Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

COMPUTERTEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus |  Studiestart: August/september

Introduktion

På civilingeniøruddannelsen i Computerteknologi lærer du at designe, udvikle og implementere software og hardware til fremtidens computersystemer. Her bringer du de nyeste intelligente teknologier i spil, og uddannelsen giver dig derfor mulighed for selvstændigt at tackle samfundets digitale udfordringer – inden for alt lige fra rumindustrien til sundhedssektoren.

Bacheloruddannelsen i Computerteknologi giver dig mulighed for flere forskellige specialeretninger, og som civilingeniør kommer du ud til en verden, som har hårdt brug for dine kompetencer.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Computerteknologi er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, holdundervisning og laboratorie- og projektarbejde. Du vil blive undervist af anerkendte forskere på området, som samtidig vil være dine vejledere i forskellige videnskabelige projekter. Du får din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i hjertet af Aarhus. Her bliver du en del af universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og et omfattende ingeniørmiljø med over 3.500 ingeniørstuderende.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Computerteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse af samme navn, hvormed du opnår titlen som civilingeniør (cand.polyt.). Med den i hånden har du alle muligheder for at gøre karriere som specialist og problemknuser inden for computerteknologi – både nationalt og internationalt. Uddannelsen giver dig rige jobmuligheder i både offentlige og private virksomheder samt vidensinstitutioner, og du kan bl.a. komme til at arbejde som softwarearkitekt eller softwareudvikler af eksempelvis større apparater og it-systemer.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden før industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske revolution – dem, der med teknisk indsigt og teoretisk viden har bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Mød studerende på Computerteknologi

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22136    

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ændrede kvote 2-kriterier 2021

På grund af corona-situationen kan Aarhus Universitet desværre ikke afholde uniTEST i år.

Som følge heraf er vi nødt til at vurdere ansøgninger i kvote 2 efter nogle andre kriterier end adgangsprøve og gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag. Det betyder, at din ansøgning i år bliver vurderet ud fra de samme kriterier, som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)  
 2. Andre relevante dokumenterede kvalifikationer. Læs mere om, hvad relevante kvalifikationer er her

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Ændringerne er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvis du også har søgt ind på Syddansk Universitet, skal du være opmærksom på, at Aarhus Universitet i år desværre ikke har mulighed for at anvende dit prøveresultat fra Syddansk Universitet.

Det skal du gøre nu

Vi beder dig læse informationen om relevante kvalifikationer. Hvis du mener, du har relevante kvalifikationer, skal du uploade dokumentation for dette senest 30. april til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar i vores FAQ

Ændring fra 2022

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus med meget korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets dygtige forskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som f.eks. Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Bacheloruddannelsen i Computerteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse af samme navn og dermed til titlen som civilingeniør (cand.polyt.).

Civilingeniører i Computerteknologi er i høj kurs, og du kommer derfor ud til et arbejdsmarked, både nationalt og international, som har et meget stort behov for netop de færdigheder, du tilegner dig under uddannelsen. Computerteknologi retter sig mod den teknologiske udviklings udtalte behov for civilingeniører, der med udgangspunkt i en stor faglig og teoretisk specialviden kan innovere, designe og implementere løsninger på fremtidens teknologiske og digitaliserede udfordringer inden for områder såsom droner, robotter, satellitter, sundhedsteknologi, kunstig intelligens og meget mere.

Som civilingeniør i Computerteknologi kan du få arbejde på tværs af brancher og genrer. Uddannelsen giver dig mulighed for eksempelvis at arbejde med design og udvikling af software- og computersystemer til teknologivirksomheder, forskning, undervisning og konsulentopgaver. Med den teoretiske, eksperimentelle og praktiske ballast, civilingeniøruddannelsen giver dig, har du også gode muligheder for at starte egen virksomhed eller kunne varetage en ledende stilling inden for forskning og udvikling.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse og opnå en ph.d.-grad. Her vil du i samarbejde med instituttets forskere stå i spidsen for dit eget forskningsprojekt, og du vil gradvist gennem projektets forløb, avancerede kurser og personlig vejledning uddannes til selv at blive forsker.