Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI, HA

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: 7,5 (Standby: 7)   |   Kvote 2 2020: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) vil klæde dig på til at arbejde med meget forskelligartede erhvervsøkonomiske problemstillinger, især i private virksomheder, og til at udvikle erhvervsøkonomiske strategier for virksomhedens udvikling.    

Introduktion

Erhvervsøkonomi handler om, hvordan man kan analysere og lede en virksomheds forskellige aktiviteter, så de spiller sammen og bidrager til at skabe værdi for virksomhedens kunder, medarbejdere og ejere – og samfundet som helhed. Du arbejder med at identificere, formulere og løse erhvervsøkonomiske problemer og udfordringer, når du skal lære, hvordan du bedst styrer og optimerer driften af en virksomhed.    

Fagene på Erhvervsøkonomi

På Erhvervsøkonomi arbejder du med fag som organisationsadfærd, ledelse, internt og eksternt regnskab, logistik, marketing, finansiering, mikro- og makroøkonomi, matematik samt erhvervsøkonomiske metoder. Du analyserer erhvervsøkonomiske ledelsesproblemer som eksempelvis finansiering af investeringer, forretningsudvikling ved hjælp af IT, optimering af produktionsplanlægning eller forbedring af kundetilfredshed. Du lærer desuden om, hvordan virksomheder og institutioner påvirkes af samfundet, teknologi, generelle økonomiske forhold og lovgivning.

Du specialiserer dig hen ad vejen

På Erhvervsøkonomi har du mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse. På dit femte semester har du mulighed for at sammensætte dit helt eget studieprogram ud fra en bred vifte af valgfag udbudt på uddannelsen, eller du kan tage på udveksling på et af vore mange partneruniversiteter. På det sjette semester har du mulighed for at vælge at skrive bachelorprojekt inden for det emne, du ønsker. Derefter har vi et stort udvalg af cand.merc.-linjer, hvor du kan specialisere dig inden for én bestemt erhvervsøkonomisk disciplin. 

Hverdagen på Erhvervsøkonomi

Du får din daglige gang på Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Undervisningen på Erhvervsøkonomi foregår primært som forelæsninger, gruppediskussioner og øvelser. Du har 14-20 timers undervisning om ugen, og du forventes at bruge omtrent samme antal timer på forberedelse.

Karrieremuligheder

Erhvervsøkonomi giver dig en bred erhvervsøkonomisk indsigt og kompetencer inden for områder som marketing, økonomistyring, organisationsudvikling, ledelsesstrategi, aktiehandel eller udviklingsprojekter, og mange af vores kandidater ender i leder- eller specialiststillinger. 

Top-up - supplering for erhvervsakademiuddannelser

Er du uddannet markedsføringsøkonom, finansøkonom eller financial controller, kan du tage en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi, HA på kortere tid end de normale 3 år. Læs hvordan du kan supplere din erhvervsakademiuddannelse med en Top-up her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22610

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse i 2020 kræves:


Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.
*Der er lavet en ændring af det krævede gennemsnit fra 7,0 til 6,0 grundet de særlige omstændigheder som COVID-19 medfører.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2 kriterier

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier 

 • Matematik B-niveau med karakteren min. 10
 • Matematik A-niveau
 • Engelsk B-niveau med karakteren min. 10 eller engelsk A-niveau 
 • Udlandsophold min. ½ år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Udlandsophold min. 1 år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år (Erhvervserfaringen skal omfatte lønnet arbejde af gennemsnitligt 30 timer ugentligt og være studierelevant)
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Varsling for optagelsen 2021

Kvote 1

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen

Mindst 7,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen*

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 7,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

 

Kvote 2

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor), samt
 2. Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.
 

Dokumentation

Karakterer

Dine karakterer skal du dokumentere med gyldigt eksamensbevis fra gymnasial uddannelse eller supplering. Beviserne skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.  

Udlandsophold

Udlandsophold dokumenterer du med flybilletter, boardingpas, kursusbeviser (officielt udstedte dokumenter med underskrift/stempel), arbejdsgivererklæring med periode samt underskrift/stempel. Det er vigtigt at de gyldige dokumenter viser varigheden af dit ophold.

Studierelevant erhvervserfaring

Studierelevant erhvervserfaring skal du dokumentere med en udtalelse fra arbejdsgiver. Den skal indeholde beskrivelse af arbejdsopgaver, ansættelsesperioden, timetal pr. uge samt være underskrevet af arbejdsgiver eller på firmaets brevpapir. Derudover skal det fremgå, om jobbet har været lønnet eller ulønnet. Fremgår dette ikke af udtalelsen, kan der yderligere fremsendes en lønseddel.

Studierelevant uddannelse

Du dokumenterer studierelevant uddannelse med eksamensbevis, studieudskrifter eller karakterudskrifter og eventuel studieordning. Karakterudskrifter/studieudskrifter skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.  

Bemærk, at hvis du uploader en motiveret ansøgning, bliver den ikke taget med i vurderingen af din kvote 2 ansøgning til denne uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Erhvervsøkonomi

Til forelæsningerne på Erhvervsøkonomi gennemgår din underviser ugens emner for hele din årgang. Til holdundervisningen forventes du i højere grad selv at komme på banen med bidrag til diskussioner, oplæg og øvelser. Du bliver også en del af en læsegruppe. Sammen skal I forberede oplæg, diskutere teorierne og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Erhvervsøkonomi er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Erhvervsøkonomi. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Mandag

8-12:              Forelæsning i Eksternt Årsregnskab

12-14:            Holdundervisning i Organisationsadfærd

14-16:            Forelæsning i Matematik 

Tirsdag

8-10:              Forelæsning i Statistik

10-12:            Holdundervisning i Eksternt Årsregnskab

14-16:            Holdundervisning i Matematik 

Onsdag

8-10:              Forelæsning i Organisationsadfærd

10-12:            Møde med læsegruppe

12-17:            Læsning 

Torsdag

8-17:              Læsning 

Fredag

9-12:              Opgaveregning

12-15:             Læsning 

Det sociale studieliv på Erhvervsøkonomi

Som studerende på Erhvervsøkonomi har du gode muligheder for at deltage i forskellige sociale og faglige foreninger: 

BSS Sport

Sportsforeningen på Aarhus BSS har kvindehold og mandehold i fodbold og håndbold på forskellige niveauer. Samtidig arrangerer foreningen blandt andet også sportsdag og julefest. 

Studenterlauget

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, den årlige skitur og introugen for nye studerende. 

Klubben

Som studerende på Aarhus BSS kan du komme i Klubben, der er studenterbaren på Fuglsangs allé. I hverdagene er der intim stemning med læsning, kaffe og diskussioner, og om fredagen bliver der spillet op til fest. 

FACCA

Når du har læst to år på dit studium kan du blive en del af FACCA. Det står for Finance and Consulting Club Aarhus, og det er en studenterforening, som formidler kontakt mellem studerende og erhvervslivet. 

Læs i udlandet

Som studerende på Erhvervsøkonomi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige evner og få indsigt i vilkårene for virksomheder i landet. Samtidig forbedrer du dine evner til at samarbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

For dansk ingeniør, hvor vi bruger data fra en tilsvarende diplom udd.:

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Som erhvervsøkonom er du i stand til at overskue virksomhedens forskellige interesser. I løbet af uddannelsen lærer du at identificere virksomhedens største problemer og at løse dem. Derfor arbejder flere erhvervsøkonomer som analysemedarbejdere, hvor de blandt andet hjælper til med at afklare, hvordan virksomheden klarer sig. Du kan også komme til at arbejde som administrativ medarbejder eller projektleder i eksempelvis en industriel virksomhed, eller du kan varetage salg og marketing. 

Kandidat

Mange bachelorer i Erhvervsøkonomi vælger at også at tage en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du kan specialisere dig i en række forskellige temaer indenfor erhvervsøkonomien.
 • Kandidatuddannelsen i Revision, der giver dig de juridiske og økonomiske værktøjer til at kunne arbejde som revisor. Uddannelsen giver adgang til den praktiske eksamen som statsautoriseret revisor, hvis du har haft 3 års ansættelse hos en statsautoriseret revisor.
 • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, hvor du blandt andet lærer at indføre nye IT-værktøjer, mens du tager hensyn til kommunikative problematikker og virksomhedens organisation.

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)

Aarhus Universitet tilbyder en HA top-up uddannelse for financial controller, markedsførings- og finansøkonomer fra erhvervsakademierne

Du kan blive optaget på HA top-up uddannelsen, hvis du enten er uddannet financial controller, markedsførings- eller finansøkonom. Andre lignende uddannelser giver ikke adgang til top-up uddannelsen. Du får ved optagelsen en standardmerit på i alt 60 ECTS og ved at tage yderligere 120 ECTS, opnår du bachelorgraden, som også giver adgang til cand.merc.-uddannelserne. Du kan søge SU fra semesterstart.

Undervisningsforløb 

Pr. september 2020 udbydes et 2-årigt forløb med optagelse én gang om året, i september.

I oversigten kan du se de enkelte studieforløb.

Uddannelsen er SU-beret­ti­get, uanset hvilket uddannelsesforløb du vælger, men du vil få fratrukket den SU-tid, du har brugt på din tidligere uddannelse.

Specifikke adgangskrav

Der er krav om, at du har haft følgende valgfag på din erhvervsakademiuddannelse:

Erhvervsakademiuddannelse

Valgfag

Markedsføringsøkonom

Statistik

Driftsøkonomi

Finansøkonom

Videregående statistik 

Statistik*

Financial controller

Videregående statistik

*Bemærk: Hvis du er startet på finansøkonomuddannelsen før 2014, er det ikke et krav, at du har haft statistik som valgfag.

Gymnasiale adgangskrav

Der er desuden krav om en adgangsgivende eksamen der inkluderer følgende specifikke fagniveauer:

 • Dansk A
 • Engelsk B: Engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelserne. Optagelse vil ske efter faldende gennemsnit og er baseret på et vægtet gennemsnit fra din erhvervsakademiuddannelse.

Ændring i HA top-up uddannelsen i 2020

Fra sommeroptaget 2020 vil der ske ændringer i suppleringsordningerne, således at standardmeritten ændres fra 90 ECTS til 60 ECTS, og top-up uddannelsen vil derfor udgøre 120 ECTS.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger via det digitale ansøgningssystem. Du skal vedhæfte eksamensbeviser og karakterudskrifter.

Du kan få hjælp til ansøgningen i følgende vejledning: 

Ansøgningsfrister:

Dokumentationsfristen er den endelige frist for at uploade dokumentation for bestået erhvervsakademiuddannelse og eventuelle suppleringskurser. Alle adgangskrav skal være opfyldt ved dokumentationsfristen.

Forløb Ansøgningsfrist Starttidspunkt  DokumentationsfristSvar på ansøgning
2 år 1. juli September1. juliMedio juli

 

2. runde optag på Top-up-uddannelser sommer 2020

Ansøgningsfrist 5. august 2020

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)*

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)*

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Herning) *

Top-up programme for AP degrees (Economics and business administration) (Campus Aarhus) *

* OBS! Ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark kan ikke søge i 2. runde.