Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TYSK

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: Alle optaget   |   Kvote 2 2020: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk er en erhvervsrettet uddannelse, som kvalificerer dig til at varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver på tysk og dansk i danske virksomheder og organisationer, der samarbejder med Tyskland eller andre tysktalende lande, eller i internationale virksomheder og organisationer med tysk som arbejdssprog.

Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

Uddannelsen omfatter følgende områder:

Sprog, tekst og kommunikation

Du arbejder med tysk grammatik og udtale og lærer, hvordan tekster, afhængigt af kontekst, bliver udformet til at overbevise modtageren. Du lærer også at tilpasse kommunikationen efter tekstgenre og til din målgruppe og at anvende strategier, der kan sikre formidlingen mellem kulturer.

Samfund, historie, kultur og erhverv

Du får indsigt i generelle historie- og samfundsforhold i Tyskland og andre tysktalende lande samt i samfunds- og kulturforhold, som har betydning for virksomhedens tysktalende samarbejdspartnere, og du vil tilegne dig viden om erhvervsforhold og om den internationale virksomheds organisering og kommunikation i et dansk-tysk samhandelsperspektiv.

Virksomhedskommunikation

Du arbejder med virksomhedens skriftlige og mundtlige kommunikation på tysk og dansk i relation til alle samarbejdspartnere. Herunder får du indsigt i international markedskommunikation, kultur- og medieteori og du lærer om forbrugertyper, -trends og -adfærd. Du kommer til at udføre forskellige former for markedsundersøgelser, planlægge reklamekampagner og udarbejde kampagnemateriale. Du vil også lære, hvordan virksomheder kommunikerer om økonomiske, juridiske eller tekniske emner og benytter sig af bestemte tekstgenrer.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i tysk har du mulighed for at læse videre på en række relevante kandidatuddannelser. Du kan f.eks. læse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis marketing, i PR- og kommunikationsafdelinger eller i sprog- og kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer:

22742

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2 kriterier

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier 

 • Tysk fortsætter B-niveau eller begynder A-niveau med karak. min. 10 eller over fortsætter B/begynder A-niveau
 • Studierelevant udlandsophold min. ½ år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant udlandsophold min. 1 år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år (Erhvervserfaringen skal omfatte lønnet arbejde af gennemsnitligt 30 timer ugentligt og være studierelevant)
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse 

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Varsling for optagelsen 2021

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor), samt
 2. Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 

Dokumentation

Karakterer

Dine karakterer skal du dokumentere med gyldigt eksamensbevis fra gymnasial uddannelse eller supplering. Beviserne skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.  

Udlandsophold

Udlandsophold dokumenterer du med flybilletter, boardingpas, kursusbeviser (officielt udstedte dokumenter med underskrift/stempel), arbejdsgivererklæring med periode samt underskrift/stempel. Det er vigtigt at de gyldige dokumenter viser varigheden af dit ophold.

Studierelevant erhvervserfaring

Studierelevant erhvervserfaring skal du dokumentere med en udtalelse fra arbejdsgiver. Den skal indeholde beskrivelse af arbejdsopgaver, ansættelsesperioden, timetal pr. uge samt være underskrevet af arbejdsgiver eller på firmaets brevpapir. Derudover skal det fremgå, om jobbet har været lønnet eller ulønnet. Fremgår dette ikke af udtalelsen, kan der yderligere fremsendes en lønseddel.

Studierelevant uddannelse

Du dokumenterer studierelevant uddannelse med eksamensbevis, studieudskrifter eller karakterudskrifter og eventuel studieordning. Karakterudskrifter/studieudskrifter skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.  

Bemærk, at hvis du uploader en motiveret ansøgning, bliver den ikke taget med i vurderingen af din kvote 2 ansøgning til denne uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde oplysninger om de krav, der stilles til dig som studerende, og du kan finde mere om uddannelsens opbygning og kurser. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Under tilvalg har du mulighed for at vælge i mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.     

Studieliv

International virkomhedskommunikation i tysk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdtimer. I forelæsningerne introducerer underviseren teorier og metoder eller gennemgår andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du med øvelser i relation til de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige præsentationer, diskuterer stoffet, og har mulighed for at stille spørgsmål og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver også del af en studiegruppe, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med stoffet, forbereder oplæg og skriftlige opgaver og hvor I giver hinanden sparring.

Her kan du se et eksempel på en typisk uge for 1. semester på International virksomhedskommunikation i tysk:

Mandag
9-12       Holdundervisning i Sprog i Teori og Praksis / Praktisk sprogfærdighed
12-14     Forelæsning i Videnskabsteori og -metode
14-17     Arbejde i studiegruppe

Tirsdag
10-12     Holdundervisning i Historie, Samfund, Kultur / Praktisk sprogfærdighed
12-13     Projektpræsentationer i Videnskabsteori og -metode
13-17     Forberedelse

Onsdag
9-13       Forelæsning og øvelser i Sprog i Teori og Praksis
13-17     Arbejde i studiegruppe

Torsdag
9-13       Forelæsning og øvelser i Historie, Samfund, Kultur
13-17     Forberedelse

Fredag
9-12       Arbejde i studiegruppe
12-15     Forberedelse

Det sociale studieliv

Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i de mange sociale og faglige foreninger og fællesskaber, og du kan blandt andet deltage i:

 • Deutsch-Dänisches-Netzwerk Aarhus (DDNA): DDNA formidler kontakt mellem herboende tyskere og personer med interesse i tysk sprog og kultur. Netværket er blandt andet med til at arrangere Stammtisch og Tandem.
 • Tandem: Hos Tandem kan du forbedre dit tyske sprog og hjælpe en tysker med at forbedre sit danske. Her kan du finde sprogpartnere, hvor I mødes og skiftevis taler tysk og dansk med hinanden.
 • Stammtisch: Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 
 • Studietur: Hvert forår arrangeres en studietur, som du som studerende i høj grad er med til at bestemme og planlægge.

Læs i udlandet

Som studerende på International virksomhedskommunikation i tysk har du mulighed for at tage på udveksling i et tysktalende land på 4. semester. Der er rigtig mange fordele ved at benytte sig af denne mulighed, eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, øget dine interkulturelle færdigheder og får en international forståelse som vil kunne omsættes til kvalifikationer, der efterspørges i erhvervslivet.

Tysk har udvekslingsaftaler med universiteter i Tyskland og andre tysktalende lande. Aarhus Universitet har også aftaler om udveksling med mange andre universiteter rundt om i verden.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med en uddannelse i International virksomhedskommunikation i tysk er du i stand til at varetage kommunikationsopgaver i danske og internationale virksomheder med berøring til de tyske sprogområder. Du kan blandt andet komme til at arbejde med kommunikationen til kunderne, leverandører eller pressen.

Flere kandidater arbejder eksempelvis med at producere brochurer, tekster til virksomhedens hjemmeside eller oplæg til reklametekster. Mange finder job som administrative medarbejdere, projektledere eller oversættere, mens andre sidder i virksomhedens salgsafdeling.

Tilvalg

På sidste år af din bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i tysk skal du vælge et tilvalg. Du kan vælge imellem:

 • Strategisk kommunikation i organisationer
 • Engelsk virksomhedskommunikation

På tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer specialiserer du dig i styring, planlægning og implementering af intern og ekstern kommunikation i virksomheder og andre organisationer, der agerer internationalt, f.eks. myndigheder, institutioner og NGO’er. Undervisningen foregår på dansk og eventuelt engelsk.

På tilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation specialiserer du dig i engelsk og i virksomheders og organisationers engelsksprogede kommunikation, herunder PR og markedskommunikation, i en international og global kontekst. Undervisningen foregår på engelsk.

Kandidat

De fleste bachelorer i International virksomhedskommunikation i tysk vælger også at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i tysk, hvor du opnår kompetencer til at planlægge, lede og varetage højt specialiserede kommunikations- og formidlingsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer.
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, som giver dig viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kompetence samt kulturforståelse i et globaliseringsperspektiv.