Aarhus Universitets segl

LITTERATURHISTORIE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 7,3 (Standby: 6,0) 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22315

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie fordyber du dig i klassiske værker og oversete mesterværker. Du forholder dig analytisk til det, du læser, og du lærer at forstå og fortolke værkerne i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Mangfoldige verdener

Litteraturhistorie er gotisk gru, skurke, helte, tragedier, børnebøger, slægtshistorier og den store kærlighed. Det er Shakespeare og nutidslitteratur, trykte og digitale medier, reklametekster og bogomslag. Du fordyber dig i mange grene af litteraturen fra store dele af verden, men især fra Europa, og du undersøger psykologiske, historiske, politiske og filosofiske problemstillinger med udgangspunkt i litterære værker.

Hverdagen på Litteraturhistorie

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder med din studiegruppe. Du kommer til at arbejde med tekstanalyse, oversættelse og litteraturformidling, og i løbet af uddannelsen læser du tekster på både dansk, engelsk og indimellem også på ikke-nordiske fremmedsprog (evt. hjulpet på vej med oversættelser).

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig mulighed for at arbejde som underviser på mange niveauer, som forlagsmedarbejder, ved kulturinstitutioner eller inden for kommunikation, reklame og marketing.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Litteraturhistorie:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på historie og litteratur, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervserfaring inden for formidling af historie og litteratur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie giver dig indsigt i litteraturens historie fra antikken til i dag. Du får kendskab til de væsentligste litterære genrer og litteraturteorier, og du lærer at analysere litterære tekster i et bredt genremæssigt spektrum.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres beskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Litteraturhistorie

Til forelæsningerne på bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie gennemgår underviseren ugens tekster for din årgang. Til holdundervisningen deles årgangen op i mindre hold, og du får mulighed for at diskutere pensum med dine medstuderende. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere det faglige indhold. I løbet af et semester kan du også have heldagsseminarer med gruppearbejde, eller workshops, hvor dig og dine medstuderende giver respons til hinandens skriftlige arbejde

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen. Derfor er Litteraturhistorie et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har skemalagte timer hver dag. I løbet af dit studie bliver du derfor god til at strukturere din tid. 

Mandag:
9-15 Læsning
16-18 Studenterforeningsmøde

Tirsdag:
8-13 Forberedelse i studiegruppen
14-17 Holdundervisning i Tekstanalyse

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Litteraturhistorie 1: oldtid til middelalder
12-16 Læsning

Torsdag:
8-13 Læsning
13-16 Skriveøvelse

Fredag:
8-11 Forelæsning i Ny litteratur og formidling
11-15 Forberedelse i studiegruppen
15-17 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik.

Det sociale liv på Litteraturhistorie

På bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie får du din daglige gang på den gamle og restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned ad studerende fra andre æstetiske fag som Kunsthistorie, Æstetik og kultur, Dramaturgi, Musikvidenskab og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt, tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i forskellige foreninger.

 • Standard: Standard er et af Danmarks ældste litteraturtidsskrifter. Det har sin rod i Litteraturhistorie og har flere litteraturhistoriestuderende i redaktionen.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.
 • Kasernebaren: De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor der er rig mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik.
 • KaserneRevyen: Hvis du er til skuespil, ferm til at skrive manuskripter eller musisk interesseret, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen bliver afholdt hvert år i samarbejde med de andre æstetiske fag.
 • Festudvalget Aperitif: Aperitif arrangerer to årlige afdelingsfester for studerende og ansatte ved Retorik og Litteraturhistorie, og den drives af frivillige studerende fra uddannelserne.
 • Littuna: Holdet bag Littuna er studerende fra Litteraturhistorie og Nordisk Sprog og Litteratur, der alle er mødtes under én fællesnævner, nemlig kærligheden til læsning og litteratur. Som frivillig kan du skrive anmeldelser, essays, analyser, interviews og reportager til hjemmesiden.
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen.
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie er det oplagt at tage et semester i udlandet. Du kan få en fornemmelse af, hvad der rører sig litterært i andre lande samtidig med, at du udvikler dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Jobmulighederne som litteraturhistoriker afhænger af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Som litteraturhistoriker har du overblik over litteraturens historie fra antikken til i dag, og du kan placere værker i deres rette kontekst. Igennem de mange analyser af litterære tekster bliver du god til at strukturere og overskue store mængder materiale. Undervisningens store fokus på mundtlighed og skriftlighed, samt på at give og modtage respons, gør dig desuden skarp til at formidle viden.

Mange kandidater i Litteraturhistorie arbejder som kommunikative eller administrative medarbejdere. En stor del får job som undervisere på gymnasier, højskoler og lignende, mens andre bliver kulturformidlere på eksempelvis forlag, biblioteker, museer og andre kulturinstitutioner.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Litteraturhistorie skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Litteraturhistorie har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Kreativ og Professionel Skrivning
 • Tilvalg i Journalistisk formidling

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Litteraturhistorie, kan du vælge mellem en lang række kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: