Aarhus Universitets segl

INTERNATIONAL
VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TYSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22742

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk er en erhvervsrettet uddannelse, som kvalificerer dig til at varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver på tysk og dansk i danske virksomheder og organisationer, der samarbejder med Tyskland eller tysktalende lande, eller i internationale virksomheder og organisationer med tysk som arbejdssprog.

Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

Uddannelsen omfatter følgende områder:

Sprog, tekst og kommunikation

Du arbejder med tysk grammatik og udtale og lærer at kommunikere grammatisk og idiomatisk korrekt såvel skriftligt som mundtligt. Du lærer også at tilpasse kommunikationen efter kontekst, genre og målgruppe og at anvende strategier, der kan sikre optimal formidling mellem kulturer.

Samfund, historie, kultur og erhverv

Du får indsigt i samfunds- og kulturforhold, som bl.a. har betydning for virksomhedens tysktalende samarbejdspartnere, og du vil tilegne dig viden om erhvervsforhold og om den internationale virksomheds organisering og kommunikation i et dansk-tysk samhandelsperspektiv.

Virksomhedskommunikation

Du arbejder med virksomhedens skriftlige og mundtlige kommunikation på tysk og dansk i relation til alle samarbejdspartnere. Du får indsigt i international markedskommunikation, kultur- og medieteori og du lærer om forbrugertyper, -trends og -adfærd. Du kommer til at udføre markedsundersøgelser, planlægge reklamekampagner og udarbejde kampagnemateriale. Du lærer også om de tekstgenrer, som virksomheder benytter til at kommunikere om økonomiske, juridiske eller tekniske emner i relation til deres driftsaktiviteter.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk har du mulighed for at læse videre på en række relevante kandidatuddannelser. Du kan f.eks. læse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i tysk, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis marketing, i PR- og kommunikationsafdelinger eller i sprog- og kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til International Virksomhedskommunikation i Tysk:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Videregående uddannelse inden for kommunikation eller sprog, erhvervserfaring med fokus på kommunikation eller sprog fx social media, kundeservice eller tolkeservice, udvekslingsophold eller arbejde i et tysktalende land.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk kan du finde oplysninger om de krav, der stilles til dig som studerende, og du kan finde mere om uddannelsens opbygning og kurser. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du opleve, at undervisningen foregår på tysk og dansk, og at store dele af undervisningsmaterialet er på tysk. Der vil ligeledes indgå undervisningsmateriale på engelsk og dansk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Under tilvalg har du mulighed for at vælge i mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.     

Studieliv

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdtimer. I forelæsningerne introducerer underviseren teorier og metoder eller gennemgår andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du med øvelser og cases i relation til de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige præsentationer, diskuterer stoffet, og har mulighed for at stille spørgsmål og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver også del af en studiegruppe, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med stoffet, forbereder oplæg og skriftlige opgaver, og hvor I giver hinanden sparring.

Hvis du har brug for at friske dit tysk op, kan du ved siden af dit studie booste dit sprog sammen med studerende fra VIA.

Her kan du se et eksempel på en typisk uge for 1. semester på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk:

Mandag:
9-12 Holdundervisning i Sprog i teori og praksis / Praktisk sprogfærdighed
12-14 Forelæsning i Videnskabsteori og metode
14-17 Arbejde i studiegruppe

Tirsdag:
10-12 Holdundervisning i Historie, Samfund, Kultur / Praktisk sprogfærdighed
12-13 Projektpræsentationer i Videnskabsteori og metode
13-17 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Forelæsning og øvelser i Sprog i teori og praksis
13-17 Arbejde i studiegruppe

Torsdag:
9-13 Forelæsning og øvelser i Historie, Samfund, Kultur
13-17 Forberedelse

Fredag:
9-12 Arbejde i studiegruppe
12-15 Forberedelse

Det sociale studieliv

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk er et mindre studie, hvilket betyder, at du lærer dine undervisere og medstuderende på tværs af årgange godt at kende. Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i de mange sociale og faglige foreninger og fællesskaber, og du kan blandt andet deltage i:

 • Tandem: Hos Tandem kan du forbedre dit tyske sprog og hjælpe en tysker med at forbedre sit danske. Her kan du finde sprogpartnere, hvor I mødes og skiftevis taler tysk og dansk med hinanden.
 • Stammtisch: Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Her kan du mødes med dine medstuderende og også møde studerende fra de andre sprogfag.
 • Jedermanns: Fest- og fagudvalget for alle, der studerer tysk på Aarhus Universitet. Jedermanns arrangerer alt lige fra spilleaften til beerpongturnering og julefrokost.
 • Kulturelle arrangementer: Til disse arrangementer kan du eksempelvis møde tyske forfattere eller drøfte aktuelle udviklinger i de tysktalende lande med eksperter fra politik og erhvervslivet. Sammen med dine medstuderende og undervisere kan du også selv stå for nogle arrangementer.
 • Studietur: Om foråret kan du få mulighed for at deltage i en studietur. 
 • Esperantunes: Kor for Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk.
 • TAURUS: Tutorforening for Tysk, Fransk, Spansk og IVK (Tysk, Fransk og Spansk). De står for at arrangere og afholde studiestartsarrangementer for nye studerende.

Læs i udlandet

Som studerende på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk har du mulighed for at tage på udveksling i et tysktalende land på 4. semester. Der er rigtig mange fordele ved at benytte sig af denne mulighed, eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, øget dine interkulturelle færdigheder og får en international forståelse. Det er kvalifikationer, som i høj grad efterspørges i erhvervslivet.

Aarhus Universitetet har blandt andet aftaler med universiteterne Northern Business School, Hamburg, Universität Trier, Otto-Friedrich-Universität Bamberg og Technische Universität Darmstadt. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød to færdiguddannede kandidater

ANNE LOURING, Assistent i Branding & Packaging hos Lidl Danmark KS

Jeg har fået utroligt mange kompetencer med i rygsækken fra min studietid, som jeg bruger dagligt i mit arbejde.

Den vigtigste er naturligvis mine tyskkundskaber, både mundtligt og skriftligt. Størstedelen af kommunikationen i min afdeling foregår på tysk, så det er en stor fordel at have stærke tysksproglige færdigheder. Generelt skal man ikke undervurdere den respekt, man får for at kunne tale med nogen på deres modersmål. Det er en yderst attraktiv kvalitet at have på arbejdsmarkedet – ikke mindst i relationen til samarbejdspartnere.

Læs resten af interviewet

Internationalt udkig og sproglig udvikling

Noget der overraskede mig, da jeg blev færdig med studiet, var, hvor mange muligheder der er med en tysksproglig uddannelse. Tysk åbner op for hele verden. Uanset hvilken branche eller stilling, du er i, er der på den ene eller anden måde et link til Tyskland og det tyske sprog. Tyskland er en stor spiller på det internationale marked, og derfor er der brug for tyskuddannede specialister, der har et dybdegående kendskab til landet, og som kan anvende den viden i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Måske sidder der nogle derude, som er interesseret i at læse en uddannelse i Tysk, men som er bange for ikke at være dygtig nok til sproget. Her gælder det bare om at turde springe ud i det og huske på, at Rom ikke blev bygget på én dag.

Når jeg husker tilbage på min studietid, mindes jeg rummeligheden som det bedste ved at læse tysk. Der var plads til alle uanset baggrund eller tyskniveau. Det, der var fælles for os, var lysten til at lære og en passion for det tyske sprog. Mit vigtigste råd er derfor at stole på dig selv, også når du bliver udfordret. Det er det hele værd, når du står som færdiguddannet og kan se, hvor meget du har udviklet dig.


HELENA-KRISTINE STAAL, Marketing Assistant hos altona Diagnostics

Jeg startede oprindeligt med at læse uddannelsen i Tysk, fordi jeg gerne ville være gymnasielærer. I løbet af min studietid ændrede jeg mening, og i dag arbejder jeg i en helt anden setting. Men udgangspunktet er det samme: passionen for det tyske sprog og ønsket om at formidle.

Jeg arbejder med marketing og kommunikation for en tysk virksomhed, og særligt beskæftiger jeg mig med sociale medier og tekstforfatning. I mit arbejde handler det meget om at finde den bedste måde at kommunikere på for virksomheden. På den måde dyrker jeg stadig den interesse for sproglig formidling, som fik mig til at søge ind på uddannelsen i Tysk – i dag er min målgruppe bare virksomhedens kunder i stedet for gymnasieelever.

Læs resten af interviewet

Et studie der giver alsidige kompetencer

Noget af det bedste ved at læse Tysk er studie- og læringsmiljøet. På Tysk kan du udforske og nørde sproget sammen med andre, der deler samme passion som dig selv.

Samtidig tilegner du dig også en masse kompetencer, som virkelig kan gavne dig, når du står som færdiguddannet og kigger ind i arbejdsmarkedet. Sproglig kunnen er selvfølgelig en attraktiv egenskab at besidde, men på uddannelsen tilegner du dig også en særlig kulturforståelse, som er lige så værdifuld.

Sprog bygger bro, og når man beskæftiger sig med sprog, er det vigtigt at man også forstår de mennesker, man arbejder med, om det er deres værdier, historiske baggrund eller generelle væremåde. Der sker noget unikt på et menneskeligt plan og på et professionelt plan, når man kan møde sine kollegaer eller sine kunder i øjenhøjde.

Karriere

Med bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk er du i stand til at varetage kommunikationsopgaver i danske og internationale virksomheder med berøring til de tyske sprogområder. Du kan blandt andet komme til at arbejde med at udarbejde tekster til virksomhedens hjemmeside, vedligeholde sociale medier og varetage kommunikationen til kunderne, leverandører eller pressen.

Mange vælger dog også at læse videre på en kandidatuddannelse, særligt kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk skal du på dit tredje år vælge et tilvalg. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Du kan vælge imellem:

 • Strategisk kommunikation i organisationer
 • Engelsk virksomhedskommunikation

Kommunikation, planlægning og strategi

Strategisk kommunikation i organisationer er en tilvalgsuddannelse til dig, der gerne vil beskæftige sig med de mange kommunikationsopgaver- og aktiviteter, som organisationer i bred forstand, dvs. private såvel som offentlige, store såvel som små, benytter sig af for at klare sig godt i en kompleks verden. Tilvalget er derfor til dig, der gerne vil arbejde med planlægning, implementering og evaluering af kommunikationsstrategier og -indsatser i forskellige, komplekse organisatoriske situationer og kontekster, især rettet mod forbrugerne, medarbejderne og den brede offentlighed som målgruppe.  

Tilvalget har som mål at uddanne reflekterede kommunikationspraktikere, der er bevidste om samspillet mellem teori og praksis. Udgangspunktet er et solidt teoretisk fundament, der trækker på centrale forståelser, begreber og modeller fra en række kommunikationsdiscipliner. Dette fundament både bidrager til og baserer sig på praksis. Derfor sættes forståelser, begreber og modeller løbende i spil gennem diskussioner og planlægning af arbejdet med konkrete organisationers kommunikationsstrategier og -indsatser.

Engelsk som lingua franca i det globale erhvervsliv

På tilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation arbejder du med specifikke typer af kommunikation med interessenter såsom problemhåndtering, krisekommunikation, CSR og medierelationer. Du lærer at beherske det engelske sprog og om engelsksprogede tekster og diskurser, så du kan arbejde professionelt med virksomhedskommunikation i engelsksprogede områder. Du studerer desuden kultur, erhvervs- og samfundsforhold i engelsksprogede lande med fokus på Storbritannien og USA, og du arbejder med forskellige varianter af det engelske sprog, der anvendes på de globale markeder. Undervisningen foregår på engelsk. 

Kandidat

Efter bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i tysk vælger mange også at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: