Aarhus Universitets segl

SPANSK OG SPANSKAMERIKANSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22355

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur er det en fordel, hvis du i forvejen har gode spanske sprogfærdigheder, så du fra første dag får fuldt udbytte af undervisningen, som primært foregår på spansk.

Sprog, litteratur og kultur

Som studerende på Spansk beskæftiger du dig med de spansktalende lande og områders sprog, litteratur og samfund. Studiet giver dig en privilegeret adgang til forståelse af de spansksprogede samfund og mulighed for at dykke ned i landenes mangfoldige kulturer. Samtidigt kommer du til at arbejde systematisk med sprog, hvor du ikke alene videreudvikler dit spansk men også bliver introduceret til sprogvidenskab. Du kommer også til at arbejde indgående med analyse af kulturelle produkter, inkl. litterære tekster fra de spansktalende lande. 

Dagligdagen på Spansk

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Spansk bygger på forelæsninger, oplæg og diskussioner på mindre hold. Du vil bruge meget tid med din studiegruppe, hvor I sammen forbereder jer til undervisningen og løser opgaver. På 4. semester anbefaler vi, at du tager på udveksling til et spansktalende land, hvor du kan udvikle dine sproglige færdigheder og opleve et spansktalende land på nærmeste hold.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Spansk kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den to-faglige kandidatuddannelse i Spansk med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, kommunikation, oversættelse eller marketing. Du kan også vælge at læse en kandidat i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien), så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Spansk A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Spansk A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold i et spansktalende land, videregående uddannelse inden for fx sprog eller litteratur, højskoleophold med fokus på sprog eller litteratur, erhvervserfaring som fx spansk tolk.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Spansk er bygget op omkring tre hovedområder: sprog, litteratur og kultur. Først og fremmest lærer du at forstå, tale og skrive spansk. Herunder får du kendskab til det spanske sprogs historie, udvikling og opbygning. Derudover kredser fagene sig om spansk litteratur samt historiske og samfundsfaglige forhold i de spansktalende lande i verden.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Spansk kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på spansk og undervisningsmaterialet ligeledes er på spansk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet i bacheloruddannelsen i Spansk. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Spansk

På bacheloruddannelsen i Spansk vil du møde mange undervisere, der har spansk som modersmål. Det betyder også, at langt størstedelen af undervisningen foregår på spansk. Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Spansk. Selvom der ikke er så mange undervisningstimer er Spansk et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du bruger mange timer på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange.

Mandag:
9-12 Forelæsning i Historie, samfund og kultur i Spanien
12-15 Forelæsning i Videnskabsteori og metode

Tirsdag:
8-10 Holdundervisning i Historie, samfund og kultur i Spanien
10-12 Forberede fremlæggelse i studiegruppe
13-16 Individuel forberedelse

Onsdag:
8-10 Forelæsning i Sprog og kommunikation I
10-13 Holdundervisning i Videnskabsteori og metode
13-17 Individuel forberedelse

Torsdag:
10-12 Øvelsesarbejde med studiegruppe
12-14 Holdundervisning i Sprog og kommunikation I
14-17 Forberedelse

Fredag:
8-11 Forelæsning i Historie, samfund og kultur i Spanien
11-17 Forberedelse

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog.

Det sociale studieliv

Som studerende på bacheloruddannelsen i Spansk holder du til i Nobelparken sammen med blandt andet studerende fra Engelsk, Tysk og Fransk. Når dagens pensum er læst og diskuteret, har du mulighed for at engagere dig i en masse sociale foreninger – eksempelvis:

 • Fagudvalget Alegría: Fagudvalget er de studerendes talerør, hvor du blandt andet kan få indflydelse på dit og dine medstuderendes studiemiljø.
 • Esperanto: På Spansk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sprogfag. Esperanto hedder fredagsbaren, som byder inden for til øl, vand og hygge hver fredag.
 • Noches de cultura: Flere gange hvert semester mødes spanskstuderende og personer med interesse for det spanske sprog og den spansktalende verden til en hyggelig aften med uformelle oplæg, koncerter, filmfremvisning og andre tiltag.
 • Julefrokost: 1. årgang arrangerer traditionen tro en fælles julefrokost for alle årgange på Spansk.

Læs i udlandet

Som studerende på bacheloruddannelsen i Spansk er det oplagt at tage et semester til et spansktalende land, hvor du virkelig kan lære sproget og kulturen at kende. På 4. semester har du mulighed for at studere i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i de spansktalende lande. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er skov og strand en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød to færdiguddannede kandidater

SEBASTIAN LYDIKSEN, Projektleder hos World Translation

Der er en særlig dybde og forfinelse i at studere et sprog, som man ikke bare kan erstatte med et oversættelsesværktøj – heller ikke selvom det blot drejer sig om skriftlig formidling. De værdier og sproglige kompetencer man har tilegnet sig gennem sit studie, har man brugt lang tid på, og derfor bliver de meget værdifulde, når man er færdig og kommer ud på arbejdsmarkedet.

Læs resten af interviewet

Fra nybegynder til sproglig robusthed

I mit eget arbejde bruger jeg generelle, humanistiske kompetencer i kombination med den sproglige og kulturelle bevidsthed, som jeg har tilegnet mig ved at læse spansk. Det betyder, at jeg blandt andet kan hvile mere i relationen til vores spansktalende kunder, end de kollegaer, som ikke har en lige så dyb erfaring med sproget. Det gør en forskel at kunne møde kunder på deres modersmål og bruge den samhørighed til at forstå deres ønsker og behov.

Jeg husker tydeligt mit første år på bacheloren. Modsat andre af mine medstuderende havde jeg ikke været på sprogskole eller haft intens kontakt med sproget på en sabbatårsrejse. Så da jeg startede på studiet, forstod jeg måske kun halvdelen af, hvad der foregik til forelæsningerne.

Men i løbet af de to første semestre gik jeg fra at forstå måske halvdelen til over 90% af undervisningen. Går man med tankerne om at læse spansk, er mit bedste råd derfor at lære at finde sig til rette i, at man ikke er flydende fra starten.Du skal nok komme til at udvikle dig!


SIMON LANGVAD GRÆSBØLL IVERSEN, Projektleder hos ngo'en DIB

Spansk bliver talt af næsten en halv milliard mennesker. Som specialist i spansk får du derfor adgang til mange forskellige verdener og kulturer, for der er ikke to lande, der er ens.

Der sker noget særligt, når du kan tale et fremmedsprog, som kan være svært at forklare. Når du taler på et andet sprog, kan det næsten føles som at få en anden personlighed, og for mig var det en utrolig interessant ting at opleve. Det er både sjovt og spændende, at sproget kan hjælpe én til at opdage nye sider af sig selv, og det er også en attraktiv egenskab at have med sig på den anden side af studiet.

Læs resten af interviewet

Et studie med plads til nysgerrighed

Noget af det fedeste ved at læse en sproguddannelse er det sociale sammenhold, man får med sine medstuderende. Folk er nysgerrige både på hinanden og på fagene, og det er superfedt at være i et miljø, hvor alle deler den samme grundinteresse for det spanske sprog.

Uddannelsen i spansk er også en mulighed til at finde ud af, hvilke områder lige præcis du interesserer dig for. Mit bedste råd er derfor at møde studiet med et åbent sind og engagere dig i forskellige ting – måske du bliver helt forelsket i spansk litteratur, eller måske opdager du, at du gerne vil arbejde med spansk kulturformidling, samfundsforhold eller noget helt tredje. På spansk er der plads til at være nysgerrig.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som bachelor i Spansk afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Spansk får du en praktisk og teoretisk forståelse for det spanske sprog – både i skrift og tale. Du får en bred viden om spansk litteratur, og du bliver i stand til at kommunikere interkulturelt, idet du også lærer om kulturen i de spansktalende lande. Samtidig får du indsigt i historien og det nuværende samfund i de spansktalende lande og områder.

Størstedelen af alle færdiguddannede kandidater fra Spansk bliver undervisere på eksempelvis gymnasier, universiteter, aftenskoler, efterskoler eller højskoler. Du har også mulighed for at arbejde som oversætter eller tolk i blandt andet EU eller med kommunikation og markedsføring for virksomheder med interesse i de spansktalende landes markeder.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Spansk skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Spansk har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur

Kandidat

De fleste bachelorer i Spansk vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver et specielt tilvalg. Du kan blandt andet vælge imellem:

 • Kandidatuddannelsen i Spansk på b-linjen, hvor du med spansk som hovedfag og et selvvalgt tilvalgsfag indenfor gymnasieskolens fagrække, teoretisk og metodisk bygger oven på den grundfaglighed, som du fik på bacheloruddannelsen og bachelortilvalget. Med denne kandidatuddannelse har du bl.a. mulighed for at undervise i gymnasieskolen.    
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, hvor du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.
 • Andre kandidatuddannelser på Arts, der kræver en humanistisk bacheloruddannelse