Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KINASTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,9 (Standby: 5,7) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På Kinastudier lærer du at tale og læse standardkinesisk, som er det officielle sprog i Kina. Du bliver i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk, og du kommer til at læse forskellige typer af tekster skrevet på kinesisk.

Kina fra alle vinkler

Foruden sprogundervisningen lærer du at arbejde videnskabeligt med områder relateret til Kinas samfundsforhold, historie, kultur og medier. Størstedelen af undervisningen handler om den moderne tid og Kinas aktuelle udvikling. Undervisningen foregår på mindre hold, og du vil i din læsegruppe forberede opgaver og projekter, som fremlægges og diskuteres.

Et semester i Kina

Undervisningen på 4. semester er udlagt til Peking Universitet (PKU) i Beijing. Det betyder, at du skal tage dette semester i Kina, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Udvekslingen giver dig mulighed for at øve og udvikle dine sproglige og interkulturelle færdigheder, og du får et førstehåndsindblik i det moderne Kinas kultur og samfundsforhold.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Kinastudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Kina og din sproglige kunnen i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder, organisationer og institutioner, som er aktive i Kina, og du kan arbejde inden for områder som kommunikation, salg, eksport, projektledelse af kulturelle udvekslingsprojekter og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du kan også vælge b-linjen i Globale områdestudier, som giver dig jobmuligheder som underviser i kinesisk sprog på ungdomsuddannelser eller på universitetet.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus fredag den 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.iho@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22285

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Kinesisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

**Hvis du ikke har bestået Kinesisk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft Kinesisk A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

1) gennemsnit af særligt relevante fag samt 

2) andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kinesisk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Kinastudier fokuserer på to centrale områder. Først og fremmest får du grundlæggende færdigheder i det kinesiske sprog. Du lærer at tale og skrive kinesisk, og du får kendskab til korrekt grammatik og udtale. Desuden får du indsigt i Kinas historie, kultur og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

Studieliv

Det faglige liv på Kinastudier

Undervisningen på Kinastudier foregår som holdundervisning, forelæsninger og øvelsestimer.
I holdundervisningen og til forelæsningerne præsenterer underviserne dig for emner relateret til kinesisk sprog eller til Kina. Herefter arbejder du i din studiegruppe med stoffet, øver det kinesiske sprog, diskuterer stoffet, sparrer med hinanden, forbereder mundtlige oplæg og bidrag til diskussioner. Du får mulighed for stille spørgsmål til stoffet og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver medlem af en studiegruppe fra den første dag på studiet og der tilbydes hjælp til at få grupperne til at fungere optimalt. Eksamenerne er dog næsten alle individuelle, så du kommer til at arbejde både med dine medstuderende og for dig selv.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Kinastudier. Du skal regne med en arbejdsindsats, der svarer til et fuldtidsarbejde svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har fuld undervisning hver eneste dag.

Mandag:
9-11 Begyndersprog 1 - Grammatik og øvelser
11-13 Begyndersprog 1 - Skriftlig kinesisk med tegnøvelser
13-16 Forberedelse i studiegruppen
17-18 Læse nyheder om Kina

Tirsdag:
8-13 Begyndersprog 1 - Grammatik og øvelser
14-17 Forberedelse i studiegruppe

Onsdag:
8-9 Individuel forberedelse
9-12 Holdundervisning i Kina NU (samfund, kultur og politik) 
12-16 Forberedelse i studiegruppe
17-18 Se nyheder om Kina

Torsdag:
9-12 Individuel forberedelse
12-14 Begyndersprog 1 - Konversation
14-16 Forberedelse i studiegruppe
16-17 Fagudvalgsmøde

Fredag:
9-11 Grammatiske opgaver
11-15 Projektarbejde i studiegruppe
15-18 Asiatisk Fredagsbar

Er det kinesiske sprog noget for dig?  

Du kan tilmelde dig disse online kurser fra Peking Universitet i kinesisk tale og tegn for at tjekke dig selv af om det hårde arbejde at lære kinesisk sprog skulle være noget for dig:

Sprogundervisningen på Kinastudier foregår som holdbaseret undervisning, og den varetages ofte af kinesere. Undervisningen bygger på dialog, så du får øvet det kinesiske sprog i det daglige. Du kommer til at læse tekster på kinesisk, arbejde med grammatik og oversættelse. Mange studerende finder også en kinesisk sprogpartner, så de kan øve deres sprog i fritiden.

De studerende på Kinastudier har udviklet spillet "Kinawizzer":

Det sociale liv på Kinastudier

Livet på Kinastudier er andet end bøger og kinesiske tegn. Du kan også deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer, der findes på studiet. Du kan blandt andet være med i:

 • Kinastudiers tehus arrangerer løbende faglige og sociale arrangementer hvor undervisere og studerende hører gæsteforelæsere eller ser film sammen mm.  
 • Globale Studiers Fagudvalg: Kinastudier deler fagudvalg med Japan- og Sydasienstudier. Det er de studerendes talerør på universitetet, og her kan du få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.  

Læs i udlandet

På Kinastudier er det oplagt at rejse til Kina, og derfor foregår 4. semester af uddannelsen på Peking Universitet. Dit semester i Kina giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige færdigheder og selv opleve det kinesiske samfund og kultur. Hvis ét semester i udlandet ikke er nok, har du også mulighed for selv at tilrettelægge summeruniversityophold eller endnu et udlandsophold på sidste år af din bacheloruddannelse. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!  

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet bachelor i Kinastudier afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Som bachelor i Kinastudier lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt på standardkinesisk. Dit kendskab til Kinas kultur, historie og samfund gør dig i stand til at analysere samfundsmæssige og interkulturelle problematikker i relation Kina. Du bliver god til at undersøge en problemstilling i relation til Kina, formidle dine resultater videre og komme med løsningsforslag.

De seneste fire års kandidater arbejder typisk i gymnasieskolen, i danske eller kinesiske virksomheder inden for marketing, salg og eksport eller som interkulturel konsulent, tolk eller oversætter. Såfremt du ønsker at kvalificere dig til at arbejde som underviser i kinesisk sprog, kan du vælger b-linjen i Globale områdestudier.    

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Kinastudier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Kinastudier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Kønsstudier
 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Humanistisk Organisationsudvikling


Kandidat

Mange bachelorer i Kinastudier vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver særlige tilvalg, og du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier, hvor du har mulighed for at videreudvikle dine område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende dem i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i Antropologi, der giver dig værktøjer til at kunne forstå mennesket som socialt og kulturelt væsen i sammenspil med andre mennesker og samfundet.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.