Aarhus Universitets segl

Overflytning

Overflytning er for dig, der læser på et andet universitet, men gerne vil færdiggøre din nuværende uddannelse på Aarhus Universitet.

Hvordan du skal søge, afhænger af, om du er bachelor- eller kandidatstuderende, og hvor meget af uddannelsen du har bestået. Sørg for at læse scenarierne nedenfor igennem for at finde ud af, hvordan du skal søge.

Jeg er bachelorstuderende og har ikke bestået 60 ECTS

Forudsætningerne for at søge om overflytning til AU fra et andet universitet er:

 • at du er indskrevet på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 • at du ikke, inden semesterstart, har bestået hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger om at blive overflyttet til på AU
 • at du opfylder adgangskravene til uddannelsen på AU
 • at du ikke står til at blive udmeldt fra dit nuværende universitet

Hvis du står til at blive udmeldt af dit universitet, skal du i stedet søge om genoptagelse

Sådan søger du

Du skal søge igennem www.optagelse.dk.

Når du ansøger skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U)
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag
 • Samtykke

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. marts, hvis du ønsker at søge kvote 2, og den 5. juli, hvis du ønsker at søge kvote 1.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du meget velkommen til at skrive til optagelse@au.dk.

Jeg er kandidatstuderende og har ikke bestået 60 ECTS

Hvis du er kandidatstuderende og har bestået under 60 ECTS, skal du ikke søge overflytning, men i stedet søge ind på studiet, som da du søgte ind på din nuværende uddannelse igennem ansøgningsportalen DANS.

Hvis du står til at blive udmeldt af dit universitet, skal du i stedet søge om genoptagelse.

Bliver du optaget på uddannelsen, vil det automatisk blive vurderet, om du kan få merit for nogle af de fag, du allerede har bestået på din nuværende uddannelse.

Sådan søger du

Du skal søge igennem ansøgningssystemet og vælge den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U)
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen
 • Dokumentation for sprogkrav, for eksempel gymnasiebevis
 • Dokumentation for bestået adgangsgivende bacheloruddannelse

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din ansøgning om ordinær optagelse senest den 10. juni.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.

Jeg er bachelor- eller kandidatstuderende og har bestået alle fag på 1. studieår

Forudsætninger for at blive overflyttet til AU fra et andet universitet er:

 • at du er indskrevet på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 • at du, inden semesterstart, har bestået hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger om at blive overflyttet til på AU
 • at du opfylder de nuværende adgangskrav til uddannelsen på AU (dog ikke karakterkrav)
 • at der er ledige pladser på uddannelsen
 • at du ikke står til at blive udmeldt

Er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået 1. studieår?

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Uddannelsen på Aarhus Universitet kan for eksempel være opbygget anderledes end 1. studieår på dit nuværende universitet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både overflytning og optagelse på ny. Det er ikke noget problem at have to ansøgninger på samme tid.

Sådan søger du

For at søge om overflytning, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive overflyttet til.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U)
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen
 • Dokumentation for sprogkrav, for eksempel gymnasiebevis
 • Dokumentation for bestået adgangsgivende bacheloruddannelse

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din ansøgning den 10. juli.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.


Bacheloruddannelser, der er åbne for overflytning

Der er som udgangspunkt ikke åbent for at søge ind på bacheloruddannelsen i Psykologi og Indien- og sydasienstudier. Hvis uddannelserne alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

Sommeroptaget 2024

ARTS:

Cognitive Science

Digital design - it,æstetik og interaktion

Dramaturgi

Engelsk

Fransk sprog, litteratur og kultur

Informationsvidenskab

International virksomhedskommunikation i engelsk

International virksomhedskommunikation i fransk

International virksomhedskommunikation i spansk

International virksomhedskommunikation i tysk

Kunsthistorie

Lingvistik

Litteraturhistorie

Medievidenskab

Musikvidenskab

Nordisk sprog og litteratur

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

Tysk sprog, litteratur og kultur

Æstetik og kultur

Antropologi

Arabisk- og islamstudier

Arkæologi

Filosofi

Historie

Idehistorie

Indien- og sydasienstudier - A1-linje: sproglig specialisering

Japanstudier

Kinastudier

Klassisk arkæologi

Klassisk filologi

Religionsvidenskab

Rusland- og balkanstudier

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus

BSS:

Economics and Business administration (Campus Herning)

Economics and Business administration (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi (med tilvalg)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Forretningsudvikling (diplomingeniør) (Campus Herning)

Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM (diplomingeniør) (Campus Herning)

Jura

Politik og økonomi

Samfundsfag

Statskundskab, dansksproget linje

Økonomi

HEALTH:

Folkesundhedsvidenskab

Idræt

Klinisk tandtekniker

Odontologi

Professionsbachelor i tandpleje

Medicin

NAT:

Datalogi

Datavidenskab

Fysik

IT Produktudvikling

Kemi

Biologi

Geoscience

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Nanoscience

Molekylærbiologi

TECH:

Agrobiologi

Bioteknologi (civilingeniør)

Bioteknologi (diplomingeniør)

Byggeri (civilingeniør)

Bygning (diplomingeniør)

Bygningsdesign (diplomingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) (campus Aarhus)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør)(campus Herning)

Elektronik (diplomingeniør) (Campus Herning)

Elektronik (diplomingeniør) (Campus Aarhus)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi (diplomingeniør)

Kemi og fødevareteknologi (diplomingeniør)

Kemiteknologi (civilingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør) (campus Herning)

Maskinteknik (diplomingeniør) (campus Aarhus)

Mekanik (civilingeniør)

Softwareteknologi (diplomingeniør) (IKT)

Sundhedsteknologi, (diplomingeniør)

Kandidatuddannelser, der er åbne for overflytning

Som udgangspunkt kan der søges til alle kandidat- og civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet. Der er dog enkelte uddannelser, bl.a. Psykologi, der ikke har åbent for muligheden for at søge genindskrivning på. Hvis uddannelsen alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

Sommeroptaget 2024

ARTS:

Antropologi - almen linje

Arabisk- og islamstudier - A-linje

Cognitive Science

Didaktik (Dansk)

Didaktik (matematik), Campus Emdrup

Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup

Digital design - A1-linje

Digital design - Audiodesign

Dramaturgi - A-linje

Dramaturgi (med kandidattilvalg)

Engelsk - A-linje

Engelsk (med kandidattilvalg)

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk

Europastudier

Filosofi - A1-linje

Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Generel Pædagogik, Campus Emdrup

Generel Pædagogik, Campus Aarhus

Historie - A1-linje

Historie (med kandidattilvalg)

Human Security (Miljø- og konfliktanalyse)

Idehistorie - A-linje

Idehistorie (med kandidattilvalg)

Informationsvidenskab - A1-linje

Informationsvidenskab: Digitalt liv

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier (fransk)

Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien)

Interkulturelle studier (tysk)

Internationale studier

IT-didaktisk design

Journalistik - analytisk journalistik

Klassisk filologi

Klassisk filologi (med kandidattilvalg)

Kunsthistorie - A-linje

Kunsthistorie (med kandidattilvalg)

Lingvistik

Litteraturhistorie

Medievidenskab - A2-linje

Medievidenskab - A-linje

Musikvidenskab - A-linje

Musikvidenskab (med kandidattilvalg)

Nordisk sprog og litteratur - A-linje

Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg)

Oplevelsesøkonomi

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup

Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus

Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup

Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus

Religionsvidenskab - A-linje

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg)

Retorik

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Sustainable Heritage Management (Bæredygtig kulturarvsmanagement)

Teologi

Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Uddannelsesantropologi og globalisering - tidligere Pædagogisk antropologi og globalisering?

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus

Æstetik og kultur - A1-linje

Æstetik og kultur - A2-linje

BSS:

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Commercial and Retail Management

Erhvervsøkonomi - Digital Business Management

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Business Development (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Operations and Supply Chain Analytics

Erhvervsøkonomi - Strategic Communication

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi (Cand.soc.) Dobbelt grad i Business Innovation

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Aarhus

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Herning

Jura

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Økonomi

Politik og Økonomi

Quantitative Economics

Revision

Revision (erhvervskandidat på deltid)

Statskundskab, dansksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

HEALTH:

Folkesundhedsvidenskab

Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor

Idræt - idrætsbiologisk spor

Idræt (med kandidattilvalg)

Medicin

Odontologi

Optometri og synsvidenskab

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde

Sygepleje, Campus Aarhus

NAT:

Astronomi

Bioinformatik

Biologi

Biologi (med kandidattilvalg)

Datalogi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Fysik

Fysik (med kandidattilvalg)

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi

Kemi (med kandidattilvalg)

Matematik

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

TECH:

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)

Biomedicinsk teknik (scient. med.)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Byggeri (Civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.