Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vinterstart på ingeniøruddannelser

Fristen for ansøgning d. 1. november er overskredet. Men på nedenstående diplomingeniøruddannelser kan du stadig søge om ledige pladser med vinterstart:

Der er studiestart onsdag den 22. januar 2020.

Vinterstart

Bygning

Bygningsdesign

Elektronik

Informations- og kommunikationsteknologi

Maskinteknik

Elektrisk energiteknologi


For at blive vurderet skal du:

  • have en adgangsgivende eksamen
  • opfylde de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser
  • have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inklusiv bonus for ekstra A-fag)
  • have mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A

 

Opfylder du ikke karakterkravene om mindst 7,0 i gennemsnit og mindst 7,0 i Matematik A, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge ledige pladser.

Du kan finde flere oplysninger om uddannelserne, adgangskrav og lign. på denne side.

Bemærk: Nye adgangskrav på uddannelserne

På alle diplomingeniøruddannelser er der et karakterkrav på mindst 7,0 i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i Matematik A. Hvis du har søgt før den 1. november, men ikke opfylder karakterkravene, inviteres du til en adgangsprøve.

Prøven afholdes lørdag d. 23. november 2019.

Med en gennemført adgangsprøve opfylder du adgangskravene, men er ikke garanteret optagelse. Du kan læse mere om adgangsprøven på denne side.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen d. 1. november 2019

Ansøgninger til diplomingeniøruddannelser med vinterstart vil fra og med 5. august 2019 og til og med 1. november 2019 bliver sagsbehandlet og vurderet først.

Ansøgninger modtaget fra d. 2. november 2019 og frem behandles efter først til mølle princippet, hvis der fortsat er ledige pladser på uddannelserne. Listen over uddannelser med ledige pladser opdateres løbende. Ansøgere i først til mølle kan først forvente svar primo januar.

Sådan søger du

Du skal udfylde nedenstående elektroniske ansøgningsskema. Bemærk, det er en god idé at gemme kvitteringssiden, når du har indsendt formularen. Du skal huske at vedhæfte dit eksamensbevis, enkeltfagsbeviser og andre dokumenter, du mener kan være relevante for din ansøgning.

Svar på din ansøgning

Du vil modtage svar på din ansøgning til ledige pladser i december. Du vil modtage svaret i din e-Boks, og det vil fremgå af optagelsesbrevet, hvordan du accepterer studiepladsen.

Har du dansk opholdstilladelse?

Hvis du ikke har et dansk/EU/EØS/Schweizisk statsborgerskab, skal du vedlægge en kopi af din opholdstilladelse (opholdskort og opholdsbrev). Læs mere om reglerne for ansøgere uden dansk statsborgerskab under ”Studiegebyr – Hvem skal betale?” på denne side.