lingvistiske viden, så kan man lidt af det hele hos SOLIA – Student Organization of Language Invention Aarhus.
 • KOMMAbar er en fredagsbar for Nordisk- og lingvistikstuderende. Her kan du mødes med dine medstuderende og runde ugen af over en øl eller vand. KOMMAbar afholder også et antal større fester hvert semester.
 • LICS Fagudvalg, The Basal Gang. Sammen udgør Cognitive Science og Lingvistik et fagudvalg, der i fællesskab arrangerer møder og events med fokus på at fremme det faglige miljø på studierne.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Lingvistik er det oplagt at tage et semester i udlandet. Igennem dine møder med andre udvekslingsstuderende stifter du bekendtskab med mange nye måder at bruge sproget på, og du udvikler din kulturelle forståelse. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet 

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som lingvist afhænger af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Med bacheloruddannelsen i Lingvistik ved du meget om sproglig struktur og funktion, og du er hurtig til at sætte dig ind i et sprogs opbygning og grammatik. Du lærer at analysere sproglige data – både de mundtlige og de skriftlige. 

Mange kandidater i Lingvistik arbejder som undervisere - eksempelvis i form af danskundervisning for udlændinge eller for børn med sproglige vanskeligheder som dysleksi (ordblindhed) eller afasi (hjerneskade). Andre arbejder som sproglige konsulenter, kommunikationsmedarbejdere, administrative medarbejdere eller med at udvikle software til eksempelvis programmer for sproglæring.

Få mere inspiration til dine fremtidsmuligheder som lingvist på kandidatsiden for lingivistik.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Lingvistik skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Lingvistik har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Social Minds
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Cultural Data Science
 • Tilvalg i Retorik 

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Lingvistik, vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: