Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adgangsprøve Nat-Tech

Ændrede kvote 2-kriterier på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser som følge af corona:


Adgangsprøven aflyst

Efter planen skulle mange ansøgere den 24. april være mødt fysisk op på Aarhus Universitet for at deltage i en adgangsprøve til de naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser samt diplomingeniøruddannelser. Dette er desværre ikke muligt på grund af corona-situationen, og derfor er adgangsprøven aflyst.

 

Ændrede kvote 2-kriterier 2021

På grund af ændringerne har Aarhus Universitet været nødt til at ændre kriterierene for optag i kvote 2 gældende for 2021.

Som følge heraf er vi nødt til at vurdere ansøgninger via kvote 2 efter nogle andre kriterier. Det betyder, at din ansøgning i år bliver vurderet ud fra de samme kriterier, som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag:

  1. Dit gennemsnit af særligt relevante fag fra din adgangsgivende eksamen (fagsnit). Se fagene under de enkelte uddannelser på bachelor.au.dk . Klik på punktet ”Adgangskrav” og læs under ”Kvote 2-kriterier”.
  2. Andre relevante dokumenterede kvalifikationer. Læs mere om, hvad relevante kvalifikationer er her.  

Ændringerne er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvis du også har søgt ind på Syddansk Universitet, skal du være opmærksom på, at Aarhus Universitet i år desværre ikke har mulighed for at anvende dit prøveresultat fra Syddansk Universitet.


Det skal du gøre nu

Vi vil bede dig læse informationen om relevante kvalifikationer. Hvis du mener, du har relevante kvalifikationer, skal du uploade dokumentation for dette senest 30. april til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvis du har søgt optagelse på en diplomingeniøruddannelse, har vi i din kvote 2 ansøgning (med frist 15. marts) modtaget de informationer, vi skal bruge for at vurdere din ansøgning ud fra de ovennævnte kriterier. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar i vores FAQ. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på Aarhus Universitet her:

Vejledningscenter AU 

Studievejlederne på NAT og TECH

 

Vi beklager omlægningerne og de ændrede vilkår, som corona-situationen medfører, og håber på din forståelse i denne særlige situation.

¨