Aarhus Universitets segl

Adgangskrav til bachelortilvalg

Optagelse på bachelortilvalg kræver i første omgang, at dit centrale fag kan kombineres med et tilvalg. Det fremgår af studieordningen for dit centrale fag. Læser du ved et andet universitet end Aarhus Universitet skal dit hjemuniversitet godkende, at et tilvalg på Aarhus Universitet kan indgå i din uddannelse. Du kan læse mere om dette under Særligt for eksterne ansøgere. 

Derudover skal du opfylde de generelle adgangskrav og niveaukrav. Du skal være opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at Aarhus Universitet er i besiddelse af alle de relevante oplysninger om, at du opfylder adgangskravene og det er op til dig at uploade al relevant dokumentation til din digitale ansøgning.

ECTS-krav

Optagelse på tilvalg kræver, at man minimum har bestået 60 ECTS (ekskl. propædeutik) senest den 15.april.

Ansøgere fra Aarhus Universitet skal ikke uploade dokumentation for beståede fag, hvis alle beståede prøver fremgår af Aarhus Universitetets studieselvbetjening. Hvis du læser dit centralfag på et af de andre danske universiteter kan Aarhus Universitet indhente dokumentation for beståede fag/uddannelseselementer fra dit hjemmeuniversitet via ansøgningssystemet, såfremt du gav tilladelse til det, da du oprettede ansøgningen.

Hvis du ønsker at søge dispensation fra ECTS-kravet, skal du søge studienævnet på tilvalgsfaget om dispensation. Dispensationen søges via selvbetjeningen.

OBS! Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at læse et tilvalg inden for det samme faglige område som dit centrale fag. Se de ikke-mulige fagkombinationer her.

Niveaukrav

Foruden krav om beståede ECTS stilles der til visse tilvalg også krav om, at du skal have bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer for at være kvalificeret. Hvilke niveaukrav de forskellige fag stiller, kan du se under adgangskravene til det enkelte tilvalg

Hvis du ikke opfylder niveaukravene til et tilvalg, har du mulighed for at supplere. Du kan læse mere om mulighederne for at supplere dine niveauer for ungdomsuddannelsen på www.ug.dk.

Du kan supplere i løbet af året, men også henover sommeren umiddelbart inden du forventer at starte på tilvalget. Henover sommeren må du dog kun supplere et fag ét niveau.

Hvis du først afslutter suppleringen i august, skal du i din ansøgning uploade dokumentation på, at du er tilmeldt supplering. Fristen for at uploade en bekræftelse på tilmelding til supplering er den 1. august. Optagelse til kandidat og tilvalg skal have modtaget dokumentation for afsluttet supplering senest den 5. september.

Tilvalg med propædeutik

Nogle tilvalg indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Bemærk, at der kun kan indgå i alt 60 ECTS propædeutik i en bacheloruddannelse. Hvis der således indgår propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalg med propædeutik, hvis det samlede propædeutiske omfang ikke overstiger 60 ECTS.

Ikke-mulige fagkombinationer

Det er ikke muligt at læse et tilvalg inden for det samme faglige område som dit centrale fag. Hovedreglen er, at du ikke kan vælge et bachelortilvalg med samme titel som dit centrale fag – så hvis du eksempelvis er indskrevet på Engelsk som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalget i Engelsk.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Er du indskrevet på Kunsthistorie som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur
   
 • Er du indskrevet på Græsk som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Oldtidskundskab og bachelortilvalg i Latin
 • Er du indskrevet på Idéhistorie som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Filosofi
 • Er du indskrevet på Filosofi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Idéhistorie
 • Er du indskrevet på Latin som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Oldtidskundskab og bachelortilvalg i Græsk

 • Er du indskrevet på Klassisk arkæologi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Oldtidskundskab, bachelortilvalg i Latin, bachelortilvalg i Religionsvidenskab og bachelortilvalg i Græsk

 • Er du indskrevet på Klassisk filologi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Oldtidskundskab, bachelortilvalg i Latin, bachelortilvalg i Græsk og bachelortilvalg i Religionsvidenskab.

 • Er du indskrevet på Religionsvidenskab som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Oldtidskundskab.


Særligt for studerende på Natural Sciences samt Samfundsfag
For studerende på Natural Sciences og Samfundsfag på Aarhus BSS gælder det, at det kun er muligt at kombinere sin uddannelse med et gymnasierettet tilvalg. 


Særligt for International virksomhedskommunikation

For studerende på International virksomhedskommunikation gælder det, at det kun er muligt at kombinere sin uddannelse med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller Virksomhedskommunikation i Engelsk, Fransk, Spansk eller Tysk.

Derudover gælder det, at:

 • Bachelortilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer kan kun søges af ansøgere med centralfag i IVK Engelsk, IVK Spansk, IVK Fransk, IVK Tysk.
 • Bachelortilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation kan søges af ansøgere med centralfag i IVK Spansk, IVK Fransk, IVK Tysk.
 • Bachelortilvalget i Fransk virksomhedskommunikation, Spansk virksomhedskommunikation og Tysk virksomhedskommunikation kan kun søges af ansøgere med centralfag i IVK Engelsk.

Særligt for eksterne ansøgere

Hvis du læser det centrale fag på din bacheloruddannelse på et andet universitet end Aarhus Universitet, er det et krav, at du uploader en underskrevet godkendelse fra dit hjemmeuniversitet til din ansøgning. Dette godkendelsesskema skal udfyldes og underskrives af dit hjemuniversitet.

Hvis du søger om optagelse på mere end et tilvalg på Aarhus Universitet er det vigtigt, at du får alle de tilvalg du søger om optagelse på forhåndsgodkendt af dit hjemmeuniversitet.

Tilvalg som efter- og videreuddannelse

For at kunne optages på et bachelortilvalg som ordinær studerende, skal du være indskrevet på en bacheloruddannelse, der giver dig mulighed for tilvalg. Hvis du ikke er det, kan der i nogle tilfælde være mulighed for, at du kan optages efter reglerne om efter- og videreuddannelse. Du kan få mere at vide hos Efter- og Videreuddannelse