Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

IDÉHISTORIE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8 (Standby: 7,7) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På Idéhistorie forholder du dig kritisk til vedtagne sandheder, du kaster dig ud i nye teorier og argumenterer for dem. Du undersøger væsentlige tanker og idéer fra antikken og frem til i dag, og du beskæftiger dig med filosofiens historie og med samfundsmæssige, religiøse, naturvidenskabelige, teknologiske, globale, politiske, økonomiske og kunstneriske idéer.

Hverdagen på Idéhistorie

Undervisningen på Idéhistorie foregår primært som forelæsninger. Du har også undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager aktivt i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Der er ikke mange undervisningstimer på Idéhistorie, og du tilrettelægger selv store dele af din studietid, når du skal forberede dig til undervisningen og arbejde med din studiegruppe.

Idéernes holdeplads

På Idéhistorie undersøger du, hvorfor én idé synes bedre end en anden på et givent tidspunkt. Du studerer filosofihistoriens hovedlinjer og hovedværker, og du undersøger, hvad der gennem tiden er tænkt om samfund og sociale forbindelser. Du kommer også omkring så forskellige emner som sjæl og krop, opdragelse og straf og ledelse og organisation.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Idéhistorie har du mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser. Blandt andet kandidatuddannelsen i Idéhistorie, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Som kandidat i idéhistorie kan du arbejde som underviser, du kan forske eller arbejde i eksempelvis forlagsbranchen eller kommunikationsbranchen.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.idehistorie@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22260

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Fagene på Idéhistorie fokuserer på, hvordan idéer er opstået og har udviklet sig inden for filosofi, religion, naturvidenskab, teknologi, samfundsteori og æstetik. Du får desuden kendskab til videnskabsteori med fokus på forskellige historieopfattelser og deres betydning for, hvordan man forstår idéernes historie. I løbet af studiet får du igennem selvstændige opgaver mulighed for at specialisere dig i emner, som du finder særligt interessante.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres beskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Idéhistorie

Til forelæsningerne på Idéhistorie gennemgår underviseren dagens tekster for hele din årgang. Holdtimerne giver dig mulighed for at diskutere emnerne og holde oplæg for dine medstuderende. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I sammen skal diskutere det faglige indhold og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Idéhistorie. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til timerne og møder med din studiegruppe. Derfor er Idéhistorie er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har undervisning hver dag. I løbet af dit studie, bliver du derfor god til at strukturere din tid.

Mandag:
8-17 Læsning

Tirsdag:
8-14 Forelæsning i Antikkens og middelalderens tænkning
14-17 Læsning

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Individ og samfund i nyere tid
11-17 Læsning

Torsdag:
8-13 Læsning
13-16 Forelæsning i Studium Generale

Fredag:
8-12 Studiegruppearbejde
12-15 Holdundervisning i Antikkens og middelalderens tænkning
15-18 Fredagsbar 

Det sociale liv på Idéhistorie

Idéhistorie byder også på en masse faglige og sociale arrangementer. Du kan blandt andet deltage i: 

 • Idéhistories Fagudvalg - iFag: Fagudvalget varetager de studerendes interesser på studiet. Her har du mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø. 
 • Panta Rei: Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen. 
 • Tingen: De studerendes blad på Idéhistorie hedder Tingen. Her har du mulighed for at udgive dine egne artikler samt blive inspireret af dine medstuderendes interesser.
 • Faglig Weekend: Afholdes en gang om året, hvor studerende og ansatte fra filosofi og idéhistorie tager på weekendtur fyldt med oplæg, workshops og sociale aktiviteter, der ryster sammen og inspirerer på kryds og tværs af årgange, uddannelser og det at være studerende eller ansat.

Læs i udlandet

På Idéhistorie kan det være oplagt at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler grundlæggende dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som idéhistoriker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af dit studie på Idéhistorie får du overblik over mange forskellige videnskabstraditioner og idédannelser. Det gør dig i stand til at skabe sammenhæng på tværs af fagene. Du bliver god til at læse vanskelige teoretiske tekster, og du opnår analytiske evner, der gør dig i stand til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige. På Idéhistorie lærer du ikke at tage vedtagne sandheder for givet, men at kaste dig ud i nye teorier og argumentere for dem.

Kandidater i Idéhistorie arbejder typisk som undervisere på eksempelvis gymnasier og højskoler, som projektledere, administrative medarbejdere eller med kommunikation og formidling.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Idéhistorie skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Idéhistorie har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Sociologi 
 • Tilvalg i Retorik

Kandidat

De fleste bachelorer i Idéhistorie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge mellem: 

 • Kandidatuddannelse i Idéhistorie, hvor du får styrket dit faglige fundament fra bacheloruddannelsen i Idéhistorie. Du lærer blandt andet at få et mere kritisk blik på de historiefilosofiske opfattelser, og du får i højere grad mulighed for at specialisere dig i emner, som optager dig.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, der ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Medievidenskab, der giver dig værktøjer til at kunne analysere mediers i relation til menneskers kultur og samfund