Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FRANSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Fransk foregår det meste af undervisningen på fransk; det er derfor en fordel, at du i forvejen er god til fransk, så du kan få fuldt udbytte af undervisningen fra begyndelsen af studiet.

Dagligdagen på Fransk

Undervisningen på Fransk foregår som forelæsninger, holdundervisning, oplæg og diskussioner i mindre grupper. Du kommer til at arbejde sammen med dine medstuderende i din studiegruppe, hvor I sammen kan forberede jer til undervisningen og løse forskellige opgaver. Du får også mulighed for at benytte franskstudiets værksteder i fx grammatik og oversættelse, hvor en ældre studerende hjælper dig med faglige opgaver og spørgsmål. På 4. semester har du mulighed for at tage på udveksling til fx Frankrig, Schweiz, Belgien eller Canada. Her du får mulighed for at opleve kulturen i et fransktalende land på nærmeste hold og samtidig udvikle dine sproglige færdigheder.

Et lille studie med store muligheder

Bacheloruddannelsen i Fransk giver dig kompetencer i fransk mundtligt og skriftligt sprog. Du arbejder med grammatik, sprogteorier og får færdigheder i at oversætte mellem dansk og fransk. Du får indblik i den franske og frankofone litteratur, både den ældre og den helt nye og eksperimenterende litteratur. Du får også mulighed for at møde nogle af Frankrigs nye forfattere via gæsteforelæsninger. Du lærer om Frankrigs historie, fra Revolutionen i 1789 over 2. Verdenskrig og Frankrigs tid som kolonimagt helt frem til i dag med de politiske udfordringer inden for EU og på globalt plan.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Fransk kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den tofaglige kandidatuddannelse i Fransk med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, oversættelse, turisme, eksport eller kommunikation. Du kan også vælge at læse en kandidat i Interkulturelle studier med Fransk og engelsk, så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22245

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Fransk centrerer sig om tre aspekter. Først og fremmest får du et grundlæggende kendskab til det franske sprog, og du lærer både korrekt grammatik og udtale. Desuden får du viden om fransk litteratur set i kulturhistorisk perspektiv. Derudover bliver du introduceret til Frankrigs historie og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på fransk og undervisningsmaterialet ligeledes er på fransk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Fransk

Til forelæsningerne på Fransk gennemgår underviseren teksterne, og til holdtimerne får du mulighed for at diskutere det faglige indhold med dine medstuderende. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, tale fransk og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Fransk er et fuldtidsstudium, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Fransk. Som du kan se, skal du forberede dig meget til undervisningen, ligesom du også skal mødes med din studiegruppe. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at strukturere din tid.

Mandag:
10-12 Fransk sprog i teori og praksis: forelæsninger i grammatik
12-14 Videnskabsteori og -metode: forelæsninger
14-16 Arbejde i studiegruppe 

Tirsdag:
8-10 Forberedelse til undervisning/arbejde i studiegruppe
12-14 Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold: forelæsninger
14-16 Fransk sprog i teori og praksis: mundtlig og skriftlig sprogfærdighed
16-18 Forberedelse til undervisning 

Onsdag:
8-9 Fonetik: forelæsning og udtaletræning
9-11 Arbejde i studiegruppe
11-12 Fransk sprog i teori og praksis: grammatikværksted
14-18 Forberedelse til undervisning

Torsdag:
9-11 Arbejde i studiegruppe
11-12 Forelæsning i lingvistik
12-14 Aktuelle franske samfund og kulturforhold: mundtlig og skriftlig sprogfærdighed
14-18 Forberedelse til undervisning 

Fredag:
8-10 Fransk sprog i teori og praksis, holdundervisning: diskussioner, øvelser, præsentationer
10-12 Aktuelle franske samfund og kulturforhold, holdundervisning: diskussioner, øvelser, præsentationer
12-13 Videnskabsteori og -metode: projektpræsentationer
13-16 Forberedelse til næste uges undervisning

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog.

Det sociale liv på Fransk

Fransk er et mindre studie, hvilket betyder, at du lærer dine forelæsere og medstuderende på tværs af årgange godt at kende. Sammen kan I deltage i de mange faglige og sociale arrangementer på studiet: 

 • Studietur: Hvert forår arrangeres en studietur til Paris.
 • Fransk Fagudvalg: Fagudvalget på Fransk varetager de studerendes faglige og sociale interesser på universitetet, og her kan du blandt andet få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Alliance Française: Foreningen, der har eksisteret siden 1910, arrangerer franske foredrag og andre frankofile arrangementer. Som studerende kan du få rabat på dit medlemskab.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.
 • Rendez-vous: Et socialt udvalg, der inviterer til 2-3 sociale og faglige arrangementer per semester, hvor du kan møde dine medstuderende og andre fransk-interesserede. 

Læs i udlandet

Mange studerende på Fransk tager et semester i et fransktalende land i løbet af deres studier. Fransk har udvekslingsaftaler med universiteter i Frankrig, Belgien, Schweiz og Canada. Aarhus Universitet har også aftaler om udveksling med mange andre universiteter i rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på et studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som bachelor i Fransk afhænger af de valg og interesser, du har haft under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger. 

Under dine studier i Fransk bliver du flydende i det franske sprog, og du får indblik i Frankrigs historie, og samfund  og lærer at formidle det klart i tale og på skrift. I løbet af studiet kommer du til at analysere litteratur og kultur, hvilket gør dig i stand til at gennemskue komplicerede problemstillinger og du bliver trænet i at oversætte mellem dansk og fransk. 

Færdiguddannede kandidater i Fransk arbejder typisk som undervisere på eksempelvis gymnasier, handelsskoler og højskoler. Andre arbejder som oversættere i bl.a. EU eller som projektledere, administrative medarbejdere eller med kommunikation, markedsføring og tolkning for virksomheder og i NGO’er med tilknytning til et fransktalende land.     

Tilvalg

Der er mange muligheder, når du skal vælge tilvalg som ligger på det sidste år af din bacheloruddannelse. Andre studerende på Fransk har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Humanistiske Konfliktstudier

Kandidat

De fleste bachelorer i Fransk vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan for eksempel vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur på b-linjen, hvor du med Fransk som hovedfag og et selvvalgt tilvalgsfag forfiner dine sproglige evner og kommer mere i dybden med den franske kultur og historie.
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, hvor du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.
 • Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie, hvor du kommer til at arbejde med kunst og visuelle udtryk i bred forstand.