Aarhus Universitets segl

Studieskift

Studieskift er for dig, der allerede læser på AU eller et andet dansk universitet og nu ønsker at læse en beslægtet uddannelse.

Forudsætninger for at lave et studieskifte er:

  • at du er indskrevet på et dansk universitet. 
  • at du, inden semesterstart, har bestået, hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger om at skifte til.
  • at du opfylder de nuværende adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på (dog ikke karakterkrav).
  • at der er ledige pladser på uddannelsen.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Sådan søger du

For at søge om studieskift, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at skifte til.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

  • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er studerende på AU).
  • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er studerende på AU).
  • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
  • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
  • Eksamensbevis for adgangsgivende bachelor (hvis du søger en kandidatuddannelse).

Bacheloruddannelser, der er åbne for studieskift

Der er som udgangspunkt ikke åbent for at søge ind på bacheloruddannelsen i Psykologi og Indien- og sydasienstudier. Hvis uddannelserne alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

Sommeroptaget 2024

ARTS:

Cognitive Science

Digital design - it,æstetik og interaktion

Dramaturgi

Engelsk

Fransk sprog, litteratur og kultur

Informationsvidenskab

International virksomhedskommunikation i engelsk

International virksomhedskommunikation i fransk

International virksomhedskommunikation i spansk

International virksomhedskommunikation i tysk

Kunsthistorie

Lingvistik

Litteraturhistorie

Medievidenskab

Musikvidenskab

Nordisk sprog og litteratur

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

Tysk sprog, litteratur og kultur

Æstetik og kultur

Antropologi

Arabisk- og islamstudier

Arkæologi

Filosofi

Historie

Idehistorie

Indien- og sydasienstudier - A1-linje: sproglig specialisering

Japanstudier

Kinastudier

Klassisk arkæologi

Klassisk filologi

Religionsvidenskab

Rusland- og balkanstudier

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus

BSS:

Economics and Business administration (Campus Herning)

Economics and Business administration (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi (med tilvalg)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Aarhus)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Forretningsudvikling (diplomingeniør) (Campus Herning)

Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM (diplomingeniør) (Campus Herning)

Jura

Politik og økonomi

Samfundsfag

Statskundskab, dansksproget linje

Økonomi

HEALTH:

Folkesundhedsvidenskab

Idræt

Klinisk tandtekniker

Odontologi

Professionsbachelor i tandpleje

Medicin

NAT:

Datalogi

Datavidenskab

Fysik

IT Produktudvikling

Kemi

Biologi

Geoscience

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Nanoscience

Molekylærbiologi

TECH:

Agrobiologi

Bioteknologi (civilingeniør)

Bioteknologi (diplomingeniør)

Byggeri (civilingeniør)

Bygning (diplomingeniør)

Bygningsdesign (diplomingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) (campus Aarhus)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør)(campus Herning)

Elektronik (diplomingeniør) (Campus Herning)

Elektronik (diplomingeniør) (Campus Aarhus)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi (diplomingeniør)

Kemi og fødevareteknologi (diplomingeniør)

Kemiteknologi (civilingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør) (campus Herning)

Maskinteknik (diplomingeniør) (campus Aarhus)

Mekanik (civilingeniør)

Softwareteknologi (diplomingeniør) (IKT)

Sundhedsteknologi, (diplomingeniør)
 

Kandidatuddannelser, der er åbne for studieskift

Som udgangspunkt kan der søges til alle kandidat- og civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet. Der er dog enkelte uddannelser, bl.a. Psykologi, der ikke har åbent for muligheden for at søge studieskift på. Hvis uddannelsen alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

Sommeroptaget 2024

ARTS:

Antropologi - almen linje

Arabisk- og islamstudier - A-linje

Cognitive Science

Didaktik (Dansk)

Didaktik (matematik), Campus Emdrup

Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup

Digital design - A1-linje

Digital design - Audiodesign

Dramaturgi - A-linje

Dramaturgi (med kandidattilvalg)

Engelsk - A-linje

Engelsk (med kandidattilvalg)

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk

Europastudier

Filosofi - A1-linje

Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Generel Pædagogik, Campus Emdrup

Generel Pædagogik, Campus Aarhus

Historie - A1-linje

Historie (med kandidattilvalg)

Human Security (Miljø- og konfliktanalyse)

Idehistorie - A-linje

Idehistorie (med kandidattilvalg)

Informationsvidenskab - A1-linje

Informationsvidenskab: Digitalt liv

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier (fransk)

Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien)

Interkulturelle studier (tysk)

Internationale studier

IT-didaktisk design

Journalistik - analytisk journalistik

Klassisk filologi

Klassisk filologi (med kandidattilvalg)

Kunsthistorie - A-linje

Kunsthistorie (med kandidattilvalg)

Lingvistik

Litteraturhistorie

Medievidenskab - A2-linje

Medievidenskab - A-linje

Musikvidenskab - A-linje

Musikvidenskab (med kandidattilvalg)

Nordisk sprog og litteratur - A-linje

Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg)

Oplevelsesøkonomi

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup

Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus

Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup

Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus

Religionsvidenskab - A-linje

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg)

Retorik

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Sustainable Heritage Management (Bæredygtig kulturarvsmanagement)

Teologi

Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Uddannelsesantropologi og globalisering - tidligere Pædagogisk antropologi og globalisering?

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus

Æstetik og kultur - A1-linje

Æstetik og kultur - A2-linje

BSS:

Erhvervsøkonomi

rhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Commercial and Retail Management

Erhvervsøkonomi - Digital Business Management

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Business Development (Campus Herning)

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Operations and Supply Chain Analytics

Erhvervsøkonomi - Strategic Communication

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi (Cand.soc.) Dobbelt grad i Business Innovation

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Aarhus

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Herning

Jura

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Økonomi

Politik og Økonomi

Quantitative Economics

Revision

Revision (erhvervskandidat på deltid)

Statskundskab, dansksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

HEALTH:

Folkesundhedsvidenskab

Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor

Idræt - idrætsbiologisk spor

Idræt (med kandidattilvalg)

Medicin

Odontologi

Optometri og synsvidenskab

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde

Sygepleje, Campus Aarhus

NAT:

Astronomi

Bioinformatik

Biologi

Biologi (med kandidattilvalg)

Datalogi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Fysik

Fysik (med kandidattilvalg)

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi

Kemi (med kandidattilvalg)

Matematik

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

TECH:

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)

Biomedicinsk teknik (scient. med.)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Byggeri (Civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingen sker løbende. Der kan forekomme lang behandlingstid, og nogle vil først modtage svar i løbet af august (sommeroptag) eller januar (vinteroptag).

Husk at tjekke din ansøgning

Det er vigtigt, at du indimellem tjekker din ansøgning for at se, om vi har efterspurgt yderligere dokumentation. Du skulle gerne få en besked på mail om, at der er nyt angående din ansøgning. Desværre oplever vi, at vores notifikationsbeskeder af og til går i spamfilteret hos modtageren og derfor bliver overset. Det kan også være, at du har brugt en e-mail, som du ikke tjekker jævnligt.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til studieskift, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.