Aarhus Universitets segl

Ledige pladser 2023

Hvad skal du tænke over, når du søger ledige pladser?

  • Om du opfylder adgangskravene
  • Om uddannelsen opfylder dine krav og ønsker
  • Om det er AU, du ønsker at læse på - eller der kunne være andre alternativer
  • Bemærk, det ikke er muligt at søge om genoptagelse på uddannelser med ledige pladser

Hvis du er i tvivl kan du altid få vejledning hos os i Vejledningscenter AU eller Studievalg (du sendes ud ad sitet).
 

Ansøgningsfristen for at søge om optagelse på uddannelser med ledige pladser var den 3. august 2023.

Det er derfor ikke længere muligt at søge ledige pladser på størstedelen af de udbudte bacheloruddannelser.

Du har dog stadig mulighed for at søge om en studieplads på en af vores diplomingeniøruddannelser med vinterstart.

Ansøgninger til diplomingeniøruddannelserne med vinterstart vil fra og med den 4. august 2023 og frem til og med den 1. november 2023 blive behandlet som samtidigt indkomne. Du vil modtage svar på din ansøgning i løbet af november.

Hvilke diplomingeniøruddannelser med vinterstart har ledige pladser?

22825 Bygning (Diplomingeniør) (vinterstart)

22835 Bygningsdesign (Diplomingeniør) (vinterstart)

22845 Elektronik (Diplomingeniør) (vinterstart)

22855 Softwareteknologi (Diplomingeniør) (vinterstart)

22865 Maskinteknik (Diplomingeniør) (vinterstart)

22875 Elektrisk Energiteknologi (Diplomingeniør) (vinterstart)

Sådan søger du

På de følgende sider skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Du skal gemme kvitteringssiden, når du har indsendt formularen.

Du skal huske at vedhæfte dit eksamensbevis, enkeltfagsbeviser og andre dokumenter, du mener kan være relevante for din ansøgning.
Hvis du har søgt om optagelse inden den 5. juli, har vi allerede de eksamensbeviser og den dokumentation, du vedlagde til ansøgningen.

Svar på din ansøgning

Du vil modtage svar på din ansøgning til ledige pladser på diplomingeniøruddannelser med vinterstart i løbet af november. Du vil modtage svaret som Digital Post, og det vil fremgå af optagelsesbrevet, hvordan du accepterer studiepladsen. Hvis du ikke har Digital Post, vil du modtage svar på e-mail.