DIPLOMINGENIØR

BYGNING

FRA SKITSERING TIL VIRKELIGHED

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (sommerstart): 7,5   |   Kvote 1 2018 (vinterstart): Alle optaget
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Uddannelsen til bygningsingeniør giver dig en helhedsforståelse for byggeri, byggetekniske metoder og it-værktøjer. På de tre første semestre lærer du blandt andet om geologi, bærende konstruktioner, materialer, husbygning, tekniske installationer, miljøforhold og byggejura. Som diplomingeniør i Bygning kan du læse videre på den toårige kandidat til civilingeniør i Byggeri på Aarhus Universitet eller gå direkte ud på arbejdsmarkedet.

Hverdagen på bygningsingeniørstudiet

Undervisningen foregår primært på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet med omkring 20 skemalagte timer om ugen. Her har du forelæsninger, klasseundervisning og laboratorieøvelser, hvor du blandt andet benytter matematik og fysik til at vurdere og konstruere bygninger. Du kommer til at lave projektarbejde, besøge byggepladser og virksomheder og deltage i ekskursioner og studieture.

Specialisering og lønnet praktik

På 4., 6. og 7. semester kan du specialisere dig inden for enten Bærende konstruktioner, Energi og indeklima, Byggeproduktion, Infrastruktur eller Miljøteknik. På femte semester skal du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Her vil du arbejde med områder som beregning af konstruktioner og installationer, tilsynsføring ved bygge- og anlægsopgaver, prisoverslag og tilbudsberegning. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

Karrieremuligheder og civilingeniør

Som diplomingeniør i Bygning kan du indgå i arbejdet på byggepladser med byggeledelse, tilsyn, kvalitetssikring og økonomi. Du kan arbejde med projektering af bærende konstruktioner eller med tekniske installationer og inden for områder som byggesagsbehandling, trafik- og miljøforhold, helhedsplaner, anlæg af nye by- og havneområder samt udformning af lokalplaner. Du har også mulighed for at læse videre på den to-årige kandidatuddannelse til civilingeniør i Civilingeniør i Byggeri Aarhus Universitet.

"Jeg troede alle ingeniører byggede broer"

"Med moderne ingeniørvidenskab kan man bygge ting, der førhen har været umuligt. Det giver udfordringer på helt nye måder, og det gør det både spændende og motiverende", siger Jonas

Visninger
Mød Jonas, han læser til Bygningsingeniør

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22820 (Sommerstart)

22825 (Vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a. ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier, der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

NB! Karakterkravet gælder IKKE for optagelse med vinterstart 2019.

Optagelsesprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra optagelsesprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier) 

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygning kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Uddannelsens studiediagram kan du se på nedenstående faktaark. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Bygning, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

 

Studieliv

Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen i Bygning

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø med mange forskellige ingeniøruddannelser. Du har omkring 20 skemalagte timer om ugen, og du skal regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde og selvstændige studier.

Projektarbejde og ekskursioner

Den teoretiske viden, du tilegner dig gennem undervisningen, bruger du til at løse konkrete problemstillinger i samarbejde med andre studerende. På hvert semester kommer du til at arbejde med et ingeniørprojekt eller en case i en gruppe. Her vil du blive udfordret på både din faglighed, din kreativitet og din evne til at kunne konstruere. I løbet af uddannelsen besøger du desuden en række byggepladser og kommer på fagligt relevante ekskursioner og studieture i Danmark eller i udlandet.

Specialisering på fjerde semester

På fjerde semester skal du specialisere dig. Du kan specialisere dig i bærende konstruktioner (eks. beton og stålkonstruktioner), miljøteknik (eks. vandrensning og vandindvinding), geoteknik (eks. jordens bæreevne og stabilitet), infrastruktur (eks. dimensionering af transportsystemer og planlægning), byggeproduktion (eks. udførelse af byggeprojekter og projektledelse), energi og indeklima (eks. energiforsyning og installationer) – valget er dit.

Praktik på 5. semester

På 5. semester skal du i ingeniørpraktik i en byggevirksomhed. Det kan være på en tegnestue, i en produktionsvirksomhed  eller på en byggeplads. I løbet af 4. semester introduceres praktikforløbet, og du er selv ansvarlig for at søge en praktikplads. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.

Studerende: Direkte kobling mellem teori og praksis

”Jeg har altid været fascineret af bygningsværker – både af det arkitektoniske, men især af det tekniske. Jeg har altid været glad for fysik og matematik, og det gode ved ingeniøruddannelsen er, at her bliver det for alvor synligt, hvad det er, man skal bruge det til. Det er en daglig motivationsfaktor for mig, at der er en direkte kobling imellem det vi lærer, og det vi skal bruge det til som ingeniører.”
Line Hansen, diplomingeniørstuderende på Bygning

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i studenterafdelingen af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Læs to år mere og bliv civilingeniør

Som diplomingeniør i Bygning, kan du læse videre på den to-årige kandidatuddannelse til civilingeniør i Byggeri. Civilingeniør i Byggeri (Architectural Engineering) kombinerer bygningsingeniørens traditionelle fagområder med æstetik, arkitektur og naturvidenskabelige discipliner.

Mange forskellige jobmuligheder

De fleste bygningsingeniører får arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer, i kommunernes tekniske forvaltning eller i entreprenørfirmaer. Uddannelsen er også et godt springbræt til at blive leder. Hos en entreprenør er du midt i byggeriet på byggepladserne, hvor du arbejder med byggeledelse, tilsyn, kvalitetssikring og økonomi. I den tekniske forvaltning er opgaverne ofte rettet mod byggesagsbehandling, trafik- og miljøforhold, helhedsplaner og anlæg af nye byområder samt udformning af lokalplaner. Hos et rådgivende ingeniørfirma arbejder du typisk med projektering og design af bærende konstruktioner, tekniske installationer som varmeanlæg og ventilationsanlæg, fundering og infrastrukturanlæg.