Aarhus Universitets segl

ENGELSK VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION (KUN FOR IVK)

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Engelsk som lingua franca i det globale erhvervsliv

Drømmer du om at få en uddannelse, som gør dig i stand til at udføre internationale opgaver og projekter? Er du interesseret i engelsk som det globale sprog i international virksomhedskommunikation? Med et tilvalg i Engelsk virksomhedskommunikation får du de nødvendige kompetencer til at arbejde for virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet som ekspert i kommunikation, tekstproduktion og oversættelse.

Virksomhedskommunikation

Du lærer at analysere problemer og at omsætte disse til specifikke typer af kommunikation med interessenter såsom problemhåndtering, krisekommunikation, CSR og medierelationer. Du lærer at beherske det engelske sprog, så du kan arbejde professionelt med virksomhedskommunikation i engelsksprogede områder. Du lærer om karakteristika for engelsksprogede tekster og diskurser, om grammatik, tekstforfatning og oversættelse. Du studerer desuden kultur, erhvervsforhold og samfundsforhold i engelsksprogede lande med fokus på Storbritannien og USA, og du arbejder med de forskellige varianter af det engelske sprog, der anvendes på de globale markeder.

Spørgsmål

  • Hvordan skriver jeg professionelle blogs, virksomhedsfortællinger og tekster til hjemmesider på engelsk?
  • Hvordan håndterer jeg engelske mundtlige fremlæggelser på en situationstilpasset måde i erhvervsmiljøet?
  • Hvordan påvirker de mange varianter af det engelske sprog kommunikation på forskellige erhvervsmæssige og faglige områder?

Adgangskrav

Bachelortilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation kræver, at du læser centralfag i International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Niveaukrav

Engelsk A

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Ikke-mulige fagkombinationer

Tilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation kræver, at du har centralfag i International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Læser du ikke et af disse centralfag, kan du ikke søge om optagelse på tilvalget i Engelsk virksomhedsorganisation.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 1. september 2023. I processen er der fokus på at styrke profilen, strukturen og progressionen i uddannelsen, hvilket forventes at medføre flere ændringer i uddannelsen.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv

Undervisningen på Engelsk virksomhedskommunikation foregår hovedsageligt som holdundervisning. Al undervisning foregår på engelsk. Du bidrager også selv aktivt til undervisningen i form af mundtlige oplæg, ligesom du til enkelte fag afleverer skriftligt arbejde.

Det sociale studieliv

Når undervisningen er slut kan du blandt andet deltage i:

  • Communitas: IVK Engelsk kultur- og fagudvalg: Hvis du ønsker at få indflydelse på dit studiemiljø, eller vil du hellere blot feste løs, så foregår det i Communitas. Studenterforeningen varetager nemlig begge områder   
  • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med tilvalg i Engelsk virksomhedskommunikation har du gode forudsætninger for at få et job i en virksomhed eller organisation i Danmark eller i udlandet. Du kan blandt andet komme til at arbejde med kommunikationen til kunder, leverandører eller pressen. Desuden kan du håndtere kommunikationen mellem virksomhedens forskellige afdelinger. Mange dimittender arbejder med at producere reklametekster såsom brochurer eller skrive tekster til virksomheders hjemmesider, og nogle finder job som administrative medarbejdere, projektledere eller oversættere.

Læs videre

Et tilvalg i Engelsk virksomhedskommunikation samt to års beståede fag på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i fransk, tysk eller spansk giver dig mulighed for blandt andet at søge ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.).