Aarhus Universitets segl

JAPANSTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,1 (Standby: 6,0) 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22280

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Japan fascinerer folk overalt i verden. Som studerende på Japanstudier lærer du at forstå aktuelle problemstillinger gennem forskellige fag – specielt historie, sociologi og statskundskab. Du studerer blandt andet politiske perioder og fordyber dig i Japans forhold til nabolandene Korea og Kina. Udover historie- og samfundsfaglige perspektiver fokuserer uddannelsen også på Japan i en global kontekst.

På Japanstudier lærer du at tale og skrive japansk. Sproget spiller en vigtig rolle i undervisningen og er derfor en central del af uddannelsen. Sprogundervisningen varetages ofte af japanere, og den bygger på dialog, så du får øvet det japanske sprog i det daglige. Du kommer til at læse tekster på japansk, ligesom at du også arbejder med grammatik og oversættelse.

Et semester i Japan

Uddannelsen indeholder normalt mulighed for et studieophold af et semesters varighed på et universitet i Japan, så du kan opleve og studere landet indefra. Her kan du finpudse dit japanske sprog og lære det japanske samfund bedre at kende. Du får et indgående kendskab til det moderne Japan, du oplever den særlige japanske kultur på nærmeste hold, og du opbygger en forståelse for det japanske samfund, så du kan bygge bro mellem Japan og Danmark. Samtidig er det en unik mulighed for at opbygge et netværk og få nye internationale venskaber.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Japanstudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Her kan du udnytte din områdeekspertviden om Japan i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Fra Japanstudier får du vigtige analytiske og kommunikative færdigheder, der også værdsættes i områder uden for japanske studier – både inden for den offentlige og private sektor. Du kan fx arbejde i virksomheder og institutioner, som er aktive i Japan. Du kan også arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, udviklingsarbejde, kulturel udveksling eller fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du har desuden mulighed for at læse videre på en lang række andre kandidatuddannelser.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Japanstudier:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Japansk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse

Har du ikke bestået Japansk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft Japansk A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Japansk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold eller erhvervserfaring i Japan eller japansk virksomhed, højskoleophold eller videregående uddannelse med fokus på sprog eller kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Japanstudier fokuser på to hovedområder. Først og fremmest får du grundig indføring i det japanske sprog - både med hensyn til at læse, skrive, tale og forstå moderne japansk. Desuden giver fagene dig indblik i Japans historie, kultur og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige liv på Japanstudier

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Japanstudier foregår typisk som holdundervisning, hvor du skal holde oplæg og får mulighed for at deltage i diskussioner sammen med dine studiekammerater. Noget af undervisningen foregår også som øvelsestimer, hvor du sammen med din studiegruppe kommer til at lave grammatiske og skriftlige øvelser, lytteøvelser og rollespil. Mange studerende finder også en japansk sprogpartner, så de kan øve deres sprog i fritiden.

Nedenfor kan du se et eksempel på en uge på 1. semester på Japanstudier. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din studiegruppe. Bacheloruddannelsen i Japanstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har så meget undervisning, som du er vant til. I løbet af studiet er det derfor vigtigt at lære at strukturere sin tid.

Mandag:
8-10 Instruktor i Begyndersprog 1: Praktiske øvelser
10-12 Begyndersprog 1: Selvstudie – øvelser
12-13 Frokost med studiegruppe
13-16 Forberedelse: Læsning

Tirsdag:
10-12 Holdundervisning i Begyndersprog 1
12-13 Frokost
13-16 Forberedelse: Læsning

Onsdag:
8-10 Forelæsning i Begyndersprog 1
10-12 Grammatiske øvelser
12-14 Skriftlige øvelser
14-16 Konversation

Torsdag:
8-11 Forberedelse: Læsning
12-15 Holdundervisning i Japan NU (samfund, kultur og politik)
15-17 Forelæsning i Begyndersprog 1

Fredag:
10-11 Begyndersprog 1: Prøver
11-14 Læsning til næste uge
15-?? Fredagsbar

Det sociale liv på Japanstudier

Når du ikke er optaget af at fordybe dig i japansk sprog og kultur, kan du deltage i nogle af de faglige og sociale arrangementer, der findes på bacheloruddannelsen i Japanstudier: 

 • Globale Studiers Fagudvalg: Japanstudier deler fagudvalg med de øvrige Globale Studier Det er de studerendes talerør på universitetet, og her kan du få indflydelse på dit studiemiljø. 
 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. 
 • Japansk café: Der bliver løbende afholdt ”japansk café”, hvor studerende på Japanstudier mødes med japanske udvekslingsstuderende til forskellige sociale arrangementer. 

Læs i udlandet

Som studerende på bacheloruddannelsen i Japanstudier er det oplagt at tage til Japan. Derfor indeholder 4. semester mulighed for at læse et semester på et universitet i Japan. Det giver dig en enestående mulighed for at træne sproget og møde kulturen på egen hånd. Hvis ét semester i udlandet ikke er nok, får du senere mulighed for at bruge nogle af de mange andre aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Japanstudier, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser i løbet af studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet lærer du at begå dig mundtligt og skriftligt på japansk. Igennem dit kendskab til Japans kultur, historie og samfundsforhold bliver du i stand til at gennemskue tværkulturelle problematikker, der er relevante for Japan. Du lærer at afgrænse et emne, undersøge det i dybden og formidle dine konklusioner i klar skrift og tale for modtageren. 

Med en uddannelse i Japanstudier kan du arbejde som kommunikationsmedarbejder i firmaer med relation til Japan. Mange arbejder også som administrative medarbejdere eller undervisere i Japansk på eksempelvis højskoler. Det er også muligt at komme til at arbejde med oversættelse.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Japanstudier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Japanstudier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Journalistisk formidling
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Kønsstudier

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Japanstudier, vælger også at tage en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, og nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: