DIPLOMINGENIØR

BYGNING

FRA SKITSERING TIL VIRKELIGHED

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (sommerstart): 7,5   |   Kvote 1 2018 (vinterstart): Alle optaget
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Diplomingeniøruddannelsen til bygningsingeniør giver dig en helhedsforståelse for byggeri, byggetekniske metoder og it-værktøjer. På de tre første semestre lærer du blandt andet om geologi, bærende konstruktioner, materialer, husbygning, tekniske installationer, miljøforhold og byggejura.

Hverdagen på bygningsingeniørstudiet

Undervisningen foregår primært på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet med omkring 20 skemalagte timer om ugen. Her har du forelæsninger, klasseundervisning og laboratorieøvelser, hvor du blandt andet benytter matematik og fysik til at vurdere og konstruere bygninger. Du kommer til at lave projektarbejde, besøge byggepladser og virksomheder og deltage i ekskursioner og studieture.

Specialisering og lønnet praktik

På 4., 6. og 7. semester kan du specialisere dig inden for enten Bærende konstruktioner, Energi og indeklima, Byggeproduktion, Infrastruktur eller Miljøteknik. På femte semester skal du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Her vil du arbejde med områder som beregning af konstruktioner og installationer, tilsynsføring ved bygge- og anlægsopgaver, prisoverslag og tilbudsberegning. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

  Karrieremuligheder

  Som diplomingeniør i Bygning kan du indgå i arbejdet på byggepladser med byggeledelse, tilsyn, kvalitetssikring og økonomi. Du kan arbejde med projektering af bærende konstruktioner eller med tekniske installationer og inden for områder som byggesagsbehandling, trafik- og miljøforhold, helhedsplaner, anlæg af nye by- og havneområder samt udformning af lokalplaner. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.


   

  "Jeg troede alle ingeniører byggede broer"

  "Med moderne ingeniørvidenskab kan man bygge ting, der førhen har været umuligt. Det giver udfordringer på helt nye måder, og det gør det både spændende og motiverende", siger Jonas

  Visninger
  Mød Jonas, han læser til Bygningsingeniør

  Adgangskrav

  Optagelsesområdenummer

  22820 (Sommerstart)

  22825 (Vinterstart)

  For at søge denne uddannelse kræves:

  1. En adgangsgivende eksamen 

  2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

  3. Følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

  Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

  Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

  Opfylder du ikke karakterkravet?

  Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

  For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

  Kvote 2

  Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. 

  Læs om kvote 2 og adgangsprøven

  Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

  1. Score fra adgangsprøve
  2. Gennemsnit i Matematik A
  3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

  Varsling for optagelsen 2020

  Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

  1. Score fra optagelsesprøve
  2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
  3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
  4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
  5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
   • Matematik A
   • Fysik B eller Geovidenskab A
   • Kemi C eller Bioteknologi A

  Uddannelsens opbygning

  Studieordning

  I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygning kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

  Uddannelsens studiediagram kan du se på nedenstående faktaark. Klik på linket og download.

  Fra håndværker til ingeniør

  Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Bygning, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

  Supplering

  Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

  Studieliv

  Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen i Bygning

  På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø med mange forskellige ingeniøruddannelser. Du har omkring 20 skemalagte timer om ugen, og du skal regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde og selvstændige studier.

  Projektarbejde og ekskursioner

  Den teoretiske viden, du tilegner dig gennem undervisningen, bruger du til at løse konkrete problemstillinger i samarbejde med andre studerende. På hvert semester kommer du til at arbejde med et ingeniørprojekt eller en case i en gruppe. Her vil du blive udfordret på både din faglighed, din kreativitet og din evne til at kunne konstruere. I løbet af uddannelsen besøger du desuden en række byggepladser og kommer på fagligt relevante ekskursioner og studieture i Danmark eller i udlandet.

  Specialisering på fjerde semester

  På fjerde semester skal du specialisere dig. Du kan specialisere dig i bærende konstruktioner (eks. beton og stålkonstruktioner), miljøteknik (eks. vandrensning og vandindvinding), geoteknik (eks. jordens bæreevne og stabilitet), infrastruktur (eks. dimensionering af transportsystemer og planlægning), byggeproduktion (eks. udførelse af byggeprojekter og projektledelse), energi og indeklima (eks. energiforsyning og installationer) – valget er dit.

  Praktik på 5. semester

  På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en byggevirksomhed. Det kan være på en tegnestue, i en produktionsvirksomhed  eller på en byggeplads. I løbet af 4. semester introduceres praktikforløbet, og du er selv ansvarlig for at søge en praktikplads. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.

  Sociale og faglige studenterforeninger

  På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i studenterafdelingen af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

  Følg studielivet på Aarhus Universitet

  - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

   

  Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

  Karriere

  De fleste bygningsingeniører får arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer, i kommunernes tekniske forvaltning eller i entreprenørfirmaer. Uddannelsen er også et godt springbræt til at blive leder. Hos en entreprenør er du midt i byggeriet på byggepladserne, hvor du arbejder med byggeledelse, tilsyn, kvalitetssikring og økonomi. I den tekniske forvaltning er opgaverne ofte rettet mod byggesagsbehandling, trafik- og miljøforhold, helhedsplaner og anlæg af nye byområder samt udformning af lokalplaner. Hos et rådgivende ingeniørfirma arbejder du typisk med projektering og design af bærende konstruktioner, tekniske installationer som varmeanlæg og ventilationsanlæg, fundering og infrastrukturanlæg.

  Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.