Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

JAPANSTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8,1 (Standby: 7,3) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34
Optagelsesområdenummer: 22280

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På Japanstudier arbejder du med japansk kultur og litteratur i historisk og nutidig sammenhæng. Du studerer politiske perioder og områder som det japanske kejserdømme, shogunatet og Japans rolle under 2.verdenskrig. Du lærer om Japans forhold til nabolandene Korea og Kina, og du kommer omkring japansk populærkultur som anime, manga og film.

Sprogundervisningen på Japanstudier foregår som holdbaseret undervisning, og den varetages ofte af japanere. Undervisningen bygger på dialog, så du får øvet det japanske sprog i det daglige. Du kommer til at læse tekster på japansk, arbejde med grammatik og oversættelse.  

Et semester i Japan

4. semester læser du på et universitet i Japan. Her kan du finpudse dit japanske sprog og lære det japanske samfund bedre at kende. Du får et indgående kendskab til det moderne Japan, du oplever den særlige japanske kultur på nærmeste hold, og du opbygger en forståelse for det japanske samfund, så du kan bygge bro mellem Japan og Danmark.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Japanstudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Japan i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, som er aktive i Japan, og du kan arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, udviklingsarbejde, kulturel udveksling og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du har også mulighed for at læse videre på en lang række andre kandidatuddannelser.

U-DAYS 2022: Se oplæg om uddannelsen

Vi afholdte u-days på AU den 24., 25. og 26. februar 2022 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2022 på bachelor.au.dk/udays

Se optagelse her af vores online live session

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Japanstudier:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Japansk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse

Har du ikke bestået Japansk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft Japansk A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Japansk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på Japanstudier fokuser på to hovedområder. Først og fremmest får du grundig indføring i det japanske sprog - både med hensyn til at læse, skrive, tale og forstå moderne japansk. Desuden giver fagene dig indblik i Japans historie, kultur og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige liv på Japanstudier

Undervisningen på Japanstudier foregår typisk som holdundervisning, hvor du skal holde oplæg og får mulighed for at deltage i diskussioner sammen med dine studiekammerater. Noget af undervisningen foregår også som øvelsestimer, hvor du sammen med din studiegruppe kommer til at lave grammatiske og skriftlige øvelser, lytteøvelser og rollespil. Mange studerende finder også en japansk sprogpartner, så de kan øve deres sprog i fritiden 

Nedenfor kan du se et eksempel på en uge på 1. semester på Japanstudier. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din studiegruppe. Japanstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har så meget undervisning, som du er vant til. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at strukturere din tid.

Mandag:
8-10 Instruktor i Begyndersprog 1: Praktiske øvelser
10-12 Begyndersprog 1: Selvstudie – øvelser
12-13 Frokost med studiegruppe
13-16 Forberedelse: Læsning

Tirsdag:
10-12 Holdundervisning i Begyndersprog 1
12-13 Frokost
13-16 Forberedelse: Læsning

Onsdag:
8-10 Forelæsning i Begyndersprog 1
10-12 Grammatiske øvelser
12-14 Skriftlige øvelser
14-16 Konversation

Torsdag:
8-11 Forberedelse: Læsning
12-15 Holdundervisning i Japan NU (samfund, kultur og politik)
15-17 Forelæsning i Begyndersprog 1

Fredag:
10-11 Begyndersprog 1: Prøver
11-14 Læsning til næste uge
15-?? Fredagsbar

Det sociale liv på Japanstudier

Når du ikke er optaget af at fordybe dig i japansk sprog og kultur, kan du deltage i nogle af de faglige og sociale arrangementer, der findes på studiet: 

 • Globale Studiers Fagudvalg: Japanstudier deler fagudvalg med Kina- og Sydasienstudier. Det er de studerendes talerør på universitetet, og her kan du få indflydelse på dit studiemiljø. 
 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. 
 • Japansk café: Der bliver løbende afholdt ”japansk café”, hvor studerende på Japanstudier mødes med japanske udvekslingsstuderende til forskellige sociale arrangementer. 

Læs i udlandet

Som studerende på Japanstudier er det oplagt at tage til Japan. Derfor foregår 4. semester af Japanstudier på et universitet i Japan. Det giver dig en enestående mulighed for at træne sproget og møde kulturen på egen hånd. Hvis ét semester i udlandet ikke er nok, får du senere mulighed for at bruge nogle af de mange andre aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Japanstudier, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser i løbet af studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet lærer du at begå dig mundtligt og skriftligt på japansk. Igennem dit kendskab til Japans kultur, historie og samfundsforhold bliver du i stand til at gennemskue tværkulturelle problematikker, der er relevante for Japan. Du lærer at afgrænse et emne, undersøge det i dybden og formidle dine konklusioner i klar skrift og tale for modtageren. 

Med en uddannelse i Japanstudier kan du arbejde som kommunikationsmedarbejder i firmaer med relation til Japan. Mange arbejder også som administrative medarbejdere eller undervisere på eksempelvis gymnasier eller højskoler. Det er også muligt at komme til at arbejde som tolk.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Japanstudier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Japanstudier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Journalistisk formidling
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Kønsstudier

Kandidat

De fleste bachelorer i Japanstudier vælger også at tage en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, og nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier, hvor du har mulighed for at videreudvikle dine område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende dem i en tværregional og global kontekst.                                                  
 • Kandidatuddannelsen i Internationale studier, som ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura. 
 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du kommer til at studere de æstetiske udtryk i vores kultur og hverdag.