Aarhus Universitets segl

HISTORIE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,1 (Standby: Alle optaget) 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22255

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Historie arbejder du med den udvikling, som mennesker og samfund har gennemgået fra de tidligste tider og op til i dag. Du undersøger de sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold i Danmark og resten af verden i et historisk perspektiv.

Vi forstår nutiden ved at studere fortiden. Forståelse af fortiden er det vigtigste spejl, vi benytter, når vi skal forstå os selv og den omverden, der omgiver os. Kendskab til fortiden giver dybde og overblik: vi ser ud over den aktuelle dagsorden og sætter tingene i perspektiv. Historiefaget leverer ikke endelige svar; men det betyder en løbende dialog om, hvorfor verden ser ud, som den gør, og hvorfor vi er blevet til dem, vi er.

Hverdagen på Historie

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Historie bygger i høj grad på undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Derudover foregår noget undervisning også som forelæsninger. Du lærer at undersøge et emne til bunds, og du lærer systematisk at finde oplysninger og litteratur samt kritisk at vurdere dine kilder. Du lærer at tilrettelægge undersøgelser og formidle resultaterne skriftligt og mundtligt. Du bliver også undervist i brug af relevante digitale metoder og værktøjer.

Forstå fortiden i dag

Historie giver dig overblik over væsentlige udviklinger og centrale forhold i verdens historie som statsdannelser, ideologier, nationalisme, politiske systemer og forandringer, kulturmøder, erobringer, krig og fred. Du får også specialiseret viden om perioder af historien, hvilket eksempelvis kan være antikkens verden, Europa i middelalderen eller Danmark under den kolde krig. Du vil opdage, at historiestudiet snarere end at levere sikre svar, hele tiden stiller nye spørgsmål til den arv, fortiden har efterladt os.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Historie kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Historie, som giver dig kompetencer til at arbejde i en række forskellige jobs. Som historiker kan dine kompetencer bruges i administrative og forvaltningsmæssige stillinger indenfor både det offentlige og private arbejdsmarked. Du kan også arbejde som underviser i gymnasieskolen, på seminarier og højskoler, eller med formidling på museer, kulturinstitutioner eller som kommunikations- og informationsmedarbejder på både private og offentlige arbejdspladser.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Historie:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie A eller
  • Samfundsfag B og Historie B eller
  • Samfundsfag B og Idehistorie B eller
  • Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller
  • Historie B, Religion C og Samfundsfag C
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie A eller
  • Samfundsfag B og Historie B eller
  • Samfundsfag B og Idehistorie B eller
  • Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller
  • Historie B, Religion C og Samfundsfag C
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på historie og kultur, videregående uddannelse inden for humaniora eller socialvidenskab, erhvervserfaring inden for formidling af historie og kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Historie fokuserer både på studierne af konkrete historiske begivenheder og på historisk metode. Du får overblik over de brede linjer i verdens og Danmarks historie, og du kommer til at studere nogle af de historiske hændelser i dybden. Desuden lærer du at benytte dig af de metodiske værktøjer, som historikere bruger, når de skal vurdere kilder og drage konklusioner på baggrund af kildematerialet. Du bliver også undervist i, hvordan historikere bruger digitale metoder til at håndtere både ældre kilder, der er blevet digitaliseret, og nyere kilder, der er 'født' digitale (fx internet). Undervejs i studiet får du mulighed for at specialisere dig indenfor en række historiske emner.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Historie

På bacheloruddannelsen i Historie er der både holdundervisning og forelæsninger. Ved forelæsningerne gennemgår underviseren teksterne for hele årgangen. Til holdundervisningen får du mulighed for selv at formulere og diskutere indholdet sammen med dine medstuderende. Fra begyndelsen af studiet bliver du en del af en studiegruppe, hvor I forbereder jer til undervisning og eksamener sammen. 

Bacheloruddannelsen i Historie er et fuldtidsstudie svarende til 37 timer om ugen, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Historie. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din studiegruppe. 

Mandag:
8-11 Læsning
11-14 Undervisning i Bredt emne
14-16 Læsning til Kildekritisk Metode

Tirsdag:
8-11 Forberedelse til Kildekritisk Metode med studiegruppen
13-16 Læsning til Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1

Onsdag:
9-12 Undervisning i Kildekritisk Metode
12-16 Læsning til Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1

Torsdag:
9-11 Læsning til Bredt emne
11-14 Holdundervisning i Bredt emne
16-18 Forelæsning i Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1

Fredag:
9-12 Læsning til næste uge
12-14 Holdundervisning i Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1
15-18 Fredagsbar

Det sociale liv på Historie

Bacheloruddannelsen i Historie er et stort studie, og du har mulighed for at deltage i en masse sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i et væld af forskellige foreninger: 

 • Kancelliet: Dette er de historiestuderendes eget sted, hvor man kan komme og slappe af, men også stedet hvor Historisk Fagråd holder sine møder.  
 • Historisk Fagråd: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i Historisk Fagråd. Udvalget varetager de studerendes interesser på Aarhus Universitet. 
 • Historia: De studerendes foredragsforening mødes om historiske emner hver måned. Foreningen laver også ture til spændende historiske steder i Danmark. 
 • FRED: Fredagsbaren på Historie hedder FRED, som drives af frivillige i denne forening. Den afholder fredagsbar, temafester og andre hyggelige arrangementer.
 • Parlamentet: Historiestudiets fest- og socialiseringsforening, der skaber sammenhold gennem forskellige arrangementer.
 • Historisk Rejseforening: Foreningen arrangerer en årlig rejse til en spændende, europæisk by for historiestuderende.
 • Historisk Bogformidling: Denne forening består af frivillige, der bestiller billige studiebøger hjem.
 • Fortidende: Historiestudiets studieblad, hvor studerende udgiver artikler om historiske emner, interviewer undervisere, anmelder film og meget mere.
 • HSV: Studiets fodboldklub består af studerende fra mange årgange, som træner og spiller kampe hver uge. For nyligt er HSV blevet udvidet med et kvindehold.
 • Historisk Revy: Foreningen består både af musikere, skuespillere og forfattere der står bag forårets højdepunkt - revyen.
 • Historisk Studiekreds: En foredrags- og diskussionsklub med et mere teoretisk fundament end Historia.

Læs i udlandet

Emnerne på bacheloruddannelsen i Historie er typisk brede og internationale, så det er oplagt at tage et semester i udlandet, hvor du kan udvikle dine sproglige evner og stifte bekendtskab med et andet lands kultur og historie. På sidste år af din bacheloruddannelse er der alt efter dine ønsker for et videre uddannelsesforløb også mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning i rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som historiker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Historie får du en bred indsigt i Danmarks og verdens historie, og du lærer at analysere samfundsmæssige processer. Du bliver dygtig til at indsamle og vurdere informationer ved hjælp af kildekritik. Desuden bliver du god til at strukturere projekter og formidle resultaterne klart på skrift og i tale. På studiet tilegner du dig altså både fagspecifikke kompetencer, men også bredere kompetencer indenfor projektstyring og formidling.

Kandidater i Historie arbejder i forskellige stillinger i offentlige institutioner, private virksomheder eller NGO'er med fx administration, forvaltning, kommunikation og projektledelse. Den gymnasierettede linje kvalificierer dig til at undervise på de gymnasiale uddannelser samt seminarier og højskoler.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Historie skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Historie har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Samfundsfag
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Journalistisk formidling
 • Tilvalg i Religionsvidenskab
 • Tilvalg i Retorik

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Historie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver et specielt tilvalg, men du kan blandt andet vælge: