Aarhus Universitets segl

KUNSTHISTORIE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 7,1 (Standby: Alle optaget) 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22300

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Kunsthistorie handler om kunst og visuelle udtryk i alt lige fra antikke statuer til nutidens reklamefilm. Vi lever i en kultur, hvor det visuelle fylder mere og mere. Vores fysiske og virtuelle rum er tætpakket med visuelle signaler, og vi konsumerer og deler uendelige mængder af billeder på internettet. Vil du lære at afkode visuelle fænomener og forstå, hvordan blikket er blevet iscenesat i kunst og visuel kultur gennem tiden, er kunsthistorie noget for dig. På kunsthistorie lader vi synslyst krydse med kulturkritisk analyse, så fortidens kunst kan forstås i lyset af nutidens og omvendt.

Fra sengotik til selfies

På bacheloruddannelsen i Kunsthistorie bliver du undervist af nogle af landets dygtigste forskere og teoretikere, der indvier dig i den nyeste forskning i kunst og visuel kultur. De både historiske og nutidige emner omfatter maleri, grafik, arkitektur, design, skulptur, street art, performance, biokunst, digital kunst, foto, video, reklamer og billedkultur på sociale medier. Du kommer til at arbejde med billedanalytiske, kulturhistoriske, religiøse, æstetikteoretiske, idehistoriske, kønsteoretiske, neuroæstetiske, medie- og teknologifilosofiske perspektiver. Derudover reflekterer vi over, hvordan kunsten iscenesættes og formidles på museer og andre kulturinstitutioner.

Hverdagen på Kunsthistorie

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Kunsthistorie veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde, øvelsestimer og ekskursioner til udstillinger og museer. Faget sigter mod at skærpe dine analytiske færdigheder på grundlag af en alsidig viden om kunst og visuel kultur. På bachelorniveau uddybes den teoretiske indsigt gennem praktiske øvelser og projekter, der ofte afvikles på kunstmuseer, i byrummet eller hos private virksomheder.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Kunsthistorie kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, eksempelvis kandidatuddannelsen i Kunsthistorie. Uddannelsen kvalificerer dig til mange forskellige typer jobs på eksempelvis kunstmuseer, gallerier og auktionshuse i ind- og udland, undervisning på gymnasier og højskoler og forskning i kunst og visuel kultur. Din evne til at forstå og anvende billeder og dine skriftlige kompetencer åbner desuden for jobmuligheder inden for kommunikation. Kandidater fra Kunsthistorie er også blevet ansat som kulturkonsulenter, projektledere, fondsrådgivere og kulturjournalister.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Kunsthistorie er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Kunsthistorie:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på historie og kunst, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervserfaring inden for formidling af historie og kunst.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Kunsthistorie fokuserer på to centrale områder. Først og fremmest lærer du at analysere visuelle udtryk. Det omfatter både det klassiske maleri, skulpturer og arkitektur og nyere kunstarter som video, fotografi og design. Desuden får du indgående kendskab til kunsthistoriens forskellige epoker - såsom barok og romantik. I løbet af studiet får du også viden om de forskellige kunstinstitutioner og om, hvordan de bruger og præsenterer kunst i forskellige situationer.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Ofte stillede spørgsmål

Kan Kunsthistorie fungere som et alternativ til eller som forberedelse til kunstakademi/ arkitektskole?
Kunsthistorie er en akademisk uddannelse med fokus på analyse af kunst og visuel kultur. Praktiske øvelser og projekter vil fungere som metodiske tilgange i studiets analytiske, teoretiske og historiske arbejde, men der er ikke nogen form for kunstnerisk undervisning.

Kan man have et andet arbejde ved siden af og læse Kunsthistorie som fritidsstudie?
Nej. Kunsthistoriestudiet er et universitetsstudium på fuld tid, og du skal kunne bruge ca. 40 timer om ugen på studiet i hele din studietid. Du kommer selv til at arbejde aktivt med at lære en masse om kunst og visuel kultur, og al undervisning vil kræve aktiv deltagelse og forberedelse.

Kan man læse Kunsthistorie som fjernstudie?
Nej. Der kræves aktiv deltagelse i undervisningen, og obligatorisk forberedelse i din studiegruppe vil meget ofte være påkrævet mellem undervisningsgangene. Du skal derfor kunne være til stede på universitetet hver uge, enten for at deltage i selve undervisningen eller for at kunne arbejde i din studiegruppe.

Er alle teksterne på dansk?
Nej. Selvom dele af pensum er på dansk, er de fleste af de tekster, du skal læse i forbindelse med studiet, på engelsk.

Jeg kan rigtig godt lide kunst – kan jeg regne med, at studiet alene handler om kunstværker?
Nej. Kunsthistoriefaget har udviklet sig, så det i dag beskæftiger sig både med kunstværker OG med billeder i en meget bredere forstand som fx bygninger, reklamer, hjernescanninger, trafikskilte, fødselsdagskort og meget andet. Du behøver ikke at vide noget om disse ting på forhånd, men du skal være indstillet på, at studiet handler om kunst OG om visuel kultur. Det kan du godt glæde dig til: Det er et super spændende felt!

Studieliv

Det faglige studieliv på Kunsthistorie

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Kunsthistorie veksler mellem holdundervisning, projektarbejde og øvelser. Du vil både opleve holdundervisning for hele årgangen, dialogpræget undervisning på mindre hold samt projektarbejde i værkstederne. Samtidig bliver du også del af en studiegruppe, hvor en stor del af det faglige arbejde finder sted. Praktiske projekter fylder meget i gruppearbejdet, og studiegruppen fungerer derudover som et forum for diskussion og forberedelse af oplæg til undervisningstimerne. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Kunsthistorie. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen. Derfor er Kunsthistorie et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at planlægge din tid. 

Mandag:
10-13 Holdundervisning i Visuel analyse og metode 1
14-17 Læsning

Tirsdag:
8-13 Holdundervisning i praksis og studiegruppe i Visuel analyse og metode 1
14-17 Læsning

Onsdag:
8-11 Læsning
12-14 Instruktorundervisning
15-17 Læsning

Torsdag:
10-14 Holdundervisning i Kunst- og visualitetshistorie 1
15-17 Læsning

Fredag:
8-11 Holdundervisning i praksis og studiegruppe i Kunst- og visualitetshistorie 1
12-15 Læsning
15-17 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi.

Det sociale liv på Kunsthistorie

På bacheloruddannelsen i Kunsthistorie har du din daglige gang på den gamle, men restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra de andre æstetiske fag: Litteraturhistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab Æstetik og Kultur og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

 • Visir er Kasernens studenterblad, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 
 • KaserneRevyen er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne søger nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag.
 • Kasernebaren er en fælles fredagsbar for de æstetiske fag på Kasernen, hvor du hver fredag kan nyde en kold øl eller vand, livemusik og samvær med dine medstuderende. 
 • Fæstetik eller Fællesæstetisk festudvalg, står for at arrangere fester for de æstetiske fag.
 • art_instorian  er afdeling for Kunsthistories Instagram. Her kan du blive inspireret af dine undervisere med engagerende diskussioner, underholdende kunstudfordringer og meget mere.    
 • I slutningen af januar afholdes den store Kunsthistoriske Semesterstartsfest hvor alle kunsthistoriestuderende og undervisere er inviteret. Festen arrangeres af frivillige studerende og undervisere, der sørger for at skabe en underholdende og festlig aften.
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening, der hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen. 

Årsseminar

I begyndelsen af oktober afholder Kunsthistorie et årligt fagseminar i Store Sal. Her behandles et tema igennem teoretiske oplæg, diskussionsfora, udstillinger og workshops med aktiv deltagelse af alle undervisere, phd. studerende og studerende på Kunsthistorie. Eksempelvis har temaet tidligere været 'Dukken som animeret billede i mellem kult, legetøj og idol'. Arrangementet afsluttes med et studenterorganiseret socialt arrangement, eks. en fest.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Kunsthistorie er det oplagt at tage et semester i udlandet. Her får du en unik mulighed for at dykke ned i et specifikt lands kunsthistorie, besøge nye udstillinger og forbedre dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

kandidat.au.dk kan du se de hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede kandidater i Kunsthistorie 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som kunsthistoriker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På bacheloruddannelsen i Kunsthistorie lærer du at analysere og forstå visuelle udtryk i deres rette kontekst, og du får en forståelse for, hvordan man kan kommunikere igennem synsindtryk. Desuden får du kendskab til kulturpolitik, samt hvordan kulturinstitutioner organiserer sig. 

En stor del af de færdiguddannede kunsthistorikere arbejder som kommunikationsmedarbejdere eller med administrativt arbejde. Mange får også job i kunstverdenen som eksempelvis projektledere, formidlere eller kunstkuratorer. Det er også muligt at blive underviser på eksempelvis gymnasier, højskoler og lignende.

Læs et alumneportræt af to færdiguddannede kunsthistorikere og få indblik i deres karrierevej.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Kunsthistorie skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Kunsthistorie har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv
 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Cultural and Creative Industries

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Kunsthistorie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan for eksempel vælge: