Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

INTERNATIONAL
VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I FRANSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i fransk er en erhvervsrettet uddannelse, som kvalificerer dig til at varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver på fransk og dansk i danske virksomheder og organisationer, der samarbejder med Frankrig eller fransktalende lande, eller i internationale virksomheder og organisationer med fransk som arbejdssprog.

Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

Uddannelsen omfatter følgende områder:

Sprog, tekst og kommunikation  

Du arbejder med fransk grammatik og udtale og lærer, hvordan tekster, afhængigt af kontekst, bliver udformet til at overbevise modtageren. Du lærer også at tilpasse kommunikationen efter tekstgenre og til din målgruppe og at anvende strategier, der kan sikre formidlingen mellem kulturer.

Samfund, kultur og erhverv

Du får indsigt i samfunds- og kulturforhold, som bl.a. har betydning for virksomhedens fransktalende samarbejdspartnere, og du vil tilegne dig viden om erhvervsforhold og om den internationale virksomheds organisering og kommunikation i et dansk-fransk samhandelsperspektiv.

Virksomhedskommunikation

Du arbejder med virksomhedens skriftlige og mundtlige kommunikation på fransk og dansk i relation til alle samarbejdspartnere. Du får indsigt i international markedskommunikation, kultur- og medieteori og du lærer om forbrugertyper, -trends og –adfærd. Du kommer til at udføre markedsundersøgelser, planlægge reklamekampagner og udarbejde kampagnemateriale. Du lærer også, hvordan virksomheder kommunikerer om økonomiske, juridiske eller tekniske emner og benytter sig af bestemte tekstgenrer.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i fransk har du mulighed for at læse videre på en række relevante kandidatuddannelser. Du kan f.eks. læse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i fransk, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis marketing, i PR- og kommunikationsafdelinger eller i sprog- og kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer:

22722

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på fransk og undervisningsmaterialet ligeledes er på fransk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Under tilvalg har du mulighed for at vælge i mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

Studieliv

International virksomhedskommunikation i fransk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdtimer. I forelæsningerne introducerer underviseren teorier og metoder eller gennemgår andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du med øvelser i relation til de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige præsentationer, diskuterer stoffet, og har mulighed for at stille spørgsmål og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret

Du bliver også del af en studiegruppe, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med stoffet, forbereder oplæg og skriftlige opgaver og hvor I giver hinanden sparring.  

Her kan du se et eksempel på en typisk uge for 1. semester på International virksomhedskommunikation i fransk: 

Mandag:
10-12 Sprog i teori og praksis: forelæsninger i grammatik
12-14 Videnskabsteori og -metode: forelæsninger
14-16 Arbejde i studiegruppe 

Tirsdag:
8-10 Forberedelse til undervisning/arbejde i studiegruppe
12-14 Fransk Samfund og kultur: forelæsninger
14-16 Sprog i teori og praksis: mundtlig og skriftlig sprogfærdighed
16-18 Forberedelse til undervisning 

Onsdag:
8-9 Fonetik: forelæsning og udtaletræning
9-11 Arbejde i studiegruppe
11-12 Sprog i teori og praksis: grammatikværksted
14-18 Forberedelse til undervisning

Torsdag:
9-11 Arbejde i studiegruppe
11-12 Forelæsning i tekstteori og pragmatik
12-14 Fransk Samfund og Kultur: mundtlig og skriftlig sprogfærdighed
14-18 Forberedelse til undervisning 

Fredag:
8-10 Sprog i teori og praksis, holdundervisning: diskussioner, øvelser, præsentationer
10-12 Fransk Samfund og kultur, holdundervisning: diskussioner, øvelser, præsentationer
12-13 Videnskabsteori og -metode: projektpræsentationer
13-16 Forberedelse til næste uges undervisning

Det sociale studieliv

Fransk er et mindre studie, hvilket betyder, at du lærer dine undervisere og medstuderende på tværs af årgange godt at kende. Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i de mange sociale og faglige foreninger, og du kan blandt andet deltage i:    

 • Les Vélos: Fagudvalget på Fransk er døbt Les Vélos. Det varetager de studerendes faglige og sociale interesser på universitetet, og her kan du blandt andet få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Rendez-vous: Rendez-vous er en studenterforening, der drives af og for de franskstuderende, og hvor det sociale og det faglige går hånd i hånd. Målet er at styrke studiemiljøet og kontakten mellem de fransktalende udvekslingsstuderende, de danske studerende og underviserne. Rendez-vous afholder hvert semester et antal arrangementer, f.eks. middage, konkurrencer, karriereaftener mv., hvor man kan dele sin interesse for fransk sprog og kultur og for en karriere med fransk.
 • Alliance Française: Foreningen, der har eksisteret siden 1910, arrangerer franske foredrag og andre frankofile arrangementer. Som studerende kan du få rabat på dit medlemskab.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 
 • Studietur: Om foråret kan du få mulighed for at deltage i en studietur, og som studerende er du i høj grad med til at bestemme og planlægge den.

Læs i udlandet

Som studerende på International virksomhedskommunikation i fransk har du mulighed for at tage på udveksling i et fransktalende land på 4. semester. Der er rigtig mange fordele ved at benytte sig af denne mulighed, eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, øget dine interkulturelle færdigheder og får en international forståelse som vil kunne omsættes til kvalifikationer, der efterspørges i erhvervslivet.

Fransk har udvekslingsaftaler med universiteter i Frankrig, Belgien, Schweiz og Canada. Aarhus Universitet har også aftaler om udveksling med mange andre universiteter rundt om i verden.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med en uddannelse i International virksomhedskommunikation i fransk er du i stand til at varetage kommunikationsopgaver i danske og internationale virksomheder med berøring til de franske sprogområder. Du kan blandt andet komme til at arbejde med kommunikationen til kunderne, leverandører eller pressen.

Flere kandidater arbejder eksempelvis med at producere brochurer, tekster til virksomhedens hjemmeside eller oplæg til reklametekster. Mange finder job som administrative medarbejdere, projektledere eller oversættere, mens andre sidder i virksomhedens salgsafdeling. 

Tilvalg

På sidste år af din bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i fransk skal du vælge et tilvalg. Du kan vælge imellem:

 • Strategisk kommunikation i organisationer
 • Engelsk virksomhedskommunikation

På tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer specialiserer du dig i styring, planlægning og implementering af intern og ekstern kommunikation i virksomheder og andre organisationer, der agerer internationalt, f.eks. myndigheder, institutioner og NGO’er. Undervisningen foregår på dansk og eventuelt engelsk.

På tilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation specialiserer du dig i engelsk og i virksomheders og organisationers engelsksprogede kommunikation, herunder PR og markedskommunikation, i en international og global kontekst. Undervisningen foregår på engelsk.

Kandidat

De fleste bachelorer i International virksomhedskommunikation i fransk vælger også at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i fransk, hvor du opnår kompetencer til at planlægge, lede og varetage højt specialiserede kommunikations- og formidlingsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer.
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, som giver dig viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kompetence samt kulturforståelse i et globaliseringsperspektiv.