Aarhus Universitets segl

COMPUTERTEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,1 (Standby: Alle optaget)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus |  Studiestart: August/september
Optagelsesområdenummer: 22136

Introduktion

På civilingeniøruddannelsen i Computerteknologi lærer du at designe, udvikle og implementere software og hardware til fremtidens computersystemer. Her bringer du de nyeste intelligente teknologier i spil, og uddannelsen giver dig derfor mulighed for selvstændigt at tackle samfundets digitale udfordringer – inden for alt lige fra rumindustrien til sundhedssektoren.

Bacheloruddannelsen i Computerteknologi giver dig mulighed for flere forskellige specialeretninger, og som civilingeniør kommer du ud til en verden, som har hårdt brug for dine kompetencer.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Computerteknologi er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, holdundervisning og laboratorie- og projektarbejde. Du vil blive undervist af anerkendte forskere på området, som samtidig vil være dine vejledere i forskellige videnskabelige projekter. Du får din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i hjertet af Aarhus. Her bliver du en del af universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og et omfattende ingeniørmiljø med over 3.500 ingeniørstuderende.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Computerteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse af samme navn, hvormed du opnår titlen som civilingeniør (cand.polyt.). Med den i hånden har du alle muligheder for at gøre karriere som specialist og problemknuser inden for computerteknologi – både nationalt og internationalt. Uddannelsen giver dig rige jobmuligheder i både offentlige og private virksomheder samt vidensinstitutioner, og du kan bl.a. komme til at arbejde som softwarearkitekt eller softwareudvikler af eksempelvis større apparater og it-systemer.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden før industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske revolution – dem, der med teknisk indsigt og teoretisk viden har bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød studerende på Computerteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Computerteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs om brush-up-kursus.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Erhvervsarbejde inden for softwareudvikling, programmering eller IT-support, videregående uddannelse inden for IT, højskole med fokus på IT eller software.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er en 3 årig uddannelse normeret til 180 ECTS point, som bestå af kurser inden for ingeniørvidenskab og naturvidenskab, projekter og valgfrie kurser.

Kursusrækkefølgen på den uddannelse finder du i studiediagrammet nedenfor. Beskrivelse af indholdet i de enkelte kurser finder du ved at klikke på et kursus i diagrammet.

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.


Studieliv

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus med meget korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets dygtige forskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med 4.000 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som f.eks. Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere

Bacheloruddannelsen i Computerteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse af samme navn og dermed til titlen som civilingeniør (cand.polyt.).

Civilingeniører i Computerteknologi er i høj kurs, og du kommer derfor ud til et arbejdsmarked, både nationalt og international, som har et meget stort behov for netop de færdigheder, du tilegner dig under uddannelsen. Computerteknologi retter sig mod den teknologiske udviklings udtalte behov for civilingeniører, der med udgangspunkt i en stor faglig og teoretisk specialviden kan innovere, designe og implementere løsninger på fremtidens teknologiske og digitaliserede udfordringer inden for områder såsom droner, robotter, satellitter, sundhedsteknologi, kunstig intelligens og meget mere.

Som civilingeniør i Computerteknologi kan du få arbejde på tværs af brancher og genrer. Uddannelsen giver dig mulighed for eksempelvis at arbejde med design og udvikling af software- og computersystemer til teknologivirksomheder, forskning, undervisning og konsulentopgaver. Med den teoretiske, eksperimentelle og praktiske ballast, civilingeniøruddannelsen giver dig, har du også gode muligheder for at starte egen virksomhed eller kunne varetage en ledende stilling inden for forskning og udvikling.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse og opnå en ph.d.-grad. Her vil du i samarbejde med instituttets forskere stå i spidsen for dit eget forskningsprojekt, og du vil gradvist gennem projektets forløb, avancerede kurser og personlig vejledning uddannes til selv at blive forsker.


Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.