Aarhus Universitets segl

Tilvalg på et andet universitet

Du har mulighed for at vælge tilvalg ved andre universiteter i Danmark. Det ønskede tilvalg skal forhåndsgodkendes ved det fakultet på Aarhus Universitet, som dit centrale fag hører under. Du skal følge det pågældende universitets regler for optagelse herunder også ansøgningsfrister. Hvis du optages på et tilvalg ved et andet universitet, er det vigtigt, at du straks dokumenterer optagelsen ved at tage kontakt til dit fakultet. Denne dokumentation kan for eksempel være en udskrift fra det universitet, hvor du læser tilvalget, eller en kopi af dit optagelsesbrev. Derudover skal vedlægges en fagbeskrivelse med oplysninger om, hvilke fag der indgår i dit tilvalg og deres ECTS-vægt.

Du skal løbende indsende dokumentation for beståede eksamener på tilvalget. Denne dokumentation skal indsendes til Undervisnings- og eksamenskontoret på det fakultet, hvor du læser dit centrale fag. Du skal være særlig opmærksom på, at du umiddelbart efter, at du har afsluttet hele tilvalget, fremsender dokumentation herfor. Hvis du læser et tilvalg, der både indgår i din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse, skal du både indsende dokumentation umiddelbart efter, du har bestået den del, der indgår i din bacheloruddannelse (bachelortilvalget) og efter den del der indgår i din kandidatuddannelse (kandidattilvalget).

Læser du dit centralfag på Arts kan du læse mere om muligheden for at tage tilvalg på et andet dansk universitet, under punktet ”Overført tilvalg”.

Tilvalg i udlandet

Du kan også vælge at tage dit tilvalg i udlandet. Du søger om optagelse på tilvalget efter reglerne på det pågældende universitet. Det ønskede tilvalg skal forhåndsgodkendes ved det fakultet på Aarhus Universitet, som dit centrale fag hører under. Du opfordres til at tage kontakt til dit fakultet tidligt i forløbet med henblik på at afklare om tilvalg i udlandet er en mulighed for dig.

Du kan vælge at søge et ophold som udvekslingsstuderende, eller du kan arrangere et studieophold på egen hånd. Du kan få vejledning om studieophold i udlandet hos Internationalt Center. Husk at gøre opmærksom på, at det er tilvalg i udlandet du ønsker at søge.

Læser du dit centrale fag på Arts kan du læse mere om muligheden for et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU).