DIPLOMINGENIØR

BYGNINGSDESIGN

DET ÆSTETISKE OG DET TEKNISKE I SKØN FORENING

Bygningsdesign kombinerer det ingeniørfaglige med viden om arkitektur. Som diplomingeniør i bygningsdesign kan du læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør i Byggeri eller gå direkte ud på arbejdsmarkedet.

Introduktion

Bygningsdesign-ingeniøruddannelsen er bygget op omkring ingeniørfag med cirka 15 procent arkitektfagligt stof. Du arbejder med alle faser af byggeprocessen med særligt fokus på den indledende designfase. Du lærer at tage hensyn til arkitektens krav om udseende og funktion i samspil med det byggefaglige element.

Hverdagen på Bygningsdesign

Undervisningen i bygningsdesign foregår på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Her har du forelæsninger, klasseundervisning, laboratoriearbejde og projektarbejde, som kræver kreativitet og indblik i formgivning og designprocesser. Du kommer desuden til at besøge byggepladser og deltage i fagligt relevante ekskursioner i Danmark og eventuelt i udlandet.

Specialisering og lønnet praktik

De første tre semestre på bygningsdesign handler om sammenhængen mellem bærende konstruktioner, bygningens udformning, energi og indeklima. På 4., 6. og 7. semester kan du specialisere dig inden for enten Bærende konstruktioner eller Energi og indeklima. På femte semester skal du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

Arkitektur, infrastruktur, energi og indeklima og meget mere

Klik på videoen og mød de studerende på Bygningsdesign. De fortæller om, hvad de brænder for, og hvad de har valgt at specialisere sig inden for.

De studerende på bygningsdesign læser på Navitas, det nye ingeniørcampus på havnen i Aarhus.

Karrieremuligheder og civilingeniør

Som Diplomingeniør i bygningsdesign kan du eksempelvis blive ansat i et rådgivende ingeniørfirma. Her vil du supplere bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Du kan også blive ansat i arkitektfirmaer, entreprenørfirmaer eller hos kommunens tekniske forvaltning. Du har også mulighed for at læse videre på den to årige kandidatuddannelse til Civilingeniør i Byggeri på Aarhus Universitet.

På ingeniørstudiet bliver matematikken håndgribelig

"Jeg troede kun, det var brainy typer med sindssyge hobbyer, der læste til ingeniør", siger Mette

"Her handler det ikke bare om at komme frem til et resultat, man så kan tegne som en parabel i et koordinatsystem. Her handler det om at finde ud af, om ting i den virkelig verden kan holde, eller om det hele braser sammen. Det bliver virkelig gjort håndgribeligt i undervisningen, og det giver mening, synes jeg. Det er super fedt, for jeg kan rigtig godt lide, at man får et resultat og kommer frem til noget, man reelt kan bruge til noget."

 

 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22830 (Sommerstart)

22835 (Vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes flere steder f.eks. ved VUC eller ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne ved DTU eller ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier, der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen d. 15/3 kl. 12 middag.

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, altså flere ansøgere som består adgangsprøven, end der er studiepladser, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af disse ansøgere:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Uddannelsens studiediagram kan du se på nedenfor og på faktaarket. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Bygningsdesign, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

 

Studieliv

Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen bygningsdesign

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø med mange forskellige ingeniøruddannelser. Undervisningsaktiviteterne varierer fra uge til uge, og du vil have omkring 20 skemalagte timer om ugen. Du skal desuden regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde og selvstændige studier.

Specialisering på 4. og 6. semester

Fra dit fjerde semester skal du specialisere dig, og her kan du vælge mellem to forskellige specialiseringer. Den ene mulighed er bærende konstruktioner (beton og stålkonstruktioner), mens den anden mulighed er energi og indeklima (energiforsyning og installationer).

Praktik på 5. semester og besøg i udlandet

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Der er også tradition for en ekskursion til en europæisk storby i løbet af uddannelsen. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed, har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.   

Det arkitektfaglige aspekt

Cirka 15 procent af studiet indeholder arkitektfagligt stof. Her lærer du som ingeniør at tage hensyn til de krav, som udseende og funktion stiller til byggeriet. Du får altså indblik i arkitektfaget og formgivningsprocessen, men langt det meste af din faglighed bliver dog bygget op omkring det klassiske ingeniørområde.

Studerende: De sociale kompetencer skal bruges mere, end man tror

”Jeg kan huske, at jeg i gymnasiet tænkte, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, og jeg tror faktisk, at ingeniørjobbet rummer aspekter, hvor ens sociale kompetencer skal bruges mere, end man skulle tro. Når man er ingeniør arbejder man meget i teams og håndterer mange forskellige kontaktflader til parterne i et byggeprojekt som for eksempel arkitekter, håndværkere og entreprenører. Her synes jeg, at det er en stor styrke ved min uddannelse, at jeg har indblik i både de æstetiske og funktionelle aspekter af byggeri – eller sagt med andre ord: Jeg føler mig godt rustet til at designe løsninger, der både er økonomisk bæredygtige, konstruktionsmæssigt forsvarlige, funktionelle for brugerne og formmæssigt interessante.”
Sara Hjortskov Larsen, Diplomingeniørstuderende på Bygningsdesign

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i studenterafdelingen af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Læg to ekstra studieår oven i og bliv civilingeniør

Som diplomingeniør i bygningsdesign kan du læse videre til civilingeniør i byggeri, hvilket tager yderligere to år. Her kombineres bygningsingeniørens traditionelle fagområder med æstetik, arkitektur og naturvidenskabelige discipliner, hvilket ruster dig til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. På studiet kan du specialisere dig inden for enten bærende konstruktioner eller integreret energidesign. Hovedparten af studieforløbet vil være fælles for de to specialiseringer.

Jobmulighederne er mange

Mange færdiguddannede ingeniører i bygningsdesign bliver ansat i rådgivende ingeniørfirmaer. Her supplerer de klassisk skolede bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Som ingeniør i bygningsdesign kan du også blive ansat i arkitektfirmaer, entreprenørfirmaer eller tekniske forvaltninger i kommunerne. Færdiguddannede ingeniører i bygningsdesign får blandt andet arbejde hos kommuner og virksomheder som for eksempel NIRAS, COWI, Rambøll og midtconsult a/s.