Aarhus Universitets segl

INTERNATIONAL

VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

I SPANSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer:: 22732

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i spansk er en erhvervsrettet uddannelse, som kvalificerer dig til at varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver på spansk og dansk i danske virksomheder og organisationer, der samarbejder med spansktalende lande, eller i internationale virksomheder og organisationer med spansk som arbejdssprog. 

Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

Uddannelsen omfatter følgende områder:

Sprog, tekst og kommunikation

Du arbejder med spansk grammatik og udtale og lærer at kommunikere grammatisk og idiomatisk korrekt såvel skriftligt og mundtligt. Du lærer også at tilpasse kommunikation efter kontekst, genre og målgruppe og at anvende strategier, der kan sikre optimal formidling mellem kulturer.

Samfund, historie, kultur og erhverv

Du får indsigt i samfunds- og kulturforhold, som bl.a. har betydning for virksomhedens spansktalende samarbejdspartnere, og du vil tilegne dig viden om erhvervsforhold og om den internationale virksomheds organisering og kommunikation med udgangspunkt i samhandel mellem Danmark og spansktalende lande. 

Virksomhedskommunikation

Du arbejder med virksomhedens skriftlige og mundtlige kommunikation på spansk og dansk i relation til alle samarbejdspartnere. Du får indsigt i international markedskommunikation, kultur- og medieteori, og du lærer om forbrugertyper, -trends og -adfærd. Du kommer til at udføre markedsundersøgelser, planlægge reklamekampagner og udarbejde kampagnemateriale. Du lærer også om de tekstgenrer, som virksomheder benytter til at kommunikere om økonomiske, juridiske og tekniske emner i relation til deres driftsaktiviteter. 

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i spansk har du mulighed for at læse videre på en række relevante kandidatuddannelser. Du kan f.eks. læse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i spansk, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan også give dig jobmuligheder inden for eksempelvis marketing, i PR- og kommunikationsafdelinger eller i sprog- og kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til International Virksomhedskommunikation i Spansk:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Videregående uddannelse inden for kommunikation eller sprog, erhvervserfaring med fokus på kommunikation eller sprog fx social media, kundeservice eller tolkeservice, udvekslingsophold eller arbejde i et spansktalende land.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du opleve, at undervisningen foregår på spansk og dansk, og at store dele af undervisningsmaterialet er på spansk. Der vil ligeledes indgå undervisningsmateriale på engelsk og dansk. 

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Under tilvalg har du mulighed for at vælge mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

Studieliv

International virksomhedskommunikation i spansk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdtimer. I forelæsningerne introducerer underviseren f.eks. til teorier, metoder eller gennemgår andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du med øvelser og cases i relation til de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige præsentationer, diskuterer stoffet og har mulighed for at stille spørgsmål og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver også del af en studiegruppe, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med stoffet, forbereder oplæg og skriftlige opgaver, og hvor I giver hinanden sparring.

Her kan du se et eksempel på en typisk uge for 1. semester på International virksomhedskommunikation i spansk:

Mandag
8.00-10.00: Forberedelse individuelt eller i studiegruppe
10.00-12.00: Sprog og kommunikation I (forelæsning)
12.00-14.00: Forberedelse individuelt eller i studiegruppe
14.00-16.00: Historie, samfund og kultur i Spanien (forelæsning)

Tirsdag
8.00-10.00: Historie, samfund og kultur i Spanien (forelæsning)
10.00-12.00: Historie, samfund og kultur i Spanien (holdundervisning)
12.00: 14.00: Videnskabsteori og metode (forelæsning)
14.00-16.00: Forberedelse individuelt eller i studiegruppe

Onsdag
8.00-13.00: Forberedelse individuelt eller i studiegruppe
13.00-15.00: Videnskabsteori og metode (holdundervisning)

Torsdag
8.00-10.00: Forberedelse individuelt eller i studiegruppe
10.00-12.00: Sprog og kommunikation I (forelæsning)
12.00-16.00: Forberedelse individuelt eller i studiegruppe

Fredag
8.00-10.00: Sprog og kommunikation I (holdundervisning)
10.00-16.00: Forberedelse individuelt eller i studiegruppe

Det sociale studieliv

Spansk er et mindre studie, hvilket betyder, at du lærer dine undervisere og medstuderende på tværs af årgange godt at kende. Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i de sociale og faglige foreninger, og du kan blandt andet deltage i:   

 • Alegría, Spansk fagudvalg: Alegría er en studenterforening, der drives af og for de spanskstuderende, og hvor det sociale og det faglige går hånd i hånd. Foreningen varetager også de studerendes faglige interesser på universitetet, og her kan du blandt andet få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Her kan du mødes med dine medstuderende og også møde studerende fra de andre sprogfag.
 • Studietur: Om foråret kan du få mulighed for at deltage i en studietur til Spanien.
 • Noches de cultura: Flere gange hvert semester mødes spanskstuderende og personer med interesse for det spanske sprog og den spansktalende verden til en hyggelig aften med uformelle oplæg, koncerter, filmfremvisning og andre tiltag.
 • Julefrokost: 1. årgang arrangerer traditionen tro en fælles julefrokost for alle årgange på Spansk.

Læs i udlandet

Som studerende på International virksomhedskommunikation i spansk har du mulighed for at tage på udveksling i et spansktalende land på 4. semester. Der er mange fordele ved at benytte sig af denne mulighed, eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, øget dine interkulturelle færdigheder og får en international forståelse. Det er kvalifikationer, som i høj grad efterspørges i erhvervslivet.

Spansk har udvekslingsaftaler med universiteter i både Spanien og Latinamerika. Aarhus Universitet har også aftaler om udveksling med mange andre universiteter rundt om i verden.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde nogle af dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret, og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød to færdiguddannede kandidater

LAURA BAZ UTTRUP, Performance Manager ved Ønskeskyen

Noget af det, jeg husker som det bedste ved studiet, var den indsigt, jeg fik i at kommunikere effektivt på tværs af kulturer. Der er forskel på at tale med en dansker eller med en spanier, og på studiet får du nogle helt unikke værktøjer til at kunne kommunikere internationalt.

Når du læser Spansk, læser du også et af de største sprog i verden. På den måde kan du også være med til at bygge bro mellem lande ude i virksomhederne. Der er brug for mennesker, som besidder stærke spansksproglige kompetencer til for eksempel oversættelse, tolkning, marketing og markedsføring. Derfor åbner spanskstudiet op for utroligt mange døre til både nationale og internationale karrieremuligheder.

Læs resten af interviewet

Praktisk erfaring og sproglig udvikling

Undervejs på studiet havde vi mulighed for at prøve vores sproglige færdigheder af i praksis, for eksempel gennem udlandsophold eller praktik, og det var virkelig fedt at få lov til at komme ud og få det spanske sprog helt tæt på og blive endnu dygtigere – og samtidig fik man også en oplagt chance til at spore sig ind på de områder, man synes var særligt interessante og forme sin uddannelse efter det.

Hvis man drømmer om eller er nysgerrig på at læse en sproglig kommunikationsuddannelse med et spansk fokus, så skal man helt klart bare springe ud i det! Man skal ikke være nervøs for ikke at være dygtig nok til sproget, for du udvikler dig hele tiden. Jeg har også selv udviklet mig utroligt meget i løbet af min egen studietid, og den viden, jeg har fået med mig derfra, vil jeg ikke være foruden!


JOSEPHINE BANKE PETERSEN, Account Manager ved Jyllands-Posten

Jeg valgte at læse Spansk, fordi jeg synes, det var interessant at blive ekspert inden for et sprogligt område, som er mere unikt. Næsten alle i Danmark taler engelsk, men det er få, der kan tale spansk – og særligt på et niveau, der kan bruges i en professionel setting. Jeg synes, der ligger et enormt stort potentiale i at kunne bidrage med en mere specialiseret sprogviden og udnytte det ude i virksomhederne.

Det fede ved studiet er desuden, at man, foruden sprog, også får en virkelig god ballast i at håndtere hele kommunikationspaletten, og det er kompetencer, som jeg bruger dagligt og i mange forskellige sammenhænge i mit arbejde.

Læs resten af interviewet

En uddannelse der udvider horisonter

Noget, som gav mig rigtig meget på studiet - og som jeg også vil anbefale, at man udnytter - var at tage i praktik. Jeg var i praktik på den danske ambassade i Chile, og i den periode fik jeg virkelig udvidet mine horisonter på, hvad man kan med en uddannelse i Spansk. Mange danske virksomheder, også de helt store, vil gerne udvide til for eksempel Latinamerika, men de mangler kompetencerne til at kunne kommunikere med de lokale. I sådan nogle situationer er det jo en kæmpe fordel at have en spanskspecialist ombord, som kan agere mellemmand og hjælpe virksomhederne med at facilitere deres business i de områder.

Praktik er også en god mulighed for at lære nye sider af sig selv. Der sker noget særligt, når man befinder sig i et andet land og taler det samme sprog som de lokale. For mit eget vedkommende har jeg fx fundet ud af, at jeg agerer anderledes og udtrykker mig på en anden måde, når jeg taler på spansk, end når jeg taler dansk. Det er superspændende at opdage, hvordan sproget kan være med til at forme én som menneske, og uddannelsen i Spansk inviterer på mange måder til en form for selvudvikling, som jeg personligt synes var virkelig fedt at opleve.

Karriere

Med en bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i spansk er du i stand til at varetage kommunikationsopgaver i danske og internationale virksomheder, der har berøring med de spansktalende lande. Du kan blandt andet komme til at arbejde med at udarbejde tekster til virksomhedens hjemmeside, vedligeholde sociale medier og varetage kommunikationen til kunder, leverandører eller pressen.

Mange vælger dog også at læse videre på en kandidatuddannelse, særligt Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på International virksomhedskommunikation i spansk skal du på dit tredje år vælge et tilvalg. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Du kan vælge imellem:

Kommunikation, planlægning og strategi

Strategisk kommunikation i organisationer er et tilvalg, der retter sig mod studerende, der gerne vil beskæftige sig med de mange kommunikationsopgaver- og aktiviteter, som organisationer i bred forstand, dvs. private såvel som offentlige, store såvel som små, benytter sig af for at klare sig godt i en kompleks verden. Tilvalget er derfor til dig, der gerne vil arbejde med planlægning, implementering og evaluering af kommunikationsstrategier og -indsatser i forskellige komplekse, organisatoriske situationer og kontekster, især rettet mod forbrugerne, medarbejderne og den brede offentlighed som målgruppe. 

Tilvalget har som mål at uddanne reflekterede kommunikationspraktikere, der er bevidste om samspillet mellem teori og praksis. Udgangspunktet er et solidt teoretisk fundament, der trækker på centrale forståelser, begreber og modeller fra en række kommunikationsdiscipliner. Dette fundament både bidrager til og baserer sig på praksis. Derfor sættes forståelser, begreber og modeller løbende i spil gennem diskussioner og planlægning af arbejdet med konkrete organisationers kommunikationsstrategier og -indsatser. Undervisningen foregår på dansk og engelsk.

Engelsk som lingua franca i det globale erhvervsliv

På tilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation arbejder du med specifikke typer af kommunikation med interessenter såsom problemhåndtering, krisekommunikation, CSR og medierelationer. Du lærer at beherske det engelske sprog og om engelsksprogede tekster og diskurser, så du kan arbejde professionelt med virksomhedskommunikation i engelsksprogede områder. Du studerer desuden kultur, erhvervs- og samfundsforhold i engelsksprogede lande med fokus på Storbritannien og USA, og du arbejder med forskellige varianter af det engelske sprog, der anvendes på de globale markeder. Undervisningen foregår på engelsk. 

Kandidat

De fleste bachelorer i International virksomhedskommunikation i spansk vælger også at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: