Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adgangsprøve NAT

Adgangsprøve for kvote 2-ansøgere til naturvidenskabelige uddannelser

Når du søger optagelse på de naturvidenskabelige uddannelser i kvote 2, bliver du inviteret til en adgangsprøve. Til adgangsprøven bliver du testet i din studieegnethed, og du får indblik i, hvad det indebærer at læse på den uddannelse, du søger optagelse på.

Bemærk, du skal deltage i adgangsprøven for at din ansøgning bliver vurderet i kvote 2

Hvornår foregår adgangsprøven?
Adgangsprøven for optagelsen 2022 foregår den 30. april på Aarhus Universitet.

Hvad er adgangsprøven?

Adgangsprøven består af to elementer:

 1. Du skal deltage i en studieegnethedstest (uniTEST).
 2. Du skal deltage i et fagnært program, hvor du får indsigt i den uddannelse, du har søgt optagelse på.

 

uniTEST

uniTEST er en kognitiv test, der vurderer din generelle studieegnethed inden for tre områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen er en multiple choice test, der består af 95 spørgsmål og varer 2,5 timer.
Testen er på dansk, og foregår på Aarhus Universitet.

Her kan du se eksempler på spørgsmål fra en tidligere uniTEST


Du kan ikke forberede dig til uniTEST

Til uniTEST bliver du ikke testet i specifik viden inden for den eller de uddannelser, du søger optagelse på. Den viden, du har brug for, så du kan svare på opgaverne, fremgår af de spørgsmål, du bliver stillet til uniTEST.

Du må medbringe en fysisk, tosproget ordbog til testen, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

 

Det fagnære program

Det fagnære program foregår på den uddannelse, du har søgt optagelse på. Der lærer du om uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb. Du får også et indtryk af de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen.

Hvis du har søgt optagelse på flere forskellige uddannelser, skal du kun deltage i det fagnære program på én af uddannelserne. Din ansøgning bliver stadig vurderet på alle de naturvidenskabelige uddannelser, du har søgt optagelse på.

Det fagnære program bliver afholdt i forlængelse af uniTEST og slutter senest kl. 17.00 samme dag.

Invitation til adgangsprøven

På kvote 2 selvbetjeningen på mit.au.dk modtager du al kommunikation om adgangsprøven. Det er også der, du bliver inviteret til og tilmelder dig adgangsprøven.

Vi sender dig en mail, når der er åbent for kvote 2 selvbetjeningen.

Sådan får du adgang til kvote 2 selvbetjeningen
Du får adgang til kvote 2 selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket ’Dine ansøgninger til kvote 2’.

Hvis du endnu ikke har aktiveret din konto/bruger på mit.au.dk, kan du få hjælp her.

Program for adgangsprøven

Her kan du se det overordnede program for adgangsprøven.
Du modtager besked om mødested og andre detaljer via kvote 2-systemet.

09.00-09.45: Ankomst og registrering

9.45-10.00: Velkomst i lokalerne

10:00-12.30: UniTEST

12.30-13.15: Frokost og transport til det fagnære program (studerende viser vej)

13.15-17.00: Fagnært program på de enkelte uddannelser.

Fagnært program på Biologi

13.15-13:45 Velkomst og introduktion til biologiuddannelsen
13:45-15:00 Rundvisning og information om biologiuddannelsen
15:00-15:30 Café-møde med studerende og studievejleder

Fagnært program på Datalogi

13:15 - 14:15 Information om uddannelsen og fagligt foredrag
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 16:00 Rundvisning med ophold ved stationer
16:00 - Kaffe/kage og tak for i dag

Fagnært program på Datavidenskab

12.30-13.15

Transport og frokost

Studerende følger gæsterne til instituttet og der bydes på en sandwich.

13.15-13.25

Velkomst til instituttet

Officiel velkommen, forklar om instituttet og de tre uddannelser, gennemgå programmet og meningen med det.

13.25-14.00

Studerende fortæller om hverdagen på Datavidenskab

Hør de studerende fortælle om en hverdag på Datavidenskab.

14.00-14.30

Forelæsning

14.30-14.40

Kort pause

14.30-15.15

Teoretiske øvelser

Løs opgaver med de andre og med hjælp fra en ældre studerende.

15.15-15.30

Præsentation af et projekt i datavidenskab

Hør mere om projekter (dataprojekt) i datavidenskab

15.30-16.00

Spørgsmåls-café m. kaffe og kage

Få en kop kaffe og et stykke kage, og stil alle dine spørgsmål til studerende på Datavidenskab.

Fagnært program på Fysik

13:15 - 13.20 Velkomst
13:20 - 14:05 Forelæsning - Partiklers bølgeegenskaber og Bohrs atommodel v/ professor Steen Brøndsted Nielsen
14:05 - 14:50 TØ - teoretiske øvelser i forelæsningsstoffet
14:50 - 15:30 Studieorientering v. studievejleder og uddannelsesansvarlig
15:30 - 16:30 Rundvisning og kaffe/kage
16:30 Tak for i dag

Fagnært program på Geoscience

13.15-13.30 Velkomst af uddannelsesansvarlig og kort om Geoscience
13.30-15.00 Hvad forgår der på de første 3-4 semester? Få et indblik i fagene ved at prøve noget af sammen med studievejleder
15.00-15.20 Pause (kaffe og kage)
15.20-16.00 Opsamling på dagen og forventningsafstemning, samt mulighed for at snakke med studerende
16.00 Tak for i dag

Fagnært program på IT-Produktudvikling

13:15-14:15 Information om uddannelsen og fagligt foredrag
14:15-14:30 Pause
14:30-16:00 Rundvisning med ophold ved stationer
16:00- Kaffe/kage og tak for i dag

Fagnært program på Kemi og Medicinalkemi

12.30 - 13.15

Kort gåtur til Institut for Kemi samt frokost

13.15 - 13.30

Registrering af deltagere

13.30 - 13.45

Velkomst og information om dagen

13.45 - 14.15

Information om uddannelserne Kemi og Medicinalkemi

14.15 - 14.30

Kaffe og kage

14.30 - 15.00

Miniforelæsning og information om undervisning

15.00 - 15.30

Nuværende studerende fortæller om studielivet

15.30 - 16.10

Rundvisning på Instituttet

16.15 - 16.20

Fælles afslutning

Fagnært program på Matematik

12.30-13.15

Transport og frokost

Studerende følger gæsterne til instituttet og der bydes på en sandwich.

13.15-13.25

Velkomst til instituttet

Officiel velkommen, forklar om instituttet og de tre uddannelser, gennemgå programmet og meningen med det.

13.25-14.00

Studerende fortæller om hverdagen på Matematik

Hør de studerende fortælle om en hverdag på Matematik.

14.00-14.30

Forelæsning

14.30-14.40

Kort pause

14.40-15.15

Teoretiske øvelser

Løs opgaver med de andre og med hjælp fra en ældre studerende.

15.15-15.30

Præsentation af et projekt i matematik

Hør mere om (bachelor/kandidat) projekter i matematik

15.30-16.00

Spørgsmåls-café m. kaffe og kage

Få en kop kaffe og et stykke kage, og stil alle dine spørgsmål til studerende på Matematik

Fagnært program på Matematik-Økonomi

12.30-13.15

Transport og frokost

Studerende følger gæsterne til instituttet og der bydes på en sandwich.

13.15-13.25

Velkomst til instituttet

Officiel velkommen, forklar om instituttet og de tre uddannelser, gennemgå programmet og meningen med det.

13.25-14.00

Studerende fortæller om hverdagen på Matematik-Økonomi

Hør de studerende fortælle om en hverdag på Matematik-Økonomi.

14.00-14.30

Forelæsning

14.30-14.40

Kort pause

14.30-15.15

Teoretiske øvelser

Løs opgaver med de andre og med hjælp fra en ældre studerende.

15.15-15.30

Præsentation af et projekt i matematik økonomi

Hør mere om (bachelor/kandidat) projekter i matematik økonomi

15.30-16.00

Spørgsmåls-café m. kaffe og kage

Få en kop kaffe og et stykke kage, og stil alle dine spørgsmål til studerende på Matematik Økonomi

Fagnært program på Molekylærbiologi

12:30-13:15 Transport til Universitetsbyen 81 - Frokost
13:15 – 13:35 Velkomst og Introduktion til uddannelsen (oplæg v. uddannelsesansvarlig Charlotte Rohde Knudsen)
13:35 – 14:05 Forelæsning om det centrale dogme
Deltagerne deles herefter i to hold, som på skift laver teoretiske øvelser og laboratorieøvelser under instruktion af studerende, som der er god mulighed for at få en snak med undervejs.
14:05 – 15:00 Teoretiske øvelser/ Laboratorieøvelser runde I
15:00 – 15:50 Teoretiske øvelser/ Laboratorieøvelser runde II
15.50 – 16.20 Sodavand, Kaffe/The & Kage og snak med studerende og undervisere - Afslutning og tak for i dag

Fagnært program på Nanoscience

13:15 - 13:45 Velkomst
13:45 - 14:15 Oplæg ved nanosciencestuderende om hverdagen på studiet og forventninger til dagen
14:15 - 15:00 Snak i grupper med nuværende nanosciencestuderende
15:00 - 15:30 Rundvisning ved iNANO Besøgsservice
15:30 - 15:45 Studenterforeningen Nanorama fortæller om livet som studerende
15:45 – 16:00 Opsamling og afrunding
16.00 Tak for i dag!

Prøve på flere universiteter

Hvis du har søgt optagelse på naturvidenskabelige uddannelser på både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, skal du deltage i adgangsprøver på begge universiteter. Det er vigtigt, at du tilmelder dig adgangsprøven på begge universiteter.

Skal jeg søge ind via adgangsprøven i kvote 2?

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, hvor karakterkravet er 6,0, opfordrer vi dig til at søge via adgangsprøven i kvote 2, hvis:

 • du ikke opfylder karakterkravene.
 • du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen.
 • du endnu ikke kender dine karakterer i Matematik A.
 • dit gennemsnit ligger over 6,0, men tæt på sidste års grænsekvotient i kvote 1 på den uddannelse, du søger optagelse på.

Sygeprøve

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom på testdagen er det vigtigt, du bliver hjemme og giver besked til kvote2.nat-tech@au.dk med det samme.

Der afholdes kun sygeprøve i tilfælde af akut sygdom, som er af en karakter, der forhindrer dig i at deltage i adgangsprøven. Du skal dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som du skal sende til kvote2.nat-tech@au.dk senest den første mandag efter prøvens afholdelse.

Særlige prøvevilkår

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om særlige vilkår til adgangsprøven på Aarhus Universitet

Har du brug for særlige vilkår til adgangsprøven, skal du søge om det ved at udfylde formularen i linket nedenfor.

Bemærk, der er frist for at søge særlige vilkår den 25. marts.


Når du søger om særlige vilkår til adgangsprøven, skal du være opmærksom på:

 • at du skal vedhæfte dokumentation for dit særlige behov, fx. ordblindetest eller lægeerklæring.
 • at du i formularen skal beskrive, hvilket særlige behov du har til adgangsprøven fx forlænget tid, hjælpemidler og hvilke hjælpemidler, enerum mm.