Aarhus Universitets segl

Ansøgning til bachelortilvalg

Det er vigtigt, at du orienterer dig om ansøgningsprocessen herunder ansøgningsfrister og adgangskrav, når du søger om optagelse på et tilvalg. 

På denne side kan du orientere dig om, hvordan du søger om optagelse, hvilke dokumenter du bør inkludere i din ansøgning og andre vigtige emner i forbindelse med din ansøgning. Vi opfordrer dig til at gennemgå informationen og læse ansøgningsvejledningerne, inden du påbegynder din ansøgning. 

Du kan finde ansøgningsvejledningerne og få adgang til ansøgningssystemet under Sådan søger du.

Sådan søger du

Ansøgning om optagelse på tilvalg sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem (DANS), som du kan tilgå ved at klikke på knappen "Gå til ansøgningssystemet" nederst på denne side. Nedenfor kan du finde udførlige vejledninger til, hvordan du logger på det digitale ansøgningssystem, samt hvordan du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler, at du læser begge vejledninger grundigt, inden du logger på ansøgningssystemet og efterfølgende opretter din ansøgning.

Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om krav og frister til det tilvalg, du er interesseret i. Du kan læse mere om ansøgningsfrister og vigtige datoer nedenfor under Vigtige datoer. Du kan læse mere om hvilken dokumentation du bør uploade til din ansøgning under punktet Dokumentationskrav.

NB! Hvis du ikke søger et tilvalg, kan det få konsekvenser for dine valgmuligheder i dit videre studieforløb, alt efter hvilken bacheloruddannelse du læser. 

Hjælp til ansøgning

Du kan kun få behandlet op til 4 prioriteter

Hvis du søger om optagelse på mere end 4 tilvalg, vil kun de 4 højest prioriterede ansøgninger blive behandlet. De resterende, lavere prioriterede ansøgninger vil blive afvist.

Dokumentationskrav

Hvis du læser dit centrale fag på Aarhus Universitet indhenter universitetet information om de uddannelseselementer og fag du har bestået på dit centrale fag via ansøgningssystemet. Læser du dit centrale fag ved Danmarks Tekniske Universitet, IT-universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet eller Aalborg Universitet kan Aarhus Universitet indhente dokumentation om beståede fag/uddannelseselementer på dit hjemmeuniversitet, såfremt du giver tilladelse til det, når du opretter ansøgningen. Der er dog nogle tilfælde, hvor du selv skal uploade yderligere dokumentation til din ansøgning.

1.  Hvis du ikke er studerende på et af de ovenfornævnte universiteter skal du uploade en eksamensudskrift med detaljeret angivelse af enkeltkurser, karakterer og ECTS. Eksamensudskriften skal være certificeret (underskrevet og stemplet) af dit hjemmeuniversitet.

2.  Hvis du søger om optagelse på et tilvalg med niveaukrav, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder niveaukravene til det tilvalg du søger om optagelse på. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i et scannet gymnasiebevis, hf-bevis, enkeltfagsbevis fra VUC eller tilsvarende. Dokumentationen skal være certificeret (underskrevet og stemplet) af institutionen, der har udstedt det. Udskrifter fra eksamensdatabasen, der ikke er certificerede, accepteres ikke.  

3.  Søger du om optagelse på et tilvalg på BSS med adgangsbegrænsning skal du uploade et certificeret (underskrevet og stemplet) bevis fra din adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf-eksamen eller tilsvarende), da prioriteringen af ansøgninger på samfundsvidenskabelige tilvalg foretages på baggrund af kvotienten fra den adgangsgivende eksamen.

4.  Hvis du læser det centrale fag på din bacheloruddannelse på et andet universitet end Aarhus Universitet, skal du uploade en underskrevet godkendelse af tilvalget fra dit hjemmeuniversitet

5.  Har du bestået fag/uddannelseselementer på bachelorniveau udover dit centralfag, skal du uploade dokumentation for disse fag/uddannelseselementer med henblik på obligatorisk meritvurdering.

Obligatorisk meritvurdering

Der er krav om meritvurdering, når man søger om optagelse. Som ansøger har du derfor pligt til at oplyse om beståede fag eller uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på.

Hvis du har bestået fag eller uddannelseselementer på bachelor- eller kandidatniveau udover dit nuværende centralfag, som kan give merit på det/de tilvalg du søger optagelse på, skal du i din tilvalgsansøgning svare ”Ja” på spørgsmålet ”Har du tidligere bestået uddannelseselementer/fag på bachelorniveau udover dit centralfag?”/”Har du tidligere bestået uddannelseselementer/fag på kandidatniveau?”. Derudover skal du uploade dokumentation for de uddannelseselementer eller fag, som du har bestået. Dokumentationen skal bestå i et eksamensbevis eller en officiel eksamensudskrift og fagbeskrivelser af de enkelte fag, du har bestået.

Har du ikke tidligere bestået fag eller uddannelseselementer udover dit nuværende centralfag, svarer du blot ”Nej” til det ovenfornævnte spørgsmål og går videre med din ansøgning.

Hvis du i din tilvalgsansøgning har indgivet oplysninger om tidligere beståede fag og uddannelseselementer vil det blive fagligt vurderet, om de beståede fag kan give merit på det tilvalg, som du bliver optaget på. Meritvurderingen foretages først efter du eventuelt er blevet optaget, og kun i forhold til det tilvalg du er optaget på. Merit betyder, at et af de fag du tidligere har bestået træder i stedet for fag på det tilvalg, du er optaget på.

Er de oplysninger, som du angiver, om tidligere beståede fag eller uddannelseselementer urigtige eller mangelfulde, kan det få disciplinære konsekvenser for dig.

FAQ om ansøgning

Problemer med login

Jeg kan ikke logge ind?

 • Hvis du allerede har oprettet din ansøgning, skal du sørge for at logge ind på helt samme måde, som da du oprettede ansøgningen. Det kan desuden hjælpe at skifte browser. Eksempler på browsere er Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome og Safari. Vi anbefaler, at du bruger Mozilla Firefox, når du logger på ansøgningssystemet.
 • Der kan også være tale om en midlertidig fejl, luk alle åbne vinduer ned og prøv venligst igen. Hvis du fortsat oplever problemer, kan du udfylde denne hjælpeformular, og vi vil hjælpe dig så hurtigt som muligt.

Hvad betyder WAYF?

 • WAYF betyder ”Where are you from”. WAYF er en digital logintjeneste, der bruges til at logge på det digitale ansøgningssystem via den institution, der kender dine login-oplysninger (WAYF = Where are you from). Det er derfor også din hjeminstitution du skal vælge på WAYF-listen over institutioner, når du logger ind og ikke navnet på det universitet, hvor du vil søge ind. 

Computer/internet

Når jeg kommer ind i ansøgningssystemet, står der ”Missing Ressource” ved alle punkter, hvad skal jeg gøre?

 • Tjek at du logger på ansøgningssystemet korrekt.
 • Det kan være en midlertidig fejl, luk alle åbne vinduer ned, genstart computeren og prøv venligst igen. Gentager fejlen sig, vent venligst en times tid, mens den midlertidige fejl vil blive rettet.
 • Hvis dette ikke virker, skriv venligst til tilvalg@au.dk og beskriv hvilke problemer du møder. Vedhæft gerne et skærmbillede.

Hvad skal min skærmopløsning være?

 • Vi anbefaler, at du har en skærmopløsning på 1024 for at få vist det bedst muligt tilpassede ansøgningsskema.

Hvilken type dokumenter kan jeg vedhæfte?

 • Du kan vedhæfte følgende type dokumenter: Word (doc og docx), PDF, JPG, JPEG, TIFF og GIF.

Jeg får at vide, at jeg ikke kan vedhæfte filen, da den er for stor?

 • På nuværende tidspunkt er der en begrænsning på filstørrelsen på 20.000 KB. Hvis dine filer er for store, skal du klippe bilagene op i mindre bidder, dvs. du skal gemme bilagene i flere separate dokumenter. 

Ansøgning

Jeg er ekstern ansøger og bliver bedt om at vedhæfte et godkendelsesskema?

 • Hvis du læser det centrale fag på din uddannelse på et andet universitet end Aarhus Universitet, vil du i ansøgningsskemaet, under fanebladet ”Krav og forudsætninger”, blive bedt om at uploade en ”Underskrevet godkendelse fra dit hjemmeuniversitet”. Her skal du vedhæfte dette godkendelsesskema (bachelortilvalg), udfyldt og underskrevet af dit hjemuniversitet, hvis du søger om optagelse på et bachelortilvalg. Søger du om optagelse på et kandidattilvalg skal du vedhæfte dette godkendelsesskema (kandidattilvalg), udfyldt og underskrevet af dit hjemuniversitet.

 

Ansøgning – Særligt for bachelortilvalg

Hvordan angiver jeg prioriteter på de tilvalg jeg gerne vil søge?

 • Det første tilvalg, du søger, bliver automatisk din første prioritet. Hvis du bagefter søger endnu et tilvalg, vil du, når du trykker ”send ansøgning”, blive spurgt om, hvilken prioritet dine søgte tilvalg skal have. Der får du mulighed for at ændre i prioriteten af alle dine søgte tilvalg, også den du søgte som det første tilvalg.
 • Det er ikke muligt, at ændre i dine prioriteter, efter ansøgningsfristen. Derfor er det vigtigt, at du fra starten nøje overvejer, hvordan du vil prioritere dine ansøgninger.
 • Det er vigtigt, at du sørger for at få søgt om optagelse på alle de tilvalg (op til 4 prioriteter), du ønsker at blive taget i betragtning til, før ansøgningsfristen. Husk at der ikke er garanti for at alle bachelortilvalg bliver oprettet og at der på nogle tilvalg er adgangsbegrænsning, hvorfor det er en god ide at søge om optagelse på mere end ét bachelortilvalg.

Ansøgningsfristen er passeret, og jeg har ikke fået søgt om optagelse på tilvalg. Hvad gør jeg?

 • Hvis der efter ansøgningsfristens udløb stadig er ledige pladser, vil der blive åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor du vil kunne søge om optagelse på de tilvalg, der udbydes i denne runde.

Efter du har søgt

Jeg har ikke modtaget nogen kvitteringsmail. Hvad gør jeg?

 • Du modtager ikke en kvittering via e-mail. Hvis du har sendt din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsbesked under fanebladet ”Beskeder” inde i ansøgningssystemet. Vi opfordrer alle til at tjekke deres ansøgning og beskeder i ansøgningssystemet løbende, da alle beskeder angående din ansøgning sendes via ansøgningssystemet.
 • Når du modtager en besked i ansøgningssystemet, modtager du også en adviseringsmail på den mail, der er knyttet til din ansøgning. Denne mail er ikke en kvittering, blot en orientering, om at du har modtaget en besked i ansøgningssystemet. Adviseringsmails fanges ofte af dit spamfilter, husk derfor at tjekke dit spamfilter. Har du logget ind med et Universitets-login vil adviseringsmailen blive sendt til din studiemail.
 • Særligt for (tidligere) AU-studerende:
  Hvis du tidligere har været studerende ved Aarhus Universitet og logger på ansøgningssystemet via dine ”gamle” log ind oplysninger til mit.au.dk, skal du sikre, at du har adgang til den e-mailadresse, der er knyttet til din selvbetjening. Al kommunikation imellem universitetet og ansøgerne foregår via ansøgningssystemet og det er derfor vigtigt, at du får at vide, hvornår der ligger meddelelser under fanen ”Beskeder” i ansøgningssystemet.
 • Du kan få adgang til din AU-mailadresse på http://post.au.dk

Hvornår kan jeg forvente svar?

 • Se under Vigtige datoer for bachelortilvalg, hvis du søger om optagelse op et bachelortilvalg.
 • Se under Vigtige datoer for kandidattilvalg, hvis du søger om optagelse på et kandidattilvalg.

Hvordan/hvornår eftersender jeg dokumenter?

 • Se under Vigtige datoer for bachelortilvalg.
 • Se under Vigtige datoer for kandidattilvalg, hvis du søger om optagelse på et kandidattilvalg.

Har du andre spørgsmål om optagelse på et tilvalg eller det digitale ansøgningssystem, kan du skrive en mail til: tilvalg@au.dk