Aarhus Universitets segl

SAMFUNDSFAG

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 8,9 (Standby: 7,9)    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22422

Den tidligere annoncerede sammenlægning af bacheloruddannelserne i statskundskab og samfundsfag bliver ikke gennemført. Der kan altså stadig søges ind på de to separate uddannelser i 2024.

Introduktion

Interesserer du dig for politik og samfund? Så er Samfundsfag noget for dig. Blandt de mange interessante spørgsmål, du kommer til at arbejde med på Samfundsfagsstudiet, er: Hvorfor stemmer vælgerne som de gør? Hvordan arbejder Folketinget og embedsværket? Hvorfor har Danmark en af verdens meste generøse velfærdsstater? Hvordan varetager stormagterne deres interesser i det internationale system?

Dagligdagen på Samfundsfag

Undervisningen på Samfundsfag er bygget op om forelæsninger, læsegruppearbejde og holdtimer, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og løser opgaver. Du kommer til at studere fag som politisk teori, sociologi, økonomi, international politik og metode. Du bliver undervist af nogle af landets dygtigste politologer, der bygger undervisningen op omkring den nyeste viden.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Samfundsfag kan du læse videre på flere relevante kandidatuddannelser. Det kan eksempelvis være kandidatuddannelsen i Samfundsfag, som giver dig kompetencer til at undervise på blandt andet gymnasier, højskoler og seminarier. Du kan også arbejde inden for den offentlige administration i stat og kommune, i internationale organisationer eller i informations- og konsulentbranchen. Bemærk at du kun kan vælge gymnasierettede tilvalgsfag, dvs. fag, som indgår i den gymnasiale fagrække. 

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Samfundsfag er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Samfundsfag:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Erhvervserfaring ved politisk styrede virksomheder eller ved analyse og evalueringsinstitutter, videregående uddannelse inden for det socialvidenskabelige område, ungdomspolitisk relevant aktivitet.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Samfundsfag tager tre år og består af fag, som giver dig indsigt i, hvordan det danske og internationale politiske system fungerer. Derudover vil du stifte bekendtskab med redskabsfag som økonomi og metode. På tredje år af bacheloruddannelsen skal du have et gymnasierettet tilvalg.

De første fag

Når du starter på Samfundsfag, skal du det første semester have tre forskellige fag, der introducerer til – og er en forudsætning for – resten af uddannelsen.  

Politologisk introduktionskursus giver dig en grundig indføring i det danske og internationale politiske system. Faget fungerer som en brobrygger fra samfundsfaget i gymnasiet til Samfundsfag på universitet, og du vil kunne genkende mange emner fra tidligere – men niveauet vil være højere og mere avanceret, så du bliver fagligt udfordret og får udviklet og skærpet dine analytiske kompetencer.

Metode introducerer dig til forskellige samfundsvidenskabelige metoder, herunder hvordan man designer en videnskabelig undersøgelse og indsamler data, så du bliver i stand til at lave solide og  overbevisende kvalitative og kvantitative analyser.

Videnskabsteori analyserer og beskriver historiske og nutidige teorier om samfundsvidenskabens karakter og berettigelse. Sammen med Metode I & II giver Videnskabsteori dig solide redskaber til at lave selvstændige, gennemtænkte samfundsvidenskabelige analyser.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Samfundsfag kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Studielivet på Institut for Statskundskab bliver en essentiel del af din uddannelse og dagligdag. Studielivet rummer både faglige og sociale aspekter, som du som studerende har mulighed for at tage aktiv del i.

Det faglige studiemiljø

På Institut for Statskundskab er du tilknyttet Business and Social Sciences (BSS) der er et af i alt fire fakulteter på universitetet. Fakultetet rummer ud over Statskundskab og søsterstudiet Samfundsfag uddannelser som Økonomi, Jura og Psykologi.

Når du begynder på universitetet, inddeles du og dine medstuderende i hold a ca. 30 personer. Holdene bliver din base på størstedelen af bacheloren.

Fra studiestarten bliver du tilknyttet en læsegruppe, der dannes på jeres hold. Læsegrupperne er en essentiel del af studielivet på Samfundsfag. Det er i læsegruppen, at I løser opgaver, forbereder jer og holder oplæg til de forskellige fag.

Et typisk semester med undervisning på Samfundsfag varer fra enten september til december eller februar til maj og er oftest bygget op omkring forelæsninger, læsegruppearbejde og holdtimer. Først kommer forelæsningen, der afholdes i nogle af universitetets største auditorier på tværs af årgangen. Efter forelæsningerne mødes læsegrupperne og løser opgaver før holdtimen. På den måde arbejder du som studerende med emner ad flere omgange gennem pensum, forelæsninger, læsegruppearbejde og holdtimer.

Samfundsfag er et fuldtidsstudie, selvom den skemalagte undervisning på bacheloren typisk udgør 12-16 timer om ugen. En stor del af det at være studerende på uddannelsen består derfor i forberedelse, hvilket bl.a. indebærer at læse pensum, arbejde i læsegruppen og aflevere skriveøvelser. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på uddannelsen.

Mandag

8-10: Forberedelse

10-12: Forelæsning i Metode I

12-14: Holdundervisning i Politologisk Introduktionskursus

14-16: Forberedelse

Tirsdag

8-14: Forberedelse

14-16: Forelæsning i Politologisk Introduktionskursus

16-18: Holdundervisning i Videnskabsteori

Onsdag

8-12: Forberedelse

12-14: Holdundervisning i Politologisk Introduktionskursus

14-16: Forberedelse

Torsdag

8-10: Forelæsning i Videnskabsteori

10-16: Forberedelse

Fredag

8-10: Forelæsning i Politologisk Introduktionskursus

10-12: Holdundervisning i Metode I

12-14: Forberedelse

Det sociale studieliv

På din første dag på studiet bliver du budt velkommen og taget godt imod af vores tutorer, som er ældre studerende på instituttet. Du bliver vist rundt på universitetet, får opbygget et stærkt kendskab til dit hold og søsterhold og får svar på alle de spørgsmål, du har omkring både studiestart og studielivet.

Der er mange muligheder for at engagere sig på Samfundsfag. Uanset om du er til idrætslivet, studenterpolitik, festforeningen, politiske foredrag eller noget helt femte, så findes der en forening for dig. Som studerende kan du være med i foreninger som eksempelvis:

Politologisk Forening (PF)

PF er Institut for Statskundskabs sociale samlingspunkt. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag, caféaftenener og én årlig studietur. Derudover afholder PF også fire store fester per semester. 

Foreningen Kandestøberen

Kandestøberen er et blad for de studerende og ansatte på Institut for Statskundskab. Bladet består af en redaktion på 15-20 studerende, og det udkommer fire gange per semester.

StatsRådet

Hvis du vil være med til at sikre de bedst mulige forhold for studerende ved Samfundsfag, så skal du melde dig ind i StatsRådet. Rådets vigtigste opgave er at repræsentere de studerende i universitets forskellige organer. 

Idrætsforeningen Statskundskab

På Samfundsfag kan du også blive en del af instituttets stolte fodboldforening, som træner og spiller kamp hver uge. Udover fodbolden arrangerer foreningen også en række sociale arrangementer i løbet af sæsonen. Det er blandt andet med til at sikre et socialt netværk på tværs af årgangene på instituttet.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som bachelor i Samfundsfag afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidatuddannelse, du senere vælger.

Med en bachelor i Samfundsfag lærer du om samfundets struktur, de politiske systemer og samspillet mellem borgere, organisationer og den politiske ledelse. Du får et stort overblik over, hvordan det danske og internationale politiske system er organiseret og har udviklet sig, samtidig med, at du får kendskab til eksempelvis økonomiske bevægelser og modeller.

Som bachelor i Samfundsfag skal du kombinere uddannelsen med et gymnasierettet tilvalg. Du kan her vælge fag indenfor gymnasiets fagrække. Fortsætter du med dit tilvalg på en kandidatuddannelse, vil du som færdiguddannet kandidat kunne undervise på gymnasier, højskoler eller på læreruddannelsen. Du kan også vælge at skabe din egen profil, hvor du med et tilvalg i eksempelvis Biologi kan specialisere dig i miljøpolitik, eller du kan med et tilvalg i et fremmedsprog målrette studiet efter et job i en international organisation eller virksomhed. Mange færdiguddannede kandidater får job i den offentlige administration, i interesseorganisationer eller som gymnasielærere. 

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Samfundsfag skal du på dit tredje år have et tilvalg. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række fag. Andre studerende på Samfundsfag har blandt andet valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Matematik
 • Tilvalg i Idræt 
 • Tilvalg i Psykologi

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Samfundsfag, kan du læse videre på forskellige kandidatuddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg.

Kandidatuddannelsen i Samfundsfag, hvor du fortsætter med dit tilvalgsfag og specialiserer din viden inden for et samfundsfagligt område. Samtidig opbygger du en endnu bredere viden om hele det politiske og samfundsfaglige område.

Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.

Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du tilfører din samfundsfaglige viden et langt mere internationalt perspektiv.