Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI MED TILVALG

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8,4 (Standby: ingen optaget)    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Erhvervsøkonomi er studiet af økonomi og ledelse. Du lærer, at analysere virksomheders økonomiske problemstillinger og udvikle erhvervsøkonomiske strategier.

Kombiner to fag

Uddannelsen Erhvervsøkonomi med tilvalg giver dig mulighed for at kombinere to fag i en uddannelse. På dit hovedfag, Erhvervsøkonomi, kredser undervisningen om de økonomiske og psykologiske aspekter af ledelse. Du arbejder med økonomiske problemer og matematiske udfordringer, når du skal lære, hvordan du bedst styrer og optimerer driften af en virksomhed. Via dit tilvalgsfag får du mulighed for at dykke ned i en anden faglighed og dermed udvikle dine tværfaglige kompetencer. Du kan vælge imellem mere end 50 forskellige  tilvalgsfag på Aarhus Universitet. Undervisningen i tilvalgsfaget foregår på det institut, hvor tilvalgsfaget hører hjemme og du følger undervisning sammen med studerende på den pågældende uddannelse.

Fagene på Erhvervsøkonomi

På Erhvervsøkonomi med tilvalg arbejder du med fag som matematik, organisationsteori, statistik, regnskab, markedsføring, makroøkonomi og mikroøkonomi. Du analyserer ledelsesproblemer som eksempelvis forbedring af kundetilfredshed eller mindskning af medarbejderes sygefravær. Du lærer desuden om, hvordan virksomheder og institutioner påvirkes af samfundet, teknologi, økonomi og lovgivning. Alle fagene samlæses med studerende på uddannelsen Erhvervsøkonomi HA.

Vælg dit tilvalgsfag efter interesse

Du vælger dit tilvalgsfag på 4. semester og læser dit tilvalgsfag på 5. og 6. semester af bacheloruddannelsen. Der er mange muligheder for at kombinere dine interesser og karriereønsker. Du kan eksempelvis specialisere dig inden for sprogfag, psykologi, samfundsfag, film og medier eller andre områder, du interesserer dig for.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg giver dig mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg, cand. soc., eller kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, cand. merc. Dine valg i løbet af uddannelsen er med til at forme dine jobmuligheder, og du kan eksempelvis finde arbejde inden for områder som undervisning i gymnasiesektoren, personaleledelse, international marketing, økonomistyring, investering, organisationsudvikling, ledelsesstrategi eller aktiehandel. Uddannelsen åbner for stillinger i såvel den private som den offentlige sektor.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

14.15-14.40

Velkomst og præsentation af uddannelsen og karrieremuligheder

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Economics and Business Administration og karrieremuligheder

14.40-15.00

To miniforelæsninger

En forelæser fra ECON og fra MGMT

15.00-15.15

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

15.15-15.30 Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-16.45

Velkomst og præsentation af uddannelsen og karrieremuligheder

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Economics and Business Administration og karrieremuligheder

16.45-17.00

Spørgsmålsrunde ved Studievejledningen

Stil de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget

Fredag formiddag 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

10.15-10.45

Velkomst og præsentation af uddannelsen og karrieremuligheder

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Economics and Business Administration og karrieremuligheder

10.45-11.25

To miniforelæsninger

En forelæser fra ECON og fra MGMT

11.25-11.45

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

11.45-12.00

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Fredag eftermiddag 25. februar

14.15-14.45

Velkomst og præsentation af uddannelsen og karrieremuligheder

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Economics and Business Administration og karrieremuligheder

14.45-15.25

To miniforelæsninger

En forelæser fra ECON og fra MGMT

15.25-15.45

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende

15.45-16.00

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: counsellor.badm@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Tjek om Erhvervsøkonomi med tilvalg er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22410

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 • Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor), samt
 • Andre relevante dokumenterede kvalifikationer

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Erhvervsøkonomi med tilvalg giver dig dybdegående indsigt i økonomiske forhold og teoretiske redskaber, der gør dig i stand til at analysere og løse virksomhedens forskellige problematikker. Desuden opnår du forståelse for, hvilken indflydelse aspekter som lovgivning, teknologi og samfundets økonomi har for driften af virksomheden. Du får også viden om, hvordan man leder en organisation effektivt. Dit tilvalgsfag gør det muligt for dig at opnå specialisering inden for særlige områder.

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser. Bemærk, at du på tredje år skal vælge et tilvalg.

Studieliv

Det faglige studieliv på Erhvervsøkonomi med tilvalg

Undervisningen på Erhvervsøkonomi med tilvalg veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændig forberedelse. Du følger fag sammen med de studerende, der læser Erhvervsøkonomi HA. Til forelæsningerne gennemgår din underviser emnet for hele din årgang. Holdundervisningen foregår i mindre grupper af studerende fra Erhvervsøkonomi med tilvalg, hvor du i højere grad forventes at deltage aktivt med oplæg og bidrag til diskussionen. Du bliver også del af en læsegruppe. I skal blandt andet løse opgaver sammen og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Erhvervsøkonomi med tilvalg. Som du kan se, kommer en del af din tid til at gå med, at du forbereder dig til undervisningen på egen hånd. 

Mandag

8-12:              Forelæsning i Eksternt Årsregnskab
12-14:            Holdundervisning i Organisationsadfærd
14-16:            Forelæsning i Matematik 

Tirsdag

8-10:              Forelæsning i Statistik
10-12:            Holdundervisning i Eksternt Årsregnskab
14-16:            Holdundervisning i Matematik 

Onsdag

8-10:              Forelæsning i Organisationsadfærd
10-12:            Møde med læsegruppe
12-17:            Læsning 

Torsdag

8-17:              Læsning 

Fredag

9-12:              Opgaveregning

Det sociale studieliv på Erhvervsøkonomi med tilvalg

Som studerende på Erhvervsøkonomi med tilvalg har du gode muligheder for at deltage i forskellige sociale og faglige foreninger, hvor af de mange er i fællesskab med økonomistuderende: 

SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening

SAF har til formål at skabe sociale og faglige arrangementer for nuværende studerende på Erhvervsøkonomi med tilvalg.

BSS Sport

Sportsforeningen på Aarhus BSS har kvindehold og mandehold i fodbold og håndbold på forskellige niveauer. Samtidig arrangerer foreningen blandt andet også sportsdag og julefest. 

Studenterlauget

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, den årlige skitur og introugen for nye studerende. 

Klubben

Som studerende på Aarhus BSS kan du komme i Klubben, der er studenterbaren på Fuglsangs allé. I hverdagene er der intim stemning med læsning, kaffe og diskussioner, og om fredagen bliver der spillet op til fest. 

Kvindeligt Økonomisk Netværk (KØN)

På Institut for Økonomi er der også en forening for kvindelige studerende. Formålet med foreningen er at skabe netværk mellem de kvindelige studerende på tværs af hold og årgange – og dermed gøre det lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi. 

FACCA

Når du har læst to år på dit studium kan du blive en del af FACCA. Det står for Finance and Consulting Club Aarhus, og det er en studenterforening, som formidler kontakt mellem studerende og erhvervslivet. 

Rusarrangement

Der er fælles rusarrangement for  bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg og bachelortilvalget i Erhvervsøkonomi.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- Oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som erhvervsøkonom med tilvalg afhænger af, hvilket tilvalg du vælger.  De fleste kandidater i erhvervsøkonomi med tilvalg arbejder som administrative medarbejdere. Ved at kombinere med et gymnasiefag kan du også komme til at undervise i gymnasieskolen. Mange arbejder også som analysemedarbejdere i eksempelvis et konsulentfirma. Du kan også arbejde med at rekruttere nye medarbejdere til virksomheden, eller du kan lave virksomhedens regnskab. 

Tilvalg

Der er mange muligheder, når du skal vælge tilvalgsfag på tredje år af din bacheloruddannelse, idet der er en lang liste af tilvalgsfag indenfor de følgende interesseområder:  

 • Biologi, kemi og natur
 • Erhvervsøkonomi, handel og ledelse
 • Fysik, matematik og nanoteknologi
 • IT, elektronik og programmering
 • Kunst, musik og design
 • Medicin, sundhed og pleje
 • Medier, kommunikation og information
 • Pædagogik, psykologi og undervisning
 • Samfund, politik og økonomi
 • Sprog, kultur og historie

Du kan se beskrivelserne af alle 50-60 tilvalgsuddannelser i tilvalgsguiden.

Hvis du overvejer, at undervise i gymnasiesektoren, skal du vælge et gymnasierelevant tilvalgsfag som også udbydes som kandidattilvalg.

Kandidat

De fleste med en bachelor i Erhvervsøkonomi med tilvalg vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan vælge at fortsætte på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg (cand. soc.), herved opnår du undervisningskompetence til gymnasieskolen. Du kan også søge ind på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand. merc.), på Aarhus Universitet, hvor du kan vælge mellem flere linjer. Desuden giver en del tilvalgsfag adgang til at tage en kandidatuddannelse i tilvalgsfaget, men du skal være opmærksom på, at det ikke gælder for alle tilvalg.

Herunder kan du se en række eksempler på stillinger, som kandidater med et hovedfag i erhvervsøkonomi og med et tilvalg er ansat i (kilde 'LinkedIn'):

 • HR-konsulent, Aarhus Kommune, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i psykologi
 • Vice President, Novo Nordisk, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i psykologi
 • Økonomisk konsulent, Haderslev Kommune, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i samfundsfag
 • Adjunkt, Risskov Gymnasium, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i tysk
 • Talent Aquisition, Danfoss, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i fransk
 • Sundhedsøkonom, Vejle Kommune, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i matematik
 • Fuldmægtig, Aarhus Kommune, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i biologi
 • IT-konsulent, Herax, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i retorik
 • Project manager, Siemens Wind Power, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i filosofi
 • Marketing Manager, Universal Sony Pictures Home Entertainment, cand. soc., hovedfag i erhvervsøkonomi og tilvalg i Film og TV