Aarhus Universitets segl

Overflytning

Overflytning er for dig, der læser på et andet universitet, men gerne vil færdiggøre din nuværende uddannelse på Aarhus Universitet.

Hvordan du skal søge, afhænger af, om du er bachelor- eller kandidatstuderende, og hvor meget af uddannelsen du har bestået. Sørg for at læse scenarierne nedenfor igennem for at finde ud af, hvordan du skal søge.

Jeg er bachelorstuderende og har ikke bestået 60 ECTS

Forudsætningerne for at søge om overflytning til AU fra et andet universitet er:

 • at du er indskrevet på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 • at du ikke, inden semesterstart, har bestået hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger om at blive overflyttet til på AU
 • at du opfylder adgangskravene til uddannelsen på AU
 • at du ikke står til at blive udmeldt fra dit nuværende universitet

Hvis du står til at blive udmeldt af dit universitet, skal du i stedet søge om genoptagelse

Sådan søger du

Du skal søge igennem www.optagelse.dk.

Når du ansøger skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U)
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag
 • Samtykke

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. marts, hvis du ønsker at søge kvote 2, og den 5. juli, hvis du ønsker at søge kvote 1.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du meget velkommen til at skrive til optagelse@au.dk.

Jeg er kandidatstuderende og har ikke bestået 60 ECTS

Hvis du er kandidatstuderende og har bestået under 60 ECTS, skal du ikke søge overflytning, men i stedet søge ind på studiet, som da du søgte ind på din nuværende uddannelse igennem ansøgningsportalen DANS.

Hvis du står til at blive udmeldt af dit universitet, skal du i stedet søge om genoptagelse.

Bliver du optaget på uddannelsen, vil det automatisk blive vurderet, om du kan få merit for nogle af de fag, du allerede har bestået på din nuværende uddannelse.

Sådan søger du

Du skal søge igennem ansøgningssystemet og vælge den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U)
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen
 • Dokumentation for sprogkrav, for eksempel gymnasiebevis
 • Dokumentation for bestået adgangsgivende bacheloruddannelse

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din ansøgning den 10. juli.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.

Jeg er bachelor- eller kandidatstuderende og har bestået alle fag på 1. studieår

Forudsætninger for at blive overflyttet til AU fra et andet universitet er:

 • at du er indskrevet på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 • at du, inden semesterstart, har bestået hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger om at blive overflyttet til på AU
 • at du opfylder de nuværende adgangskrav til uddannelsen på AU, også i forhold til eventuelle karakterkrav
 • at der er ledige pladser på uddannelsen
 • at du ikke står til at blive udmeldt

Er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået 1. studieår?

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Uddannelsen på Aarhus Universitet kan for eksempel være opbygget anderledes end 1. studieår på dit nuværende universitet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både overflytning og optagelse på ny. Det er ikke noget problem at have to ansøgninger på samme tid.

Sådan søger du

For at søge om overflytning, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive overflyttet til.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U)
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen
 • Dokumentation for sprogkrav, for eksempel gymnasiebevis
 • Dokumentation for bestået adgangsgivende bacheloruddannelse

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din ansøgning den 10. juli.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.


Bacheloruddannelser, der er åbne for overflytning

Fra den 28. november 2023 er nedenstående bacheloruddannelser åbne for ansøgninger om overflytning i vinteroptaget 2023-2024. Ansøgningsfristen er 7. december 2023.

Der er som udgangspunkt ikke åbent for at søge ind på bacheloruddannelsen i Psykologi og Indien- og sydasienstudier. Hvis uddannelserne alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

ARTS:

Ingen uddannelser

BSS:

Economics and Business administration, campus Aarhus 

Economics and Business administration, campus Herning 

Erhvervsøkonomi (med tilvalg) 

Erhvervsøkonomi, HA, campus Aarhus 

Erhvervsøkonomi, HA, campus Herning 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret 

Forretningsudvikling (diplomingeniør), campus Herning 

Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM (diplomingeniør), campus Herning

Jura 

Politik og økonomi

Psykologi

Samfundsfag 

Statskundskab, dansksproget linje 

Økonomi

HEALTH:

Folkesundhedsvidenskab

Idræt

Klinisk tandtekniker

Medicin

Odontologi

Professionsbachelor i tandpleje

NAT:

Datalogi 

Datavidenskab 

Fysik   

IT Produktudvikling 

Kemi 

Matematik 

Matematik-økonomi 

Nanoscience 

TECH:

Agrobiologi 

Bioteknologi (diplomingeniør)

Byggeri (civilingeniør)

Bygning (diplomingeniør) 

Bygningsdesign (diplomingeniør) 

Computerteknologi (civilingeniør) 

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør), campus Aarhus 

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør), campus Herning 

Elektronik (diplomingeniør), campus Aarhus 

Elektronik (diplomingeniør), campus Herning 

Elektroteknologi (civilingeniør) 

Kemi (diplomingeniør) 

Kemi og fødevareteknologi (diplomingeniør) 

Kemiteknologi (civilingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør), campus Aarhus 

Maskinteknik (diplomingeniør), campus Herning 

Mekanik (civilingeniør) 

Softwareteknologi (diplomingeniør) (IKT) 

Sundhedsteknologi (diplomingeniør) 

Kandidatuddannelser, der er åbne for overflytning

Fra den 28. november 2023 er nedenstående kandidatuddannelser åbne for ansøgninger om overflytning i vinteroptaget 2023-2024. Ansøgningsfristen er 7. december 2023.

Som udgangspunkt kan der søges til alle kandidat- og civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet. Der er dog enkelte uddannelser, bl.a. Psykologi, der ikke har åbent for muligheden for at søge overflytning på. Hvis uddannelsen alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

ARTS

Ingen uddannelser

BSS

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Commercial and Retail Management

Erhvervsøkonomi – Digital Business Management

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Business Development (campus Herning)

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Operations and Supply Chain Analytics

Erhvervsøkonomi - Strategic Communication

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, campus Aarhus

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, campus Herning

Jura

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Politik og Økonomi

Quantitative Economics

Revision

Revision (erhvervskandidat på deltid)

Statskundskab, dansksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

Økonomi

HEALTH

Folkesundhedsvidenskab

Idrætsvidenskab

Medicin

Odontologi

Optometri og synsvidenskab

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (erhvervskandidat på deltid)

Sygepleje

Sygepleje (erhvervskandidat på deltid)

NAT

Astronomi

Bioinformatik

Biologi

Biologi (med kandidattilvalg)

Datalogi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Fysik

Fysik (med kandidattilvalg)

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi

Kemi (med kandidattilvalg)

Matematik

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

TECH

Agrobiologi (Husdyrsundhed og –velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og –sundhed)

Agrobiologi (Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Byggeri (civilingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi og bioteknologi (civilingeniør)

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Ansøgningsfrister

Aarhus Universitet åbner for 2. ansøgningsrunde for ansøgninger om genindskrivning, studieskift, skift af studieby og overflytning d. 17. juni 2023 med ansøgningsfrist d. 25. juni 2023.

Som udgangspunkt åbnes der for administrativ indskrivning i 2. runde på alle de uddannelser, der også havde åbent for administrativ indskrivning i 1. runde.

OBS: Du skal indstille dig på, at du først vil få svar på din ansøgning i løbet af august måned – og muligvis først lige op til eller lige efter studiestart.

Vær desuden opmærksom på, at din frist for at acceptere en tilbudt plads kan være meget kort.