DIPLOMINGENIØR

BYGNINGSDESIGN

DET ÆSTETISKE OG DET TEKNISKE I SKØN FORENING

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (Sommerstart): 8,4 (Standby: 5,8)   |   Kvote 1 2018 (Vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Uddannelsen til diplomingeniør i Bygningsdesign er bygget op omkring ingeniørfag med cirka 15 procent arkitektfagligt stof. Du arbejder med alle faser af byggeprocessen med særligt fokus på den indledende designfase. Du lærer at tage hensyn til arkitektens krav om udseende og funktion i samspil med det byggefaglige element.

Hverdagen på Bygningsdesign

Undervisningen i bygningsdesign foregår på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Her har du forelæsninger, klasseundervisning, laboratoriearbejde og projektarbejde, som kræver kreativitet og indblik i formgivning og designprocesser. Du kommer desuden til at besøge byggepladser og deltage i fagligt relevante ekskursioner i Danmark og eventuelt i udlandet.

Specialisering og lønnet praktik

De første tre semestre på bygningsdesign handler om sammenhængen mellem bærende konstruktioner, bygningens udformning, energi og indeklima. På 4., 6. og 7. semester kan du specialisere dig inden for enten Bærende konstruktioner eller Energi og indeklima. På femte semester skal du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. 

Karrieremuligheder

Som diplomingeniør i Bygningsdesign kan du eksempelvis blive ansat i et rådgivende ingeniørfirma. Her vil du supplere bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Du kan også blive ansat i arkitektfirmaer, entreprenørfirmaer eller hos kommunens tekniske forvaltning. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22830 (Sommerstart)

22835 (Vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. 

Læs om kvote 2 og adgangsprøven

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit i Matematik A
 3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Uddannelsens studiediagram kan du se på nedenfor og på faktaarket. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Bygningsdesign, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

 

Studieliv

Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen bygningsdesign

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø med mange forskellige ingeniøruddannelser. Undervisningsaktiviteterne varierer fra uge til uge, og du vil have omkring 20 skemalagte timer om ugen. Du skal desuden regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde og selvstændige studier.

Specialisering på 4. og 6. semester

Fra dit fjerde semester skal du specialisere dig, og her kan du vælge mellem to forskellige specialiseringer. Den ene mulighed er bærende konstruktioner (beton og stålkonstruktioner), mens den anden mulighed er energi og indeklima (energiforsyning og installationer).

Praktik på 5. semester og besøg i udlandet

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Der er også tradition for en ekskursion til en europæisk storby i løbet af uddannelsen. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed, har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.   

Det arkitektfaglige aspekt

Cirka 15 procent af studiet indeholder arkitektfagligt stof. Her lærer du som ingeniør at tage hensyn til de krav, som udseende og funktion stiller til byggeriet. Du får altså indblik i arkitektfaget og formgivningsprocessen, men langt det meste af din faglighed bliver dog bygget op omkring det klassiske ingeniørområde.

Studerende: De sociale kompetencer skal bruges mere, end man tror

”Jeg kan huske, at jeg i gymnasiet tænkte, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, og jeg tror faktisk, at ingeniørjobbet rummer aspekter, hvor ens sociale kompetencer skal bruges mere, end man skulle tro. Når man er ingeniør arbejder man meget i teams og håndterer mange forskellige kontaktflader til parterne i et byggeprojekt som for eksempel arkitekter, håndværkere og entreprenører. Her synes jeg, at det er en stor styrke ved min uddannelse, at jeg har indblik i både de æstetiske og funktionelle aspekter af byggeri – eller sagt med andre ord: Jeg føler mig godt rustet til at designe løsninger, der både er økonomisk bæredygtige, konstruktionsmæssigt forsvarlige, funktionelle for brugerne og formmæssigt interessante.”
Sara Hjortskov Larsen, Diplomingeniørstuderende på Bygningsdesign

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i studenterafdelingen af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Mange diplomingeniører i bygningsdesign bliver ansat i rådgivende ingeniørfirmaer. Her supplerer de klassisk skolede bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Som ingeniør i bygningsdesign kan du også blive ansat i arkitektfirmaer, entreprenørfirmaer eller tekniske forvaltninger i kommunerne. Færdiguddannede ingeniører i bygningsdesign får blandt andet arbejde hos kommuner og virksomheder som for eksempel NIRAS, COWI, Rambøll og midtconsult a/s.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.