Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

HISTORIE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 7,8 (Standby: 7) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På Historie arbejder du med den udvikling, som mennesker og samfund har gennemgået fra de tidligste tider og op til idag. Du undersøger de sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold i Danmark og resten af verden i et historisk perspektiv.

Hverdagen på Historie

Undervisningen på Historie bygger i høj grad på undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Derudover foregår noget undervisning også som forelæsninger. Du lærer at undersøge et emne til bunds, og du lærer systematisk at finde oplysninger og litteratur samt kritisk at vurdere dine kilder. Du lærer at tilrettelægge undersøgelser og at formidle resultaterne skriftligt og mundtligt.

Forstå fortiden i dag

Historie giver dig overblik over væsentlige udviklinger og centrale forhold i verdens historie som statsdannelser, ideologier, nationalisme, politiske systemer og forandringer, kulturmøder, erobringer, , krig og fred. Du får også specialiseret viden om særlige perioder af historien som eksempelvis antikkens verden, Europa i middelalderen eller Danmark under den kolde krig. Du vil opdage, at historiestudiet snarere end at levere sikre svar, hele tiden stiller nye spørgsmål til den arv, fortiden har efterladt os.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Historie kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Historie, som kan give dig jobmuligheder som underviser på universiteter, i gymnasieskolen, på seminarier og højskoler. Du kan også arbejde på museer eller arkiver inden for forskning eller som kommunikations- og informationsmedarbejder.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.iho@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22255

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie A eller,
  • Samfundsfag B og Historie B eller,
  • Samfundsfag B og Idehistorie B eller,
  • Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller,
  • Historie B, Religion C og Samfundsfag C
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie A eller,
  • Samfundsfag B og Historie B eller,
  • Samfundsfag B og Idehistorie B eller,
  • Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller,
  • Historie B, Religion C og Samfundsfag C
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Fagene på Historie fokuserer både på studierne af konkrete historiske begivenheder og på historisk metode. Du får overblik over de brede linjer i verdens og Danmarks historie, og du kommer til at studere nogle af hændelserne i dybden. Desuden lærer du at benytte dig af de metodiske værktøjer, som historikere bruger, når de skal vurdere kilder og drage konklusioner på baggrund af kildematerialet. Undervejs i studiet får du mulighed for at specialisere dig indenfor en række historiske emner.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Historie

På Historie er der både holdundervisning og forelæsninger. Ved forelæsningerne gennemgår underviseren teksterne for hele årgangen. Til holdundervisningen får du mulighed for selv at formulere og diskutere indholdet sammen med dine medstuderende. Fra begyndelsen af studiet bliver du en del af en studiegruppe, hvor I forbereder jer til undervisning og eksamener sammen. 

Historie er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Historie. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din studiegruppe. 

Mandag:
8-11 Læsning
11-14 Undervisning i Bredt emne
14-16 Læsning til Kildekritisk Metode

Tirsdag:
8-11 Forberedelse til Kildekritisk Metode med studiegruppen
13-16 Læsning til Verdens- og Danmarkshistorie 1

Onsdag:
9-12 Undervisning i Kildekritisk Metode
12-16 Læsning til Verdens- og Danmarkshistorie 1

Torsdag:
9-11 Læsning til Bredt emne 1
11-14 Holdundervisning i Bredt emne 1
16-18 Forelæsning i Verdens- og Danmarkshistorie 1

Fredag:
9-12 Læsning til næste uge
12-14 Holdundervisning i Verdens- og Danmarkshistorie 1
15-18 Fredagsbar

Det sociale liv på Historie

Historie er et stort studie, og du har mulighed for at deltage i en masse sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i et væld af forskellige foreninger: 

 • Kancelliet: Dette er de historiestuderendes eget sted, hvor man kan komme og slappe af, men også stedet hvor Historisk Fagråd holder sine møder.  
 • Historisk Fagråd: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i Historisk Fagråd. Udvalget varetager de studerendes interesser på Aarhus Universitet. 
 • Historia: De studerendes foredragsforening mødes om historiske emner hver måned. Foreningen laver også ture til spændende historiske steder i Danmark. 
 • FRED: Festforeningen på Historie hedder FRED. Den afholder fredagsbar, temafester og den årlige ”FREDedlige Hyttetur”. 

Læs i udlandet

Emnerne på Historie er typisk brede og internationale, så det er oplagt at tage et semester i udlandet på kandidatdelen, hvor du kan udvikle dine sproglige evner og stifte bekendtskab med et andet lands kultur og historie. På sidste år af din bacheloruddannelse er der alt efter dine ønsker for et videre uddannelsesforløb også mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning i rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som historiker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Historie får du en bred indsigt i Danmarks og verdens historie, og du lærer at analysere samfundsmæssige processer. Du bliver dygtig til at indsamle og vurdere informationer ved hjælp af kildekritik. Desuden bliver du god til at strukturere projekter og formidle resultaterne klart på skrift og i tale. 

De fleste kandidater i Historie arbejder som undervisere på eksempelvis gymnasier, højskoler og universiteter eller som formidlere på et museum. Mange arbejder også med administration, kommunikation og projektledelse. 

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Historie skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Historie har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Samfundsfag
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Matematik

Kandidat

De fleste bachelorer i Historie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver et specielt tilvalg, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Historie, der er en fortsættelse af bacheloruddannelsen. Du får rig mulighed for at specialisere dig efter dine egne ønsker, og du bliver god til at lave kritiske vurderinger af kilder, historieforståelse og andre teorier.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, som ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog, litteratur og kultur, hvor du lærer at analysere dansk sprog og litteratur set fra en nordisk kontekst.