Aarhus Universitets segl

CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Cultural and Creative Industries (CCI) er et tværfagligt tilvalg, der er baseret på anerkendelsen af, at kultursektoren er en af de mest spændende og innovative sektorer i dag. Musik, film, visuel kunst, computerspil, forlagsvirksomhed, teater, turisme, håndværk, design og mode er alle industrier, som i dag tilbyder en dynamisk karriere. Politiske beslutningstagere på alle samfundsniveauer har forstået, at fordelene ved den kulturelle sektor rækker ud over de økonomiske problemstillinger og er afgørende for den sociale mangfoldighed og trivsel. På dette tværfaglige tilvalg bliver du ikke kun præsenteret for et kritisk historiesyn og et overblik over denne hastigt voksende sektor og dens mange beskæftigelsesmuligheder, men også for en række tværfaglige og analytiske værktøjer til at opbygge en karriere inden for sektoren.

Undervisningen foregår som en blanding af seminarer og projektarbejde med eksterne partnere, som giver dig mulighed for at arbejde i tværfaglige miljøer, hvor du kan kombinere teori og praksis for at håndtere lokale og globale problemstillinger på det individuelle niveau samt på samfunds-, virksomheds- og regeringsniveau. CCI-tilvalget omfatter desuden en udflugt til et europæisk kreativt center (European Creative Hub), hvor du vil få muligheden for at studere og fordybe dig i et levende lokalt kreativt fællesskab.

Dette tilvalg passer perfekt til dig, der gerne vil have en dynamisk karriere inden for kultursektoren, arbejde med kulturpolitik, styring og samfundsudvikling og/eller gerne vil placere kulturelle økonomier i en historisk sammenhæng samt undersøge, hvilke følger de har for moderne praksis.

Her er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at beskæftige dig med på CCI:

  • Hvordan påvirker udviklingen af nye teknologier produktionen, cirkulationen og forbruget af CCI-produkter?
  • Hvordan påvirker politiske beslutninger kulturproduktion og forbrug?
  • Hvordan bevæger kulturelle produkter og kreativ arbejdskraft sig rundt på den globale scene?
  • Hvilken tilgang skal vi anlægge i forhold til tværfaglig forskning og problemløsning inden for CCI-området?

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at kende rammerne for dit tilvalg samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. I studieordningen kan du finde information om tilvalgets opbygning og indhold, og du kan læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Cultural and Creative Industries

Cultural and Creative Industries (CCI) hører til på AU, men det faglige studieliv for studerende på tilvalget strækker sig langt ud over AU’s grænser. De studerende forventes at dykke ned i Aarhus’ pulserende kreative økosystem, hvor steder som Filmby Aarhus, Øst for Paradis, Godsbanen, Sydhavnen, Ideas Lab, Kunsthal Aarhus, ARoS, Teatret Svalegangen, Voxhall og Promus er vigtige centre for kulturel produktion i regionen. Gennem kontakt med alt fra små nystartede virksomheder til store internationale medievirksomheder vil de studerende kunne nyde godt af den ekspertise, som fagfolk fra hele spektret af kreative industrier i og omkring Aarhus kan give. I Aarhus afholdes der ofte regionale og internationale kulturelle arrangementer, møder og festivaler, hvor de studerende med fordel kan deltage for fuldt ud at engagere sig i CCI’s dynamiske verden.

Du vil blive undervist af internationale undervisere, der er bredt anerkendt som førende eksperter inden for deres respektive områder. Derudover vil du jævnligt deltage i en række foredrag af forskellige politiske beslutningstagere, branchefolk, kulturaktivister, byplanlæggere og interesseorganisationer.

Det sociale studieliv på Cultural and Creative Industries

Det sociale studieliv på CCI-tilvalget bliver boostet af det levende tværfaglige og internationale samarbejde, som du vil være en del af. Du vil skabe stærke netværk med dine medstuderende og eksterne partnere, hvilket vil forberede dig til din fremtidige karriere både i CCI-branchen og generelt.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

På tilvalget i Cultural and Creative Industries (CCI) vil du lære at samarbejde i tværfaglige teams med det formål at kritisk analysere, producere og afprøve viden og produkter i forskellige CCI-konstellationer. Du vil tilegne dig relevant viden om kvalitative og kvantitative metoder til kulturanalyse og beskæftige dig med empiriske data fra forskellige teoretiske synsvinkler, som er relevante for CCI-fagområdet og dets forskellige delfelter inden for både humaniora og samfundsvidenskaberne. Du vil tilegne dig viden om udviklingen af CCI-initiativer i globale sammenhænge samt lære at kombinere viden fra komparativ analyse med dens praktiske anvendelse i en lokal kontekst.