Aarhus Universitets segl

KINASTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22285

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Kinastudier lærer du at tale og læse standardkinesisk, som er det officielle sprog i Kina. Du bliver i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk, og du kommer til at læse forskellige typer af tekster skrevet på kinesisk.

Kina fra alle vinkler

Foruden sprogundervisningen lærer du at arbejde videnskabeligt med områder relateret til Kinas samfundsforhold, historie, kultur og medier. Størstedelen af undervisningen handler om den moderne tid og Kinas aktuelle udvikling. Undervisningen foregår på mindre hold, og du vil i din studiegruppe forberede opgaver og projekter, som fremlægges og diskuteres.

Et semester i Kina

Undervisningen på 4. semester er udlagt til Peking Universitet (PKU) i Beijing. Det betyder, at du skal tage dette semester i Kina, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Udvekslingen giver dig mulighed for at øve og udvikle dine sproglige og interkulturelle færdigheder, og du får et førstehåndsindblik i det moderne Kinas kultur og samfundsforhold.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Kinastudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Kina og din sproglige kunnen i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder, organisationer og institutioner, som er aktive i Kina, og du kan arbejde inden for områder som kommunikation, salg, eksport, projektledelse af kulturelle udvekslingsprojekter og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du kan også vælge b-linjen i Globale områdestudier, som giver dig jobmuligheder som underviser i kinesisk sprog på ungdomsuddannelser eller på universitetet.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Kinastudier:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Kinesisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse

Har du ikke bestået Kinesisk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft Kinesisk A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kinesisk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold eller erhvervserfaring i Kina eller kinesisk virksomhed, højskoleophold eller videregående uddannelse med fokus på sprog eller kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Kinastudier fokuserer på to centrale områder. Først og fremmest får du grundlæggende færdigheder i det kinesiske sprog. Du lærer at tale og skrive kinesisk, og du får kendskab til korrekt grammatik og udtale. Desuden får du indsigt i Kinas historie, kultur og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

Studieliv

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Kinastudier foregår som holdundervisning, forelæsninger og øvelsestimer. I holdundervisningen og til forelæsningerne præsenterer underviserne dig for emner relateret til kinesisk sprog eller til Kina. Herefter arbejder du i din studiegruppe med stoffet, øver det kinesiske sprog, diskuterer stoffet, sparrer med hinanden, forbereder mundtlige oplæg og bidrag til diskussioner. Du får mulighed for stille spørgsmål til stoffet og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver medlem af en studiegruppe fra den første dag på studiet, og der tilbydes hjælp til at få grupperne til at fungere optimalt. Eksamenerne er dog næsten alle individuelle, så du kommer til at arbejde både med dine medstuderende og for dig selv.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Kinastudier. Du skal regne med en arbejdsindsats, der svarer til et fuldtidsarbejde svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har fuld undervisning hver eneste dag.

Mandag:
9-11 Begyndersprog 1 - Grammatik og øvelser
11-13 Begyndersprog 1 - Skriftlig kinesisk med tegnøvelser
13-16 Forberedelse i studiegruppen
17-18 Læse nyheder om Kina

Tirsdag:
8-13 Begyndersprog 1 - Grammatik og øvelser
14-17 Forberedelse i studiegruppe

Onsdag:
8-9 Individuel forberedelse
9-12 Holdundervisning i Kina NU (samfund, kultur og politik) 
12-16 Forberedelse i studiegruppe
17-18 Se nyheder om Kina

Torsdag:
9-12 Individuel forberedelse
12-14 Begyndersprog 1 - Konversation
14-16 Forberedelse i studiegruppe
16-17 Fagudvalgsmøde

Fredag:
9-11 Grammatiske opgaver
11-15 Projektarbejde i studiegruppe
15-18 Globarl

Er det kinesiske sprog noget for dig?  

Du kan tilmelde dig disse onlinekurser fra Peking Universitet i kinesisk tale og tegn for at teste dig selv i, om det hårde arbejde at lære kinesisk sprog skulle være noget for dig:

Sprogundervisningen på bacheloruddannelsen i Kinastudier foregår som holdbaseret undervisning, og den varetages ofte af kinesere. Undervisningen bygger på dialog, så du får øvet det kinesiske sprog i det daglige. Du kommer til at læse tekster på kinesisk, arbejde med grammatik og oversættelse. Mange studerende finder også en kinesisk sprogpartner, så de kan øve deres sprog i fritiden.

De studerende på Kinastudier har udviklet spillet "Kinawizzer":

Det sociale liv på Kinastudier

Livet på bacheloruddannelsen i Kinastudier er andet end bøger og kinesiske tegn. Du kan også deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer, der findes på studiet. Du kan blandt andet være med i:

 • Kinastudiers tehus arrangerer løbende faglige og sociale arrangementer hvor undervisere og studerende hører gæsteforelæsere eller ser film sammen mm.  
 • Globale Studiers FagudvalgKinastudier deler fagudvalg med de øvrige Globale Studier. Det er de studerendes talerør på universitetet, og her kan du få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand.   

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Kinastudier er det oplagt at rejse til Kina, og derfor foregår 4. semester af uddannelsen på Peking Universitet. Dit semester i Kina giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige færdigheder og selv opleve det kinesiske samfund og kultur. Hvis ét semester i udlandet ikke er nok, har du også mulighed for selv at tilrettelægge summeruniversityophold eller endnu et udlandsophold på sidste år af din bacheloruddannelse. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!  

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet bachelor i Kinastudier afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Med bacheloruddannelsen i Kinastudier lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt på standardkinesisk. Dit kendskab til Kinas kultur, historie og samfund gør dig i stand til at analysere samfundsmæssige og interkulturelle problematikker i relation til Kina. Du bliver god til at undersøge en problemstilling i relation til Kina, formidle dine resultater videre og komme med løsningsforslag.

De seneste fire års kandidater arbejder typisk i gymnasieskolen, i danske eller kinesiske virksomheder inden for marketing, salg og eksport eller som interkulturel konsulent, tolk eller oversætter. Såfremt du ønsker at kvalificere dig til at arbejde som underviser i kinesisk sprog, kan du vælge b-linjen i Globale områdestudier.    

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Kinastudier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Kinastudier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Kønsstudier
 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Humanistisk Organisationsudvikling

Kandidat

Mange, der har læst bacheloruddannelsen i Kinastudier, vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver særlige tilvalg, og du kan blandt andet vælge: